Stereotactische ablatieve bodyradiotherapie (SBAR) plus durvalumab geeft uitstekende resultaten bij oudere patienten met beginnende niet-kleincellige longkanker

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker waaronder opvallend veel TCM - Chinese kruiden staan vermeld van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

5 april 2023: Bron: International journal of radiation oncology, Published:April 04, 2023

Wanneer in een vroeg stadium van niet-kleincellige longkanker bij ouderen (gemiddelde leeftijd 79 jaar)  SABR (Stereotactisch precisie bestraling met hoge dosis met als doel chirurgische verwijdering van de kwaadaardige tumor)  wordt gecombineerd met durvalumab, een vorm vanLees verder ...