Bendamustine plus Rituximab gevolgd door behandelingen met 90-Yttrium plus 4x Ibritumomab Tiuxetan voor onbehandelde Folliculaire Lymfomen geeft betere overall overleving en langere duurzame ziektevrije tijd copy 1

10 september 2019: Klik voor dit artikel op de volgende link: 

https://kanker-actueel.nl/bendamustine-plus-rituximab-gevolgd-door-behandelingen-met-90-yttrium-plus-4x-ibritumomab-tiuxetan-voor-onbehandelde-folliculaire-lymfomen-geeft-betere-overall-overleving-en-langere-duurzame-ziektevrije-tijd.html

Bendamustine plus Rituximab gevolgd door behandelingen met 90-Yttrium plus 4x Ibritumomab Tiuxetan voor onbehandelde Folliculaire Lymfomen geeft betere overall overleving en langere duurzame ziektevrije tijd

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandleingen specifiek bij lymfklierkanker en vormen van leukemie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

10 september 2019: Clinical Cancer Research

Wanneer patienten met lymfklierkanker met zogeheten folluculaire lymfomen stadium 1 t/m 3 als eerstelijns behandeling na de standaard chemokuur van bendamustine en rituximab een vervolgbehandeling krijgen met een bestraling met Yttrium-90 plus  het anti-lichaam ibritumomab tiuxetan (90YIT) als vorm van immuuntherapie dan hebben zij grotere kans op een...

Lees verder ...

Autologe stamceltransplantatie kan genezend zijn voor patienten met folliculaire lymfomen (5 jaars OS 81 procent na stamceltransplantatie) die snel resistent raken voor chemo en hoeven geen immunotherapie met rituximab meer

Zie ook de literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

30 juli 2019: Bron: Hematology/Oncology and Stem Cell Therapy Available online 9 July 2019

Wanneer patienten met een zogeheten folliculair lymfoom (indolente non-Hodgkin) binnen twee jaar ziekteprogressie laten zien en zij daarop een autologe stamceltransplantatie krijgen dan kan dat zomaar de laatste behandeling zijn die zij nodig hebben.

Uit een vergelijkende studie tussen wel...

Lees verder ...

Provenge - Sipuleucel-T, vaccinatie in combinatie met dendritische cellen bewijst in nieuwe studies te zorgen voor significante levensverlenging bij patienten met hormoonresistente prostaatkanker. Lees hier volledige studierapporten

18 september 2017: Lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/immuuntherapie-met-provenge-spirutacel-t-geeft-betere-resultaten-op-overall-overleving-bij-gevorderde-prostaatkanker-als-deze-gevolgd-wordt-door-dendritische-celtherapie.html

4 augustus 2011: Bron: Ther Adv Med Oncol. 2011 March; 3(2): 101–108. doi:  10.1177/1758834010397692

Provenge - Sipuleucel-T, blijkt in combinatie met dendritische celtherapie te zorgen voor een significante levensverlenging bij mannen met hormoon resistente prostaatkanker. Dit was al eerder bekend gemaakt , maar nu zijn nieuwe analyses van fase II en III studies openbaar gemaakt en is er een update gemaakt...

Lees verder ...

Everolimus (Afinitor) samen met exemestane geeft significant langere ziektevrije tijd voor vrouwen met hormoongevoelige borstkanker, ook waar sprake was van resistentie voor Arimidex en Femara

20 december 2012: het volledige studierapport dat gratis is in te zien van onderstaande studie over Everolimus naast Fulvestrand toegevoegd bij hormoongevoelige borstkanker.

2 augustus 2012: de Telegraaf meldt dat everolimus - afinitor per direct gratis gratis beschikbaar komt voor patiënten met borstkanker in 40 Nederlandse ziekenhuizen omdat Novartis dit medicijn gratis beschikbaar stelt via een zogeheten early access registratie programma. Zie bericht onder gerelateerde artikelen voor meer informatie hierover 

27 september 2011: bron: Medscape

Vrouwen met hormoongevoelige borstkanker maar resistent...

Lees verder ...