Pembrolizumab - Keytruda - anti PD medicijn - geeft uitstekende resultaten bij gevorderde blaaskanker blijkt uit follow-up gegevens van eerder wegens succes stopgezette studie.

Update artikel 10 september 2017: Bron: ESMO 2017

Aanvullende resultaten gepresenteerd op ESMO 2017 d.d. 9 september 2017 van de eerder wegens uitstekende resultaten stopgezette studie bevestigen dat pembrolizumab ook op langerre termijn betere overall overleving en progressievrije ziekte geeft dan chemotherapie bij gevorderde blaaskanker.

Omdat de studie nog steeds de patiënten volgt is er nog geen statistische significantie bereikt maar die zal ongewtwijfeld wel bereikt worden omdat de patiënten die profiteren van pembrolizumab echt duurzame complete remissies en gedeeltelijke...

Lees verder ...

Immuuntherapie bij blaaskanker: een overzicht inclusief immuuntherapie met anti-PD medicijnen - checkpointremmers

Hier een overzicht van recente studies met immuuntherapie bij blaaskanker zoals die met anti-PD medicijnen als nivolumab, atezolizumab en pembrolizumab (Keytruda) , maar ook met dendritische celtherapie en BCG spoelingen.

28 december 2016: Hier een aantal studies met immuuntherapie met anti-PD medicijnen bij blaaskanker die in Nederland lopen. Kijk zelf even of u hiervoor in aanmerking komt of leg deze voor aan uw behandelend arts:

Eerst het werkingsmechanisme in een beeld. Het gaat hier om het anti-PD medicijn Avelumab, gehaald...

Lees verder ...