17 november 2010: link naar volledige studierapport toegevoegd: Klik hier voor volledige studierapport.

20 augustus 2010: Bron: N Engl J Med. 2010; 363; 733-742, 781-782 en Medscape

Wanneer patienten met uitgezaaide niet-klein-cellige longkanker vanaf de diagnose naast de standaard behandelingen ook palliatief worden begeleid blijkt de uiteindelijke overlevingstijd significant te worden verlengd. Bovendien blijkt dat de kwaliteit van leven ook significant verbeterd in de groep die er ook palliatieve zorg bij kreeg. Dit blijkt uit een gerandomiserde studie met 151 longkankerpatienten die in feite niet meer genezend konden worden behandeld. De mediane overleving voor patiënten in de zorg-gelijktijdige groep was 11,6 maanden en in de standaard-care groep bedroeg 8,9 maanden (p = 0,02). Klik hier voor volledige studierapport.

Depressieve gevoelens verminderen met de helft in de paliatieve groep

Patiënten die gelijktijdig palliatieve zorg en standaard oncologische zorg kregen hadden een significant betere levenskwaliteit en een aanzienlijke vermindering van depressieve gevoelens dan degenen die alleen de standaard zorg kregen. Zij leefden ook langer - mediane overleving voor patiënten in de zorg-gelijktijdige groep was 11,6 maanden en in de standaard-care groep bedroeg 8,9 maanden (p = 0,02). Dit overlevingsvoordeel van 2,7 maanden is vergelijkbaar met die bereikt met standaard chemotherapie. De percentages van depressieve gevoelens in de behandel- en zorggroep waren bijna de helft van die gezien in de standaard-zorg groep (38% vs 16%, p = .01), ondanks het feit dat antidepressiva gelijk was in beide groepen. De overlevingskansen waren ook significant verbeterd (33% vs 53%; P = .05).

Dr Temel, onderzoeksleidster: Verbetering van de kwaliteit van leven en gemoedstoestand bij patiënten met uitgezaaide NSCLC is een enorme uitdaging, gezien de progressieve aard van de ziekte. Deze patiëntenpopulatie geeft meestal al snel een verslechtering in de kwaliteit van leven zien, dit werd ook gezien in de controle groep, maar de kwaliteit van leven bij patienten in de palliatieve groep verbeterde eigenlijk i.p.v. verslechterde. Er is een groot aantal gegevens in de literatuur beschikbaar ter ondersteuning van de veronderstelling dat patiënten met een betere kwaliteit van leven langer leven dan patiënten met [een slechtere] kwaliteit van het leven of een depressie, zodat wij van mening zijn dat de verbeteringen [gezien in deze studie] zeker bijgedragen hebben aan een langere overleving. Misschien niet verrassend, het terugdringen van de ëllende" van patiënten kunnen hen helpen om langer te leven", aldus een begeleidend redactioneel door Amy Kelley, MD, MSHS, en Diane Meier, MD, van het Mount Sinai School of Medicine in New York City.

Patiënten gelukkiger?

De studie betrof 151 patiënten met gemetastaseerde niet-klein-cellige longkanker ( NSCLC) pathologisch bevestigd. Alle patienten op 1 patiënt na kregen chemotherapie (met op platina gebaseerde combinaties, en in sommige gevallen een mondelinge EGFR tyrosine kinase remmer), en ongeveer een derde radiotherapie. Hoewel de studie was gerandomiseerd en gecontroleerd, kon het geen dubbelblinde studie zijn omdat zowel patiënten en artsen op de hoogte waren van de palliatieve zorg-opdracht. Patiënten die ook palliatieve zorg ontvangen lieten gelijktijdige significante verbeteringen zien op verschillende punten. Kwaliteit van leven was significant verbeterd op alle 3 de punten waarop de palliatieve zorg was gericht. Na 12 weken waren de scores op de Trial Outcome Index gestegen met 2 punten in de gelijktijdige behandel en paliatieve zorggroep, maar was gedaald met 2 punten in de standaard-zorg-groep (P = 0,04). Deze verbetering van de kwaliteit van leven is vergelijkbaar met die in eerdere studies van patiënten die een respons op cisplatine gebaseerde chemotherapie lieten zien.

Dr Temel en collega's denken dat de verbeteringen in kwaliteit van leven en vermindering van depressieve gevoelens verantwoordelijk zijn voor de waargenomen overleving. Maar ze suggereren ook dat een eerdere verwijzing naar een hospice-programma zou kunnen leiden in de zorg tot een betere controle van de symptomen van de ziekte, wat leidt tot stabilisatie van de patiënt en een verbeterde overleving. Voor beide hypothesen zijn nadere studies nodig, merken zij op. Deze studie is niet ontworpen om deze belangrijke vraagstukken aan te pakken.

Niettemin, deze studie vormt een "belangrijke stap in de bevestiging van de gunstige resultaten van een gelijktijdig-zorg model dat zowel de palliatieve zorg en ziekte-specifieke therapieën begint bij het moment van de diagnose,"  "We hebben nu zowel de middelen en de kennis beschikbaar om palliatieve zorg standaard een essentieel onderdeel te laten zijn van evidence-based en kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen voor het behandlen en omgaan van een ernstige ziekte," concluderen zij.

Artsen hebben de neiging palliatieve zorg te zien als alternatief voor levensverlengende of curatieve zorg - wat we doen als er niets meer is dat we kunnen doen - en niet zozeer als een gelijktijdig uitgebrachte aanvulling op de ziekte gerichte behandeling. Maar deze nieuwe studie toont aan dat de invoering van palliatieve zorg op het moment van de diagnose, op hetzelfde tijdstip als andere passende en effectieve standaard therapieën, zowel "passend en mogelijk gunstig kan zijn," merken de onderzoekers op.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Paliatieve zorg naast standaard behandelingen vanaf diagnose van niet-klein-cellige longkanker verbetert signficant ziektevrije tijd en overlevingstijd t.o.v. alleen maar standaard behandelingen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Groene thee extract - epigallocatechin-3-gallate >> Hyperthermie plus hoge dosis >> Hyperthermie plus voedingsprogramma >> Hyperthermie aanvullend op >> Paliatieve zorg naast standaard >> TCM - traditionele Chinese >> Voeding en voedingsupplementen >> Complementair - niet-toxisch >>