Diagnose: macroscopische beeldverbetering bij de diagnose van niet-spierinvasieve blaaskanker en daaruit voortvloeiende operatie technieken en behandelingen verbeteren steeds meer

Zie ook literatuurlijst van voeding, niet-toxische middelen en weinig belastende behandelingen specifiek bij blaaskanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.  

6 augustus 2022: Bron: Front. Surg., 21 February 2022 Sec. Genitourinary Surgery

Een zo vroeg mogelijke diagnose van niet-spierinvasieve blaaskanker is heel belangrijk omdat zodra er sprake is van spierinvasieve blaaskanker dit meestal leidt tot een hoog risico op zeer belastende behandelingen en groot risico op overlijden als gevolg van blaaskanker. Blaaskanker: diepte hyperthermie naast bestraling en chemo na operatie bij blaaskankerpatienten (T1 en T2) met verhoogd risico op recidief geeft goede resultaten op overall overleving en ziektevrije tijd dan zonder zonder hypert

11 februari 2018: lees ook enkele artikelen over hyperthermie (ook over Synergo systeem) bij blaaskanker.

31 oktober 2009: Bron: Radiotherapy and Oncology by M. Wittlinger, et al., from the Department of Radiation Oncology of the prestigious Erlangen University Medical School in Germany. Radiotherapy and Oncology is the official publication of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.

Hyperthermie naast  radiotherapie en chemotherapie na operatie zorgt bij blaaskankerpatienten met T1 en T2 stadium en met een hoog risico op recidief...


Lees verder ...

Immuuntherapie met autovaccinatie van dendritische cellen moet weer eerstelijns behandeling worden voor operabele darmkanker stadium II en III

Active Specific Immunotherapy – ASI bij darmkanker

3 december 2017: Met deze brief / manifest pleiten wij - kanker-actueel en Inspire2live - voor het opnieuw opnemen van ASI - Active Specific Immunotherapy al of niet in combinatie met BCG of een gemoduleerd virus als keuze eerstelijns behandeling bij operabele (dikke) darmkanker stadium II en III. Daarmee zouden heel veel darmkanker patiënten geholpen zijn met langere ziektevrije tijd en betere overall overleving en vooral een betere kwaliteit van leven.

We...

Lees verder ...

Immuuntherapie bij blaaskanker: een overzicht inclusief immuuntherapie met anti-PD medicijnen - checkpointremmers

Hier een overzicht van recente studies met immuuntherapie bij blaaskanker zoals die met anti-PD medicijnen als nivolumab, atezolizumab en pembrolizumab (Keytruda) , maar ook met dendritische celtherapie en BCG spoelingen.

28 december 2016: Hier een aantal studies met immuuntherapie met anti-PD medicijnen bij blaaskanker die in Nederland lopen. Kijk zelf even of u hiervoor in aanmerking komt of leg deze voor aan uw behandelend arts:

Eerst het werkingsmechanisme in een beeld. Het gaat hier om het anti-PD medicijn Avelumab, gehaald...

Lees verder ...

Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, gerelateerd aan blaaskanker copy 1

Onder complementair staat een aparte lijst van bewezen studies naar niet-toxische stoffen, voeding en niet invasieve behandelingen specifiek bij blaaskanker en gehaald uit de algemene lijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. Klik op de volgende link: 

studiepublicaties-van-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-uit-literatuurlijst-van-arts-bioloog-drs-engelbert-valstar-gerelateerd-aan-blaaskanker

BCG - Bacillus Calmette-Guerin: Hier een mini overzicht gepubliceerd van wetenschappelijke studies en bewijzen over het gebruik van BCG - Bacillus Calmette-Guerin - als succesvolle immuuntherapie bij blaaskanker.

5 maart 2012: scroll in linkerkolom naar meer studies en informatie over Bacillus Calmette-Gue´rin - BCG bij blaaskanker. Overigens hieronder staan ook interessante studies vermeld.

13 september 2004: Bron: Pubmed: Ann Oncol. 2003 Mar;14(3):414-20.

13 juli 2004 werd in the British Journal of Cancer een mini overzicht gepubliceerd van het gebruik van BCG - Bacillus Calmette-Gue´rin - bij blaaskanker, als immuuntherapie. Met name in het LUMC - Leiden wordt veel gewerkt en onderzoek gedaan naar BCG bij blaaskanker....Lees verder ...

Drie jaar lang een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) is de best mogelijke behandeling met de beste resultaten op ziektevrije tijd en overall overleving voor patiënten met matig tot hoog risico van niet spier invasieve blaaskanker - NMIBC

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus in principe is uw donatie aftrekbaar voor de belastingen.

5 maart 2012: Bron: European Association of Urology (EAU) 27e jaarlijkse congres: Abstract 1050. Gepresenteerd...


Lees verder ...

Regulier - blaaskanker: actuele ontwikkelingen en belangrijke studies binnen de reguliere oncologie: een overzicht

Hier hebben we een aantal artikelen over reguliere behandelingen en medicijnen van blaaskanker in alle stadia bij elkaar gezet, zie in gerelateerde artikelen.

Biomoleculair onderzoek:

Via onze contacten kunnen wij onze donateurs aanbieden om samen met U een aanvraag te doen voor een biomoleculair receptoren- en genenonderzoek bij een bedrijf dat wereldleider is op dit gebied om te laten bepalen welke medicijnen en behandelingen voor uw vorm en stadium van kanker de meeste kans op succes bieden. Zie...

Lees verder ...