Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandleingen specifiek bij lymfklierkanker en vormen van leukemie van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

10 september 2019: Clinical Cancer Research

Wanneer patienten met lymfklierkanker met zogeheten folluculaire lymfomen stadium 1 t/m 3 als eerstelijns behandeling na de standaard chemokuur van bendamustine en rituximab een vervolgbehandeling krijgen met een bestraling met Yttrium-90 plus  het anti-lichaam ibritumomab tiuxetan (90YIT) als vorm van immuuntherapie dan hebben zij grotere kans op een langdurige ziektevrije overleving dan als er na de chemokuren niets wordt gedaan en wordt afgewacht. 

De response was 94.8%, met bij 77 procent van de patienten een complete remissie (CR). Na de behandeling met 90Yit bleek 81 procent een complete remissie te hebben. 62 procent bereikte al een complete remissie na de chemokuren maar nog eens 19 procent veranderde een gedeeltelijke remissie (PR) in een complete remissie (CR) na de behandeling met Yttrium-90 plus het anti-lichaam ibritumomab tiuxetan (90YIT)

Totaal bereikte dus 81% een complete remissie. Waarbij aangetekend dat veel patienten ziekte stadium 3 hadden met hoog risico op een recidief. 

Het volledige studierapport: Multicenter, Open-Label, Phase II Study of Bendamustine and Rituximab Followed by 90-Yttrium (Y) Ibritumomab Tiuxetan for Untreated Follicular Lymphoma (Fol-BRITe) is in PDF gratis in te zien.

Conclusie van deze studie: 

Consolidatie therapie met 90YIT volgend op bendamustine plus rituximab bij patienten met onbehandelde  folliculaire lymfomen is geassocieerd met een hoge response en duurzame complete remissies. 

Hier het abstract van de studie:

Multicenter, Open-Label, Phase II Study of Bendamustine and Rituximab Followed by 90-Yttrium (Y) Ibritumomab Tiuxetan for Untreated Follicular Lymphoma (Fol-BRITe)

Frederick LansiganCristiana A. CostaBassem I. ZakiStephanie P. YenEric S. WinerHelen RyanDarcie FindleySara R. MetzlerLynn ShawBonnie ToasoTodd A. MacKenzieYoudinghuan Chen and Anne W. Beaven

PURPOSE

Bendamustine and rituximab (BR) has been established as a superior frontline therapy over R-CHOP in the treatment of follicular lymphoma (FL). Yttrium-90 Ibritumomab tiuxetan (90YIT) is an effective consolidation strategy after chemotherapy induction. This prospective, single-arm, multicenter, phase II trial evaluated the response rate, progression-free survival (PFS), and tolerability of BR followed by consolidation with 90YIT in patients with untreated FL.

EXPERIMENTAL DESIGN

The study included grade 1 to 3a FL patients aged ≥18 years, chemotherapy-naïve, and requiring treatment for stage II-IV disease. Study treatment included an initial rituximab treatment, followed by four cycles of BR. Patients were eligible for consolidation with 90YIT, 6 to 12 weeks after BR, if they obtained at least a partial response after induction had adequate count recovery and bone marrow infiltration < 25%.

RESULTS

Thirty-nine patients were treated. Eighty-two percent had an intermediate or high-risk Follicular Lymphoma International Prognostic Index score, and 6 of 39 (15%) were grade 3a. The response rate was 94.8%, and the complete response(CR)/CR unconfirmed (CRu) rate was 77% in the intention-to-treat analysis. The conversion rate from PR to CR/Cru after 90YIT was 81%. After median follow-up of 45 months, the PFS was 0.71 (95% confidence interval, 0.57-0.89).

CONCLUSIONS

This report demonstrates that four cycles of BR followed by consolidation with 90YIT achieve high response rates that are durable. In addition, consolidation with 90YIT results in a high conversion rate of PR to CR/CRu. A short course of BR followed by 90YIT is a safe and effective regimen for frontline treatment of FL.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Bendamustine plus Rituximab gevolgd door behandelingen met 90-Yttrium plus 4x Ibritumomab Tiuxetan voor onbehandelde Folliculaire Lymfomen geeft betere overall overleving en langere duurzame ziektevrije tijd"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Fludarabine-melfalan (Flu-Mel140) >> Bendamustine plus Rituximab >> Behandeling met 1 medicijn >> Lenalidomide naast rituximab >> DNA mutaties: In bloed circulerende >> Ibrutinib aanvullend op Bendamustine >> Bendamustine plus rituximab >> Chemo en bestraling: 2x bestralen >> Chemo: Een combinatiebehandeling >> chemo combinatie doxorubicin, >>