26 juli 2013: klik hier en lees ook artikel over opname van SIRT - Yttrium-90 in de Engelse richtlijnen voor behandelen van inoperabele levertumoren.

In het UMC - Utrecht en AvL - Amsterdam lopen studies met SIRT - Yttrium-90

7 februari 2010: Bron: J Vasc Interv Radiol. 2010 Feb;21(2):224-230. Epub 2009 Dec 21.

Radioembolisatie met Yttrium-90 microspheren van inoperabele levertumoren (HCC - primaire leverkanker) geeft zelfde levensduur en overall overleving dan TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie. Dit blijkt uit een retropostpectieve studie die twee verschillende studies bevatte. Yttrium-90 wordt ook in het UMC - Utrecht en AvL Amsterdam toegepast in studieverband.

De mediane overleving in de twee onderzochte en met elkaar vergeleken studies was 11,5 maanden voor patiënten behandeld met Yttrium-90 en 8,5 maanden voor die in de studie met de TACE-groep. Maar uit een verdere analyse bleek dat in de Yttrium-90 groep de patienten minder ernstige of betere gezegd minder gevorderde ziekte hadden. Gecorrigeerd bleek de effectiviteit op levensduur hetzelfde tussen TACE en Yttrium-90 groepen.

De studie vergeleek de resultaten bij 691 patiënten die cisplatine-gebaseerde TACE - chemoembolisatie tussen 1992 en 2000 hadden gekregen en 99 patiënten waren behandeld met Yttrium-90 microbolletjes tussen 2000 en 2005.

TACE werd waar mogelijk elke acht tot 12 weken herhaald, terwijl de interne lever bestraling met Yttrium-90 slechts werd gegeven met een tweede dosis als er sprake was van progressieve ziekte.

Complete tumor respons was vergelijkbaar en erg laag (3% -5%) in beide groepen.

Hoewel de tijdelijke vermoeidheid en gebrek aan eetlust de belangrijkste negatieve effecten waren na chemoembolisatie merken de onderzoekers op dat de noodzaak voor meerdere behandelingen een groot ongemak was voor de patiënten.

Bij het vergelijken van de klinische resultaten van deze twee behandelingen, "het risico en het ongemak" van herhaalde intramurale chemoembolisaties moet worden vergeleken tegen het voordeel van het aantal beperkte behandelingen in een poliklinische setting voor Yttrium-90" schrijven de auteurs.

Gebaseerd op deze en op vergelijkbare resultaten van de twee behandelingen, concluderen de onderzoekers  dat in een risico-baten-analyse tussen de 2 behandelingsmogelijkheden, een behandeling met Yttrium-90 een uitstekende optie biedt voor palliatieve zorg." Plaats een reactie ...

Reageer op "Bestraling: inoperabele HCC - primaire leverkanker behandelen met Yttrium-90 microspheren geeft zelfde effect op levensduur en overleving als TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie. Artikel geplaatst 7 februari 2010"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Bestraling: inoperabele HCC >> Radiotherapie - bestraling >>