Gemcitabine t.o. combinatie FOLFIRINOX (5-fluorouracil, leucovorin, irinotecan, en oxaliplatine) geeft geen enkele meerwaarde op ziektevrije tijd en overall overleving bij operabele alvleesklierkanker.

Helpt u ons aan 500 donateurs?

Zie ook artikelen over de Nanoknife / Ireversible electroporation en literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker.

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst...

Lees verder ...

Gemcitabine plus combinatie FOLFIRINOX (5-fluorouracil, leucovorin, irinotecan, en oxaliplatine) geeft significant mediaan langere overlevingstijd voor patienten met uitgezaaide alvleesklierkanker.

Helpt u ons aan 500 donateurs?

Zie ook artikelen over de Nanoknife / Ireversible electroporation en literatuurlijst specifiek bij alvleesklierkanker.

26 maart 2018: Bron: Radiation Oncology

Aanvullend op onderstaand artikel zou u dit studierapport eens kunnen lezen. Management of Borderline Resectable Pancreatic Cancer  beschrijft de ontwikkelingen van de laatste jaren hoe borderline alvleesklierkanker (wel of niet operabel) te behandelen. De keuze is of er eerst chemo en/of radiotherapie gegeven moet worden en daarna operatie of eerst...

Lees verder ...

Xeloda met Oxaliplatin, XELOX regiem, geeft beste resultaten in uitstellen van recidief en geeft 20% meer en langere ziektevrije tijd in vergelijking met alleen intraveneus FA/FO regiem bij darmkanker stadium III

9 januari 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/s-1-plus-irinotecan-plus-bevacizumab-versus-mfolfox6-of-capeox-plus-bevacizumab-voor-uitgezaaide-darmkanker-geeft-betere-overall-overleving-en-minder-bijwerkingen.html

Klik op deze link voor dit artikel: Ibuprufen gaat diarree tegen van xeloda - capecitabine gebruik

29 maart 2011: Bron: J Clin Oncol 2011

Oraal Xeloda - Capecitabine in combinatie met intraveneus oxaliplatin geeft de beste resultaten op ziektevrije tijd en overlevingstijd bij darmkanker stadium III, vergeleken met het volledig intraveneus gegeven Fa/FO regiem. 20% minder mensen uit de xeloda groep hadden in vergelijking met de...

Lees verder ...

Mesothelioma: Nieuwe chemotherapie combinaties verlengen de mediane overlevingstijd van patiënten met mesothelioma in longen en buik niet tot nauwelijks

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

1 april 2017: Lees ook ditt artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/pembrolizumab-een-anti-pd-medicijn-geeft-uitstekende-resultaten-bij-zwaar-voorbehandelde-patienten-met-mesothelioma.html

18 januari 2012: Bron: European Respiratory Journal online d.d. 1 december 2011

Nieuwe chemotherapie...

Lees verder ...

Maagkanker: Combinatiebehandeling van operatie, chemo en inwendige lokale hyperthermie geeft significant meer 2 en 3 jaars overlevingen bij maagkanker

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Slokdarmkanker: Het Chinese kruid Yiqi Huoxue als aanvulling op combinatie behandeling van bestraling en chemotherapie geeft significant betere resultaten op direct effect na behandeling en geeft beduidend minder uitzaaiïngen en langere overlevingstijd

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Alvleesklierkanker: Hyperthermie aanvullend op chemo en bestraling bij patienten met inoperabele gevorderde alvleesklierkanker geeft mediaan 4 maanden langere overlevingstijd

12 oktober 2011: Bron: Strahlentherapie und Onkologie DOI: 10.1007/s00066-011-2226-6Online First™

Wanneer patienten met gevorderde en inoperabele alvleesklierkanker naast een behandeling van chemo en bestraling ook twee keer per week hyperthermie krijgen dan blijkt de mediane overlevingstijd 4 maanden langer. 15 maanden in de hyperthermiegroep  tegenover 11 maanden in de controlegroep (log-rank test: p = 0.025). Dat is de uitkomst van een 8 jarige studie bij totaal 68 patienten waarvan er 60 evalueerbaar waren. Minpunt...

Lees verder ...

Bloedarmoede (anemia) en ESA's : Medicijnen die de aanmaak van rode bloedlichaampjes stimuleren en vaak ingezet worden tegen bloedarmoede en moeheid geven een groter risico (17%) om te sterven tijdens de chemo en geeft kortere mediane overlevingstijd.

12 april 2011: Aan onderstaand artikel de originele studie toegevoegd. Gepubliceerd in The Lancet in 2009. Medicijnen tegen bloedarmoede (ESA's) verbeteren bloedarmoede maar verhogen de kans op eerder overlijden aan de kanker.

Onderaan het artikel het nieuwste abstract. Klik hier voor volledige studierapport  dat u op kunt vragen of inzien bij The Lancet.

27 november 2009: Medscape en The Lancet

ESA's - Epo gerelateerde medicijnen ter verbetering van bloedarmoede doen de sterfte significant toenemen bij patiënten met kanker,...

Lees verder ...