BCG - Bacillus Calmette-Guerin: Hier een mini overzicht gepubliceerd van wetenschappelijke studies en bewijzen over het gebruik van BCG - Bacillus Calmette-Guerin - als succesvolle immuuntherapie bij blaaskanker.

5 maart 2012: scroll in linkerkolom naar meer studies en informatie over Bacillus Calmette-Gue´rin - BCG bij blaaskanker. Overigens hieronder staan ook interessante studies vermeld.

13 september 2004: Bron: Pubmed: Ann Oncol. 2003 Mar;14(3):414-20.

13 juli 2004 werd in the British Journal of Cancer een mini overzicht gepubliceerd van het gebruik van BCG - Bacillus Calmette-Gue´rin - bij blaaskanker, als immuuntherapie. Met name in het LUMC - Leiden wordt veel gewerkt en onderzoek gedaan naar BCG bij blaaskanker....Lees verder ...

Drie jaar lang een volledige dosis Bacillus Calmette-Guerin (BCG) is de best mogelijke behandeling met de beste resultaten op ziektevrije tijd en overall overleving voor patiënten met matig tot hoog risico van niet spier invasieve blaaskanker - NMIBC

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden. Wij zijn een ANBI organisatie dus in principe is uw donatie aftrekbaar voor de belastingen.

5 maart 2012: Bron: European Association of Urology (EAU) 27e jaarlijkse congres: Abstract 1050. Gepresenteerd...


Lees verder ...