Personalised medicine: Operabele alvleesklierkankerpatienten met overexpressie van Her2-Neu hebben significant kortere overlevingstijd dan alvleesklierkankerpatienten met normale Her2-Neu expressiewaarden.

7 mei 2012: In onderstaand artikel zijn enkele links hersteld en informatie toegevoegd. Als u hier klikt is een volledig studierapport gratis in te zien over de rol van Her2-Neu expressie bij alvleesklierkanker 

HER2/neu Expression and Gene Alterations in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Comparative Immunohistochemistry and Chromogenic in Situ Hybridization Study Based on Tissue Microarrays and Computerized Image Analysis

14 mei 2009:  Bron: 1:

Lees verder ...

Borstkanker: ervaringsverhaal Pauline

19 oktober 2012 Gisteren mailde Pauline mij dat het nog steeds prima met haar gaat.   Prachtig natuurlijk als je ziet uit welke situatie zij is gekomen. Voor Pauline haar ervaringsverhaal zie uw verhaal-Pauline

Pauline. lijkt genezen van in totale lichaam uitgezaaid recidief van borstkanker (graad IV) met levensverwachting van 3 maanden (prognose november 2007) alsnog door combinatie behandeling van hyperthermie en dendritische celtherapie eerst nog 4 maanden aanvullend op chemo maar laatste jaar zonder enige andere reguliere medicatie. En ze blijft...


Lees verder ...

FISH - Fluorescence In Situ Hybridization - vaststellen van Her2-Neu expressie via lichtgevende technieken buiten de laboratoria is superieur aan vaststellen van Her2-Neu expressie bij borstkankerpatiënten aan standaard laboratorium diagnose technieken

8 juni 2012: we hebben in onderstaand artikel enkele veranderingen gemaakt en aangepast aan recente informatie. Als u hier klikt kunt u het volledige studierapport van deze studie: Diagnostic evaluation of HER-2 as a molecular target: an assessment of accuracy and reproducibility of laboratory testing in large, prospective, randomized clinical trials gratis inzien.

12 december 2005: Bron: Clin Cancer Res. 2005 Sep 15;11(18):6598-607.

Een diagnosetechniek met licht (FISH = fluorescence in situ hybridization) is superieur aanHerceptin - Trastuzumab in combinatie met anthracycline/docetaxel en of docetaxel - carboplatin geeft significant betere resultaten in ziektevrije periode bij borstkankerpatiënten met Her2-Neu positieve expressie, aldus fase III studie

12 december 2005: Bron: Clinical Care options en the 28th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium

Herceptin - Trastuzumab samen met de chemo combinatie anthracycline/docetaxel en/of docetaxel/carboplatin geeft een hoog significante verbetering in de ziektevrije tijd van borstkankerpatiënten met Her2-Neu overexpressie. De bijwerkingen waren in alle drie de groepen nagenoeg gelijk. Wel was er verschil in hartklachten tussen de drie groepen maar deze lijken te voorkomen door een goede analyse vooraf en een goede begeleiding tijdens de kuur. In onderstaand artikel...

Lees verder ...