Bestraling: inoperabele HCC - primaire leverkanker behandelen met Yttrium-90 microspheren geeft zelfde effect op levensduur en overleving als TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie. Artikel geplaatst 7 februari 2010

26 juli 2013: klik hier en lees ook artikel over opname van SIRT - Yttrium-90 in de Engelse richtlijnen voor behandelen van inoperabele levertumoren.

In het UMC - Utrecht en AvL - Amsterdam lopen studies met SIRT - Yttrium-90

7 februari 2010: Bron: J Vasc Interv Radiol. 2010 Feb;21(2):224-230. Epub 2009 Dec 21.

Radioembolisatie met Yttrium-90 microspheren van inoperabele levertumoren (HCC - primaire leverkanker) geeft zelfde levensduur en overall overleving dan TACE - Trans Arteriele...Lees verder ...