Alvleesklierkanker: Hyperthermie bij alvleesklierkanker, een overzicht van huidige stand van zaken en wetenschappelijk bewijs

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Algemeen: een vergelijking en beschrijving van verschillende hyperthermie systemen zoals die in Nederland en ons omringende landen worden gebruikt.

In the American Scientist verscheen in 2009 een mooi artikel over de werking van hyperthermie en kunstmatig opgewerkte koortstherapie, de zogeheten total body hyperthermie. 

Healing Heat: Harnessing Infection to Fight Cancer

Modern immunology plus historic experiments suggest a better way to gear up the human immune system to battle malignant disease

Als u hier klikt kunt u het volledige artikel lezen.

In gerelateerde artikelen: 

https://kanker-actueel.nl/NL/hyperthermie-kan-effect-van-chemo-en-bestraling-versterken-en-beschadigd-dna-sneller-herstellen-beweren-onderzoekers-aan-de-erasmus-en-amc.html

staat de Nederlandse vertaling van het artikel.

Total Body...

Lees verder ...

Hyperthermie aanvullend op chemo en bestraling geeft gemiddeld 35 procent betere resultaten dan zonder hyperthermie bewijst reviewstudie met meta analyse van 38 gerandomiseerde studies bij verschillende vormen van kanker

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Alvleesklierkanker: BSD opent fase III studie voor patienten met alvleesklierkanker. Studie wordt uitgevoerd met chemo - cisplatin met gemcitabine en alleen met gemcitabine

20 november 2015: Bron: clinical trilas

Omdat BSD is opgekocht door het nieuwe bedrijf Peryxar Medical is onderstaande studie tijdelijk stopgezet. Maar inmiddels worden weer patiënten aangenomen voor o.a. deze studie.Of deze studie dezelfde is dan hieronder vermeld durf ik niet te zeggen. wel is de aanpak hetzelfde maar vanuit andere bronnen heb ik begrepen dat dr. Issels heeft gebroken met BSD / Peryxar Medical.

Maar zie hier dit studieprotocol voor hyperthermie bij alvleesklierkanker: https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2008-004802-14/DE

TRialoffice:

Lees verder ...

Alvleesklierkanker: Hyperthermie aanvullend op chemo en bestraling bij patienten met inoperabele gevorderde alvleesklierkanker geeft mediaan 4 maanden langere overlevingstijd

12 oktober 2011: Bron: Strahlentherapie und Onkologie DOI: 10.1007/s00066-011-2226-6Online First™

Wanneer patienten met gevorderde en inoperabele alvleesklierkanker naast een behandeling van chemo en bestraling ook twee keer per week hyperthermie krijgen dan blijkt de mediane overlevingstijd 4 maanden langer. 15 maanden in de hyperthermiegroep  tegenover 11 maanden in de controlegroep (log-rank test: p = 0.025). Dat is de uitkomst van een 8 jarige studie bij totaal 68 patienten waarvan er 60 evalueerbaar waren. Minpunt...

Lees verder ...