Xeloda - capecitabine aanvullend op chemo of hormoontherapie postoperatief voor borstkanker HER2 neg. na pre operatieve chemo geeft 31 procent minder kans op recidief

16 december 2016: Bron: Fase III CREATE-X clinical

Capecitabine - Xeloda aanvullend op chemo of hormoontherapie post operatief bij vrouwen die ondanks neo adjuvante chemo (chemo voordat de operatie plaatsvindt) toch nog actieve tumorcellen hebben in weggehaald tumorweefsel en/of lymfklieren geeft 31% minder kans op een recidief op 2-jaars meting in vergelijking met placebo aanvullend op chemo of hormoontherapie. 

Alle aan de studie deelnemende borstkankerpatiënten (totaal 910 patiënten) hadden HER2 negatieve borstkanker en actieve tumorcellen in weggehaald tumorweefsel en/of lymfklieren.

...

Lees verder ...