Immuuntherapie met autovaccinatie van dendritische cellen moet weer eerstelijns behandeling worden voor operabele darmkanker stadium II en III

Active Specific Immunotherapy – ASI bij darmkanker

3 december 2017: Met deze brief / manifest pleiten wij - kanker-actueel en Inspire2live - voor het opnieuw opnemen van ASI - Active Specific Immunotherapy al of niet in combinatie met BCG of een gemoduleerd virus als keuze eerstelijns behandeling bij operabele (dikke) darmkanker stadium II en III. Daarmee zouden heel veel darmkanker patiënten geholpen zijn met langere ziektevrije tijd en betere overall overleving en vooral een betere kwaliteit van leven.

We...

Lees verder ...

Immuuntherapie geeft uitstekende resultaten bij darmkanker met minimale ziekte - weinig tumoren - en zelfs bij darmkanker stadium IV werkt het ook al is het dan minder effectief

28 maart 2017 Lees ook dit artikel:

https://kanker-actueel.nl/NL/immuuntherapie-met-het-gemoduleerde-virus-ankara5t4-trovax-plus-lage-dosis-cyclophosphamide-zorgt-voor-verdubbeling-van-mediane-overall-overleving-112-vs-20-maanden-bij-vergevorderde-darmkanker.html

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus...


Lees verder ...

Immuuntherapie met een moleculair middel - codenaam MGN1703 - geeft hoog significant betere ziektevrije tijd bij patiënten met uitgezaaide darmkanker die eerder chemotherapie kregen.

3 oktober 2012: Bron: ESMO 2012

Immuuntherapie met een moleculair middel - codenaam MGN1703 - geeft hoog significant betere ziektevrije tijd bij patiënten met uitgezaaide darmkanker  die eerder chemotherapie  kregen en minstens gedurende 4 tot 6 maanden een stabilisatie of zelfs een remissie - krimping van tumoren - hebben laten zien van hun ziekte. De chemo die de patiënten kregen was meestal het FOLFOX regiem of met irinitocan of Xeloda - capecitabine al of niet aangevuld met Avastin - bevacizumab. De...

Lees verder ...