Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, gerelateerd aan borstkanker copy 1

Ik heb de specieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen al of niet als aanvulling op behandelingen voor borstkanker in alle stadia bij elkaar gezet in een aparte lijst die u kunt vinden onder complementair bij borstkanker. 

Klik voor de studiepublicaties op de volgende link: https://kanker-actueel.nl/studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-gerelateerd-aan-borstkanker.html

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute...

Lees verder ...

Lycopeen, een uitstekend middel om prostaatkanker te voorkomen en progressie te remmen. En lycopeen voorkomt hart- en vaatziektes. Een wetenschappelijke analyse van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

24 december 2015: zie ook deze lijst: 

studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uitgesplitst-in-aparte-lijst-gerelateerd-aan-specifiek-prostaatkanker-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar

14 januari 2014: Bron: arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Arts-bioloog Engelbert gaf ons toestemming om onderstaand artikel hier te plaatsen. Waarvoor dank. Valstar analyseert aan de hand van wetenschappelijk onderzoek de waarde van lycopeen. Vooral als middel om prostaatkanker te voorkomen en als er al prostaatkanker is geconstateerd de progressie van deze vorm van kanker te remmen. Maar uit zijn onderstaande analyse blijkt lycopeen ook een rol te spelen in het...

Lees verder ...

Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, gerelateerd aan blaaskanker copy 1

Onder complementair staat een aparte lijst van bewezen studies naar niet-toxische stoffen, voeding en niet invasieve behandelingen specifiek bij blaaskanker en gehaald uit de algemene lijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. Klik op de volgende link: 

studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-gerelateerd-aan-blaaskanker

Studiepublicaties van voeding, voedingstoffen, niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, specifiek bij alvleesklierkanker copy 1

Voor alvleesklierkanker is op ons initiatief aan de PANFIRE studie een voedingsonderzoek toegevoegd: Ondersteun de PANFIRE studie plus voedingsinterventie en voedingstatus (nanoknife - irreversible electroporation bij inoperabele alvleesklierkanker  plus voedingsondersteuning) Doneer op - rekeningnummer RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38  met vermelding van VUmc studie of PANFIRE studie.

Zie in onze speciale nieuwsbrief STA OP TEGEN KANKER wat wij willen met deze vorm van crowdfunding.

Klik opMelatonine bij hersenmetastasen van solide tumoren en bij vergevorderde borstkanker blijkt therapeutisch effect te geven. copy 1

2 juli 2013: Arts-bioloog drs. E. Valstar schreef onderstaande al in 2001. Inmiddels is nog veel meer bekend over melatonine, zie gerelateerde artikelen


De toepassing van melatonine in geval van hersenmetastasen , bij solide tumoren (m.u.v.het maligne melanoom en nierkanker) en bij vergevorderde borstkanker

Inleiding

Besproken zullen worden 3 artikelen te weten : het effect van melatonine op de overleving in geval van hersenmetastasen (1) ; het effect van melatonine (gedurende interleukine-2-therapie) op het beloop van solide tumoren in...


Lees verder ...