De Mexicaanse griep en vaccineren. Arts-bioloog Engelbert Valstar trekt zijn conclusies op basis van wetenschappeliijke analyse en feiten

De  Mexicaanse griep, een beschouwing

Inleiding

Dit artikel gaat over (A) het nut van gerandomiseerd onderzoek ten behoeve van vaccinatie , (B) over de complementaire preventie/behandeling van griep met de nadruk op H1N1 en daarbij meer in het bijzonder op de Mexicaanse griep en (C)  de kwantificering van de voor- en nadelen der vaccinatie tegen de Mexicaanse griep en ten slotte (D) Het falende beleid van de minister van VWS Klink.

A. Over het nut van gerandomiseerd onderzoek ten behoeve van...

Lees verder ...