Alleen schildwachtklier verwijderen bij borstkanker geeft na 10 jaar zelfde resultaten op overall overleving en kans op recidief dan volledige okselklierdissectie

5 oktober 2017: Bron: JAMA. 2017;318(10):918-926.

Wanneer bij vrouwen met de diagnose borstkanker met aantoonbaar aangetaste schildwachtklier / poortwachtersklier (T1 of T2) maar verder geen uitzaaiingen op afstand alleen de schildwachtklier wordt weggehaald en eventueel 1 of 2 aangrenzende lymfklieren dan hebben zij net zoveel kans de 10 jaar te overleven (86,3 % versus 83,6 %) en ook na 10 jaar nog recidiefvrij te zijn dan als alle lymfklieren in de oksel worden weggehaald (80,2%...

Lees verder ...