12 juni 2003: Bron: Medscape en N Engl J Med. 2003;348:2375-2376, 2386-2395, 2396-2406

Twee gerandomiseerde studies naar een aanpak van de ziekte van Hodgkin tonen aan dat een nieuwe chemo-combinatie significant betere resultaten geeft op overlevingskansen en dat aanvullende radiotherapie/bestraling na chemotherapie zinloos is en de patiënt met ziekte van Hodgkin zonder radiotherapie/bestraling zelfs betere overlevingskansen heeft.

Een chemokuur met een verhoogde dosis van BEACOPP (bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, en prednisone) geeft significant betere resultaten op definitieve overleving dan de tot nu toe gehanteerde chemo-combinatie COPP-ABVD (cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, and prednisone alternating with doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine) of ook de standaard BEACOPP (bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, en prednisone), maar dan met lagere doses. Van de 1201 patiënten gevolgd in de periode 1993 tot 1998 in de leeftijd van 15 tot 65 jaar konden 1195 patiënten geëvalueerd worden voor deze studie. De COPP-ABVD groep stopte al in 1996 wegens slechte tussentijdse resultaten. 

Van de 1,195 patiënten, was de ziektevrije conditie na vijf jaar 69% in de COPP-ABVD groep, 76% in de BEACOPP groep (P = .04), en 87% in de verhoogde dosis BEACOPP group (P < .001). Vijfjaars overleving was 83% in de COPP-ABVD groep, 88% in de BEACOPP groep, en 91% voor de verhoogde dosis BEACOPP groep (P = .06 vergeleken met BEACOPP en P = .002 vergeleken met COPP-ABVD). Geen slechte resultaten dus voor de behandeling van de ziekte van Hodgkin (niet te vergelijken met non-Hodgkin overigens, waar een heel andere aanpak voor staat). Wel opmerkelijk is dat van de groep die is behandeld met de BEACOPP, zowel standaard als met verhoogde dosis, maar liefst negen patiënten een vorm van acute leukemie ontwikkelden. Dit is volgens de onderzoekers des te opvallender omdat het AVBD chemo regiem een lage 'leukemogenicity' (weet geen woord daarvoor in het Nederlands) heeft normaal gesproken. Verdere studies daarnaar zijn dus noodzakelijk.

Een andere studie onder 739 patiënten met ziekte van Hodgkin stadium III en IV, die allemaal al een complete remissie hadden bereikt door een hybrid chemokuur van MOPP-ABV, onderzocht het effect en/of nut van aanvullende radiotherapie/bestraling. 421 patiënten van de totale groep van 739 patiënten bereikten een totale remissie. De totale vijfjaars overleving zonder regressiemoment in die vijf jaar lag op 84% in de groep die geen aanvullende radiotherapie/bestraling ontving tegenover 79% in de groep die wel radiotherapie/bestraling ontving (P = .35). 

Algemene vijfjaars overleving was 91% in de groep zonder radiotherapie/bestraling tegenover 85% in the groep die wel aanvullende radiotherapie/bestraling ontving. (P = .07). Onder de 250 patiënten die een gedeeltelijke remissie hadden na chemotherapie was de totale overleving zonder regressiemoment binnen vijf jaar 79% en vijfjaars algemene overleving 87%. De conclusie van de onderzoekers is dan ook dat aanvullende therapie na chemotherapie bij de ziekte van Hodgkin geen enkel nut heeft zeker gezien de soms ernstige bijwerkingen op lange termijn van de combinatie chemo en radiotherapie/bestraling.

Bron: Medscape: Reviewed by Gary D. Vogin, MD

Two Studies Clarify Optimal Treatment of Hodgkin's Disease


Laurie Barclay, MD


June 11, 2003 — Two studies reported in the June 12 issue of the New England Journal of Medicine better clarify optimal treatment of Hodgkin's disease (HD). The first shows that increased dose combination chemotherapy improves survival and reduces rates of treatment failure, while the second study shows that radiotherapy offers no benefit to those who achieve complete remission.

"Increased-dose BEACOPP (bleomycin, etoposide, doxorubicin, cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, and prednisone) resulted in better tumor control and overall survival than did COPP-ABVD (cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, and prednisone alternating with doxorubicin, bleomycin, vinblastine, and dacarbazine)," write Volker Diehl, MD, and colleagues from the German Hodgkin's Lymphoma Study Group.

From 1993 to 1998, 1,201 patients, aged 15 to 65 years, with newly diagnosed, advanced HD were randomized to eight cycles of COPP-ABVD, to BEACOPP, or to increased-dose BEACOPP, each followed by local radiotherapy as needed. In 1996, enrollment in the COPP-ABVD group stopped because of inferior interim results.

Among 1,195 evaluable patients, the rate of freedom from treatment failure at five years was 69% in the COPP-ABVD group, 76% in the BEACOPP group (P = .04), and 87% in the increased-dose BEACOPP group (P < .001). Five-year survival was 83% in the COPP-ABVD group, 88% in the BEACOPP group, and 91% for the increased-dose BEACOPP group (P = .06 compared with BEACOPP and P = .002 compared with COPP-ABVD).

"The occurrence of nine cases of acute leukemia after increased-dose BEACOPP seems alarming, especially as compared with the low leukemogenicity of the ABVD regimen," the authors write. "Further study is needed before a reliable assessment of the long-term risks of standard and increased-dose BEACOPP can be made."

In a separate study, patients with previously untreated stage III or IV Hodgkin's disease who were in complete remission after hybrid chemotherapy with MOPP-ABV were randomized to receive either no further treatment or involved-field radiotherapy.

Of 739 patients, 421 had a complete remission. Five-year event-free survival was 84% in the group that did not receive radiotherapy and 79% in the group that received involved-field radiotherapy (P = .35). Five-year overall survival was 91% in the group not treated with radiotherapy and 85% in the group that did receive radiotherapy (P = .07).

Among 250 patients in partial remission after chemotherapy, five-year event-free survival was 79% and five-year overall survival was 87%.

"There is no need for involved-field radiotherapy to maintain remission in patients with stage III or IV Hodgkin's lymphoma after six to eight cycles of MOPP-ABV chemotherapy," write Berthe M. P. Aleman, MD, and colleagues from the European Organization for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Group. "The only patients who benefit from radiotherapy are those in partial remission after the chemotherapy."

In an accompanying editorial, Vincent T. DeVita, Jr., MD, from Yale University in New Haven, Connecticut, reviews the history of treatment for Hodgkin's disease and notes that in clinical trials, "combination chemotherapy was added to radiotherapy for early-stage disease rather than tested further as a substitute for it.... The long-term carcinogenic effect of combining chemotherapy with radiotherapy has turned out to be far too severe, however, to warrant continuing with this approach."

N Engl J Med. 2003;348:2375-2376, 2386-2395, 2396-2406

Reviewed by Gary D. Vogin, MD


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chemo en effect bij lymfklierkanker: Patiënten met ziekte van Hodgkin gebaat bij nieuwe chemomix - BEACOPP met verhoogde dosis - en niet gebaat bij aanvullende radiotherapie/bestraling na chemo aldus twee gerandomiseerde langjarige studies. copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Fludarabine-melfalan (Flu-Mel140) >> Bendamustine plus Rituximab >> Behandeling met 1 medicijn >> Lenalidomide naast rituximab >> DNA mutaties: In bloed circulerende >> Ibrutinib aanvullend op Bendamustine >> Bendamustine plus rituximab >> Chemo en bestraling: 2x bestralen >> Chemo: Een combinatiebehandeling >> chemo combinatie doxorubicin, >>