Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie?  Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven. En we hebben een ANBI status

Artikel update 13 oktober 2021:

Ik heb de specieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij longkanker min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst. De nummers refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie of via liposomen of via bv. TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie, bij vormen van longkanker.

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Ervaringen van kankerpatienten met longkanker, maar ook met andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek. Nutritional oncology

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Zo maar een boek uit de selectie van boeken over voeding die mij werd aanbevolen en wellicht een  hulp voor kankerpatiënten. Radicale Remissie: de negen speerpunten die een groot verschil kunnen maken
Auteur: dr. Kelly A. Turner

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren en aan uw behandelend oncoloog voorleggen.

Selectie van gerandomiseerde studies op alfabetische volgorde ingedeeld met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxydanten, niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor longkanker en niet-klein-cellige longkanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Acupunctuur en Sham-acupunctuur:

2027)Zhang QF et al; Zhongguo Zhen Jiu 2013 Mar;33(3):207-10; PMID 23713299; Moxibustion op Sihua-punten verbetert ontstekingsprofiel bij patiënten met longkanker die chemo krijgen ; tevens verminderde door de moxibustion de vermoeidheid. Zie ook 943 en 1543.

2343)Tang WR et al ; Complement Ther Med 2014 Aug;22(4):581-91 ; PMID 25146059; Acupressuur vermindert bij longkankerpatienten, die chemo krijgen de vermoeidheid in vergelijking met sham-acupressuur.

2375)Wong RH et al ; Ann Thorac Surg 2006 Jun;81(6):2031-6;PMID 16731125 ; Electroacupunctuur vermindert pijn na operatie vanwege longkanker.

2384)Wong RH et al ; Ann Thorac Surg 2006 Jun;81(6):2031-6;PMID  16731125; Na operatie vanwege longkanker blijkt elektroacupunctuur  postthoracomische pijn tegen te gaan ; zie ook 2375 en 2377.

2761)Strong RA et al ; J Palliat Med 2016 2Feb ; PMID 26835562 ; Ooracupressuur met Vaccaria segetalis vermindert in vergelijking met Vaccaria segetalis op een andere locatie benauwdheid bij terminale longkankerpatienten significant.

3184)Ferreira FC et al; Rev Bras Anestesiol. 2011 Sep-Oct;61(5):561-7, 308-10;PMID 21920206 : Transcutane electrische stimulatie na operatie wegens longkanker vermindert postoperatieve pijn niet.

3267)Minchom A et al; Eur J Cancer 2016 Jul;61:102-10 ; PMID 27156228 ;Acupunctuur vermindert bij dyspnoe in verband met niet-kleincellige longkanker - NSCLC dan wel mesothelioma de morfinebehoefte ter verlichting van deze dyspnoe.

3477)Hou L et al ; J Thorac Dis 2017 Jul;9(7):1959-66;PMID 28839994;PMID 28839994 : Transcutane electrische stimulatie van acupunctuurpunten vermindert vermoeidheid bij NSCLC-patienten die chemo krijgen.

3587)Cheng CS et al; Support Care Cancer 2017 Dec;25(12):3807-14; PMID 28707168 ; Acupunctuur vermindert vermoeidheidsklachten bij longkanker.

3715)Zhu HD et al; Integr Cancer Ther 2018  Jun;17(2):437-443; PMID 29076387 ; Acupunctuur vermindert obstipatie bij kanker door morfine en verbetert welbevinden.

3842)dogan N en Tasci S ; Altern Ther Health Med 2019 Jun 1; PMID 31221935 ; Acupressuur vermindert bij longkanker benauwdheid en verbetert de levenskwaliteit.

3876)Li Y et al; J Cancer Res Ther 2017;13(5):844-48; PMID 29237915 ; acupunctuur gaat constipatie na operatie wegens longkanker tegen.

3888)Li W en Li L ; Zhongguo Zhen Jiu 2018 Jul 12;38(7):695-9; PMID 30014661 ; Moxibustion gaat misselijkheid, braken en vermoeidheid bij chemo met cisplatin bij longkankerpatienten in belangrijke mate tegen.

4017)Moonkyoo Kong et al; Integr Cancer Ther Jan-Dec 2020;19 ; 1534735420908327 ; PMID 32100576 : Acupunctuur gaat radiatiepneumonie tegen bij longkankerpatiënten.

4036)Lin L et al; BMJ Support Palliat Care ; 2019 Dec 13 ; PMID 31836594 ; Auriculaire acupressuur vermindert vermoeidheid bij longkankerpatienten die chemo krijgen.

4153)Hou L et al; J Thorac Dis. 2017 Mar;9(3):809-17 ; PMID 28449490; Transcutane electrische stimulatie van acupunctuurpunt gaat beenmergdepressie bij chemo voor longkanker tegen.

4328)Mao T et al ; Asia Pac J Oncol Nurs 2021 Feb 4; 8(3):246-54; PMID 33850958 ; Electroacupunctuur, maar ook elektrisch manipulatie maag verminderen maagdarmbijwerkingen van chemo voor longkanker.

4351)Zhao F et al; Evid Based Complement Alternat. Med 2021 Feb 2 ; PMID 33603815 :Acupunctuur verbetert welbevinden na chemo voor het kleincellig longcarcinoom meer dan TCM.


4364)Sun Y et al; Zhongguo Zhen Jiu 2020 Dec 12: 1304-8 ; PMID 33415872 : Electro acupuncture vermindert thrombosekans bij operatie wegens NSCLC en verbetert zo de levenskwaliteit.

4365
)Li W-T et al; Zhen Ci Yan Jin 2020 Dec 25;45(12):1000-5 ; PMID 33415860 ;Tiaoyi Sanjiao: acupunctuur plus moxibustion: verbetert de levenskwaliteit bij patienten die behandeld worden voor longkanker ; dit gaat samen met een beter immuunsysteem.

4400)Mao T et al ; Asia Pac J Oncol Nurs. 2021 Mar 12; 8(4):385-92; PMID 34159231 ; Transcutane elektrische stimulatie van acupunt vermindert obstipatie bij patienten met NSCLC - niet-kleincellige longkanker die chemo krijgen.

ATRA - All-trans-retinoic acid:

1552)Arrieta O et al ; J Clin Oncol 2010 Jul 20;28(21):3463-71 ; PMID 20547984 ; ATRA verbetert overleving bij vergevorderde niet-klein-cellige longkanker - NSCLC indien reeds cisplatin en taxol wordt gegeven.

1721)Arrieta O et al ; Neurology 2011 Sep 6;77(10):987-95;PMID 21865574 ; ATRA vermindert optreden neuropathie bij patienten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC, die chemo krijgen.

1745)Arrieta O etal; J Clin Oncol 2010 Jul 20;28(21):3463-71;PMID 20547984 ; ATRA verbetert bij NSCLC-patienten de responskans op chemo en de progressievrije overleving.

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

355) Sarna GP et al ; Cancer Treat Rep 62 : 681-7 ; 1978 ; Negenenzeventig bronchuscarcinoompatiënten kregen naast chemo op gerandomiseerde basis BCG of Corynebacterium parvum-vaccin of niets. Immunotherapie bleek de responskans en ook de tijd tot verdere progressie van de ziekte niet te beïnvloeden.

408) McCracken JD et al; Cancer 49 : 2252-8 ; 1982 ; BCG als levend vaccin naast inductiechemo voor een kleincellig longcarcinoom verbetert indien daarmee na de chemo wordt doorgegaan de overlevingsduur.

410) Jansen HM et al ; Thorax 35 : 781-7 ; 1980 ; Bij patiënten met een lokaal uitgebreid plaveiselcelcarcinoom van de long (niet-kleincellig),  die geen detecteerbare tumor-load meer hebben verbetert BCG de prognose : dit was duidelijk gecorreleerd met een betere cellulaire immuniteit.

411) Richards F 2nd et al ; Cancer 47 : 2827-32 ; 1981; Een methanolextract van BCG (dus geen echt BCG-vaccin) verbetert de reactie op chemo en ook de prognose van patiënten met een uitgezaaid niet-kleincellig longcarcinoom niet.

557) Reid JW et al; Rec Results Cancer Res 80:219-26; Bij patiënten met een grootcellig longcarcinoom verbetert BCG in geval van een verminderde immuniteit de ziektevrije overleving.

653)Robinson E et al ; Cancer 40 :1052-9 ;1977 ; BCG (op basis van een methanolextract) blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek bij patiënten met een vergevorderde longkanker het aantal metastasen op afstand significant te verlagen ; het leven wordt evenwel slechts niet significant verlengd.

654)Anthony HM et al ; Cancer 42 : 1784-92 ; 1978 ; BCG blijkt bij inoperabele longkankerpatiënten (voor randomisatie werd er eerst gestratificeerd) de kwaliteit van leven significant te verbeteren ; het leven werd niet significant verlengd ; na bestraling was deze levensverlenging echter wel zeer significant.

655)McKneally MF et al ; Lancet 1 (7956) : 377-9 ; 1976 ; BCG intrapleuraal gegeven blijkt in stadium 1 longkanker de sterfte te verlagen ; wel werd even isoniazide gegeven om de kans op TBC door BCG te verlagen.

656)McKneally MF et al ; J Thorac Cardiovasc Surg 72 : 333-8 ; 1976 ; BCG intrapleuraal met isoniazide verbetert prognose longkankerpatienten stadium 1.

657)Macchiarini P et al ; Anticancer Res 9 : 391-3 ; 1989 ;In een klein gerandomiseerd onderzoek (17 versus 17) bleek BCG als adjuvans bij patienten geopereerd voor longkankerstadium 1 de ziektevrije overleving , de mediane overleving en de 5-jaarsoverleving niet significant te verbeteren ; duidelijk is dat je bij zulke kleine aantallen significantie moeilijk kunt wegen ; we maken later een overall-analyse apart voor stadium 1, 2 plus 3 geopereerd en voor inoperabele longkanker.

658)Macchiarini P et al ; Am J Clin Oncol 14 : 291-7 ; 1991 ; Bij longkankerpatienten stadium 2/3 die al reeds na operatie chemo krijgen blijkt BCG de ziektevrije overleving/overleving sec slechts niet significant te verbeteren.

659)Maurer LH et al : J Clin Oncol 3 : 969-76 ; 1985 ; Een op methanolextractie gebaseerd BCG-preparaat (niet levend dus) blijkt bij de behandeling van het kleincellig longcarcinoom met chemo en bestraling geen aanvullende waarde te hebben.

660)Feld R et al ; J Clin Oncol 2 : 1352-8 ; 1984 ; In dit grote gerandomiseerde onderzoek bij longkankerpatienten stadium 1 niet-kleincellig (473 patienten) bleek BCG intrapleuraal gegeven de ziektevrije overleving niet significant te verbeteren.

661)McKneally MF et al ; J Thorac Cardiovasc Surg 81 :485-92 ; 1981 ; Bij 169 patienten met longkanker stadium 1 werd op gerandomiseerde basis intrapleuraal BCG dan wel niets extra's gegeven ; na 3 jaar waren er in de BCG-groep 33% recidieven, terwijl dat percentage in de controle-groep 66 was ; een uiterst significant verschil.

662)LLCSG ; Cancer 58 : 2411-6 ; 1986 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten geopereerd voor longkanker stadium 1 of 2 bleek intrapleuraal gegeven BCG de prognose niet te beinvloeden.

663)Little AG et al ; Surgery 100 :621-8 ; 1986 ; BCG bleek na operatie wegens longkanker stadium 1/2 statistisch eenzijdig gemeten tot een verbeterde 5-jaars-overleving te leiden.

665)Gail MH ; Chest 106(6Suppl):287S-92S ; 1994 ; 473 patienten met longkankerstadium 1 of 2 bleken in een gerandomiseerd onderzoek met een zoutoplossing als controle, met BCG geen betere ziektevrije overleving of overleving sec te hebben.

678)No authors listed ; J Thorac Cardiovasc Surg 82 :649-57 ; 1981 ; Intrapleuraal gegeven BCG blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de prognose van geopereerde longkankerpatienten niet te verbeteren ; dit gold ook separaat voor stadium-1-patienten.

679)Roeslin N et al ; Cancer Immunol Immunother 13 :174-5 ; 1982 ; Intradermale toediening van BCG als adjuvans voor patienten geopereerd voor een plaveiselcelcarcinoom van de long verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek de prognose niet.

680)Roeslin N et al ;Eur J Cardiothorac Surg 3 : 430-5 ; 1989 ; Intrapleurale toediening van BCG bij patienten die wegens een niet-kleincellig longcarcinoom geopereerd worden blijken hierdoor in dit onderzoek geen betere prognose te hebben.

682)Millar JW et al ; Thorax 37 :57-60 ; 1982 ; Bij 92 patienten met een bronchuscarcinoom werden in 3 groepen op gerandomiseerde basis 2 verschillende BCG-toedieningen met niets extra's vergeleken ; de ziektevrije overleving en ook de overleving sec bleken na 5 jaar hetzelfde voor alle 3 de groepen.

685)Lowe J et al ; Lancet ! (8158) :11-4 ; 1980 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij 92 patienten blijkt na operatie wegens longkanker intrapleuraal toegediend BCG geen duidelijk effect op de overleving te hebben.

686)Matthay RA et al ; Cancer Res 46 : 5963-8 ; 1986 ; Preoperatief BCG in de longtumor had geen effect op de ziektevrije overleving of de overleving sec bij patienten met deze kanker die geopereerd gingen worden.

687)Rosso R et al ; Tumori 68 :527-30 ; 1982 ; Bij vergevorderde oat-cell-longkanker lijkt BCG naast chemo eerder ongunstig dan gunstig.

Een totaal overzicht over BCG en longkanker volgt nu ;

we kijken naar de studies met een kleincellig longcarcinoom : In 409 en 659 wordt met een dood BCG-vaccin geen effect op de prognose bewerkstelligt ; met een levend vaccin lukt dat wel (408).

Bij inoperabele grootcellige longkankers zien we in een studie (653) een remming van de verdere metastasering, maar geen effect op de overleving, in een andere studie waarin de kwaliteit van leven is bekeken (654) zien we met BCG een betere kwaliteit van leven en met BCG alleen levensverlenging indien er voor een lokaal inoperabele tumor bestraald wordt ;in nog weer een andere studie met longkankerpatienten in een vergevorderd stadium zien we na complete regressie levensverlenging door BCG ; in de overige 4 studies zien we in het geheel ook geen effect op de overleving (351,355,411en 687). Kortom bij inoperabele grootcellige longkanker is BCG alleen mogelijk interessant als bestraling een zinvolle lokale behandeling is of er reeds met deels andere behandeling een complete regressie bereikt is oftewel BCG is bij het inoperabele grootcellige longcarcinoom meestal niet zinvol.

Als adjuvans voor geopereerde longkanker is BCG in 17 studies beproefd (557, 650,655,656, 657,658,660,661,662,663,665,678, 679,680, 682, 685 en 686) ; in negen studies is expliciet (o.a.) naar stadium 1 gekeken (655,656,657,660,661,662,663,665 en678) ; slechts 5 laten een betere prognose zien, alleen de 2 grootste studies nu juist niet (665 en 678) ; mogelijk heeft BCG in dit stadium geen zin al is een precieze meta-analyse nodig om uitsluitsel te geven ; tot dan heeft BCG in stadium 1 als adjuvans wat mij betreft het voordeel van de twijfel.

Als adjuvans in (o.a.) stadium 2/3 na operatie is BCG in 10 studies beproefd (557,650,658,662,663,679,680,682, 685 en 686) ; het resultaat was in slechts 2 niet zulke grote studies wat de prognose betreft positief (662 en 663) , waarbij in studie 663 stadium 1 meegespeeld kan hebben en het resultaat slechts eenzijdig positief was : mijn conclusie is dat BCG als adjuvans in stadium 2/3 na operatie geen zin heeft.

Bewegen en sporten:

886) Dimeo FC et al ; Support Care Cancer 12 : 774-9 ;2004 ; Zowel aerobics als ontspanningstraining verminderden beide in gerandomiseerd onderzoek de vermoeidheid bij patienten geopereerd wegens maag- of longkanker. 

1823)Morano MT et al; Arch Phys Med Rehabil. 2013  Jan ; 94(1):53-8;PMID 22926460 : Lichamelijke training voor een operatie wegens longkanker gaf in deze RCT een beter herstel na de operatie.

1899)Pehlivan E et al; Ann Thorac Cardiovasc Surg 2011;17(5):17(5):461-8;PMID 21881371 : korte tijd intensieve fysieke therapie alvorens operatie wegens longkanker, verbetert niet alleen de zuurstofvoorziening, maar verkort ook het verblijf in het ziekenhuis na de operatie.

2165)Brocki BC et al; Lung Cancer 2014 Jan ;83(1):102-8;PMID24246508 ; Trainen verbetert conditie bij patienten met longkanker ; met supervisie is het resultaat niet beter (maar wel zijn er minder complicaties).

2359)Karvinen KH et al ; Springerplus 2014 Jan 8;3:15 ;PMID 24683529 ; Trainen gaat bij longkankerpatienten die chemo krijgen, leucopenie significant tegen.

2422)Edvardsen E et al; Thorax 2014 Oct 16;PMID 25323620; kracht- en duurtraining na operatie voor longkanker verbetert de conditie maar ook de levenskwaliteit.

2308)Henke CC et al; Support Care Cancer 2014 Jan;22(1):95-101;PMID23995813 ; bij longkankerpatienten die palliatieve chemo kregen leidde kracht- en cardiovasculaire training niet alleen tot een betere conditie, ook geestelijk, maar ook tot een beter cognitief functioneren en minder kans op neuropathie.

2325)Morano MT et al; BMC Pulm Med. 2014 Jul 28;14:121;PMID 25065540 ; Trainen van de borstkas voor operatie wegens longkanker vermindert het fibrinogeengehalte van het bloed, verbetert de conditie en reduceert de angst.

2585)Hwang CL et al; Support Care Cancer 2012 Dec;20(12):3169-77; PMID22526147 ; Trainen verbetert bij longkankerpatienten de conditie en vermindert longkanker gerelateerde klachten.

2605)Quist M et al; Integr Cancer Ther 2015 Jul;14(4):341-9;PMID 25800229 ; Trainen bij vergevorderde longkanker verbetert longfunctie, maar vermindert ook de angst ; de health related quality of life verbeteret echter niet (de ziekte blijft). Zie ook o.a. 1306

2637)Salhi B et al ; Lung Cancer 2015 Aug;89(2):167-74;PMID 26051445 ; ‘resistance’ training bevordert herstel na longkankerbehandeling meer dan ‘vibratietherapie’.

2808)Barton R et al; Lung Cancer 2010 Dec;7093):313-9;PMID 20392515 ; zwaardere training verbetert ademmogelijkheden bij terminale longkankerpatienten.

3276)Chen  HM et al, Br J Cancer 2016 Nov 22;115(11):1304-12; PMID 27811855; wandelen voor slapen bevordert slapen van longkankerpatienten en zo hun herstel.

3397)Corner J et al; Palliat Med 1996 Oct; 10(4):299-305; PMID 8931065 ; Ademhalingstraining vermindert bij patienten met vergevorderde longkanker benauwdheid.

3470)Karenovics W et al; Eur J Cardiothorac Surg 2017 Jul 1; 52(1):47-54; PMID 28419206 ; Kort trainen voor operatie wegens longkanker verbetert 1 jaar na operatie pulmonale capaciteit niet. Beter is natuurlijk om daarmee na operatie door te gaan en te kijken bij een grote groep of ook het klinische beloop beinvloed wordt!

3468)Cavalheri V et al; Braz J Phys Ther 2017 Jan-Feb;21(1):58-68; PMID 28442076; Trainen na in opzet curatieve behandeling voor niet-klein-cellige longkanker - NSCLC ; trainen gaf een beduidend betere conditie.En de langere termijn?

3480)Sebio Garcia R. Et al; clin Rehabil. 2017 Aug; Clin Rehabil. 2017 Aug;31(8):1057-1067. Epub 2016 Dec 20. PMID: 28730888; trainen voor operatie gaat functionele achteruitgang na operatie voor longkanker tegen.

3706)Hirschhorn A ; J Physiother 2011;57(4):256;PMID 22093125; Ademhalingsfysiotherapie vermindert niet significant het aantal complicaties na operatie wegens longkanker.

3747)Salhi B et al; Lung Cancer 2014 Apr;84(1):56-61;PMID 24560331 ; Trainen na behandeling voor longkanker leidt tot herstel van de verminderde spiermassa in vergelijking met standaard follow-up.

3909)Edbrooke L et al; Thorax 2019 Aug Aug;74(8):787-96; PMID 31048509 Bewegen verbetert welbevinden van patienten met terminale longkanker.

4022)Jonsson M et al; Physiotherapy 2019 Dec; 105(4):434-41; PMID 30871894 ; Physiotherapie in ziekenhuis na longkankeroperatie verbetert fysieke conditie.

4065)Lai Y et al; Ann Transl Med 2019 Oct; 7(20):544; PMID 31807526; Bij longkankerpatienten met slechte longfunctie leidt een week trainen voor operatie tot minder complicaties postoperatief en een korter verblijf in het ziekenhuis.

4110)Brocki BC et al; Integr Cancer Ther 2018 Dec; 17(4):1095-1102; PMID 30136589 ; Inademingsspieren trainen na operatie longkanker vermindert fysiek verval na operatie.

4222)BAthia C en Kayser B ; J Rehabil Med 2019 Oct 3;51(9): 712-8 ; PMID 31468059 : Longkankerpatienten die voor operatie aan intervaltraining doen verbeteren hun conditie aantoonbaar en zonder complicaties. Zie ook 3272 in deze lijst : het leidt niet tot minder complicaties bij de operatie. Onderzoek voor de langere termijn zou nuttig zijn.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

77) Liu XY en Ang NQ ; Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih (Chinese J Modern Developments in Traditional Medicine) 1990 ; 10 : 720-2 , 708. Jin Qui Shen Qi-extrakt (= Liu Wei Di Huang-extract) verbetert bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom de respons op chemo ; de bijwerkingen van de chemo en het verbetert de mediane overleving (alles uiteraard significant).

137) Huang ZM en Long H ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 26-8 ; 1997 ; bij het ver gevorderde longcarcinoom blijken Chinese kruiden de regressiekans door chemo te vergroten en het leven wordt door deze kruiden extra verlengd.

288) Zhong Xi Yi Jie Liu CL et al ; Zhongguo He Za Zhi 21 : 579-81 ; Chinese kruiden plus chemo in vergelijking met chemo alleen geven bij patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom een betere kwaliteit van leven en een betere overleving (na 2 jaar 52% ipv 24%).

519) Lan X en Jiang Y; J Tradit Chi Med 23: 32-4; 2003; Chinese kruiden  verbeteren de overleving op langere termijn van patienten met een gevorderde longkanker die radiotherapeutisch behandeld worden.

508) Li LN et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23: 575-9; 2003; Xiaoji verbetert lange termijnoverleving van patienten met een inoperabel niet-kleincellige longkanker in gerandomiseerd onderzoek significant.

514) Zou YH en Liu XM; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23:733-5; 2003; Astragalus verbetert overleving van patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom  die chemo krijgen en verbetert hun kwaliteit van leven.

832) Fang WM et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2 : 103-5 ; 2004 ; Sansheng Huatan (HS) met chemo geeft bij het niet-kleincellig longcarcinoom een betere kwaliteit van leven dan met chemo ; de overleving is met HS slechts niet-significant beter.

845) Wang XM et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 24 : 986-8 ; 2004; Guben xiaoliu verbetert bij longkankerpatiënten - NSCLC het resultaat van chemo ; vermindert de bijwerkingen en geeft extra levensverlenging.

849) Liu CL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 24:901-3; 2004 : In een vergelijkend onderzoek bij seniele patienten met niet-kleincellige longkanker - NSCLC werd wel of geen shenqi fuzheng gegeven ; de kwaliteit van leven en de overleving na 3 jaar waren met dit kruidenextract aantoonbaar beter.

856) Lan X en Jiang Y ; J Tradit Chin Med 23:32-4; 2003 ; Bij seniele patienten met vergevorderde longkanker (geen plaveiselcelcarcinomen) bleek TCM plus radiotherapie het leven duidelijk meer te verlengen dan radiotherapie alleen.

1077) Zhou DH et al ; Ai Zheng 24: 1252-6 ; 2005 : TCM geeft bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC-patienten minstens zoveel levensverlenging als bewezen chemotherapie.

1094) Liu CL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21: 579-81 ; 2001 : Chinese kruiden (oa Astragalus) verbeteren bij patienten met longkanker, die chemo krijgen de 2-jaarsoverleving aanzienlijk ; zie ook nummer 514.

1097) Li LN et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23 : 575-9; 2003 : TCM verbetert aantoonbaar overleving bij patienten met inoperabele longkanker die chemo krijgen.

1110) You J et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 33-7; 2006: Feiji vermindert bij patienten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC de bijwerkingen van chemo, verbetert tov de controle-groep de Karnofsky-index, maar verbetert niet aantoonbaar de responskans op chemo.

1140) Wu WY et al ; Chin J Integr Med 12:50-4 ; 2006 : Injecties met Shenfu volgens een gerandomiseerde setting verbetert aantoonbaar de levenskwaliteit bij patienten met een grootcellige longkanker die gemzar en cisplatin krijgen. PMID 16571285.

1261) Qin ZF et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 22:618-9; 2002 : Kanglaite (Shenqi Fuzheng) blijkt bij patienten met een vergevorderde niet kleincellige longcarcinoom. evenvaak een regressie te geven als chemo bij uiteraard een veel betere kwaliteit van leven . PMID 12572387. Zie ook 849 en evt ook 141,201, 522 en 1043.

1266) Ren HY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 16; 661-3 ; 1996 : Xilixin vermindert bijeffecten van bestraling voor longkanker en keelkanker en verbetert de 3 jaarsoverleving. PMID 9772616.

1276) Lin LZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 26 : 389-93 ; 2006 ; TCM vermindert iha bijwerkingen chemo bij niet-klein-cellige longkanker  - NSCLC; PMID 16883901.

1322)Pan YL en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26:604-7 ; 2006 : Zhiling geeft bij patienten met longkanker  die chemo krijgen een duidelijk betere kwaliteit van leven in vergelijking met placebo. PMID 16983913.

1391)Lin LZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 26 : 389-93 ; 2006: TCM - Traditionele Chinese Medicijnen vermindert significant bijwerkingen van chemo bij uitgezaaide longkanker ; PMID 16883901.

1414) Zhang T et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27: 396-9 ; 2007 : Yiguan-extract vermindert bijwerkingen van chemo bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC en verbetert kwaliteit van leven. PMID 17650789.

1416) Li XX et al ; Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao 23: 752-3 ; 2003 : Bestrijding van botmetastasen tgv een niet-klein-cellige longkanker - NSCLC geeft met TCM  erbij een significant grotere regressiekans van deze meta’s ; de bijwerkingen van de reguliere behandeling nemen door TCM niet significant af. PMID 12865243.

1433) Xu ZY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 27 :874-8 ; 2007 : TCM - Chinese kruiden vermindert bij niet-kleincellige longkanker  bijwerkingen chemo en verbetert de mediane overleving 4,4 maanden extra! PMID 17990540.

1484) Liu LS et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2008 Apr ; 28(4):352-5 ; PMID 18543492 : Yiqi Yangyin Jiedu-drank verbetert de immuniteit en de levenskwaliteit bij patienten met vergevorderde niet-kleincellige longkanker - NSCLC, die chemo krijgen.
 

1485) Zhang T ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za zhi 2008 Feb; 28(20:154-7 ; PMID 18386581 ; TCM verbetert in gerandomiseerd onderzoek kwaliteit van leven na bestraling vanwege longkanker.

1505)Huang YS en Shi ZM ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2007 : 27: 501-4 ; Feiji verbetert bij longkankerpatienten, die chemo krijgen de kwaliteit van leven ; PMID 17633360.

1513)Lin HS en Li DR ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 29:931-4 ; PMID 18478934 ; Shenqi FGuzheng vermindert de bijwerkingen van chemo bij het grootcellige longcarcinoom en verhoogt de responskans.

1535) Liu ZZ et al ; Zhong Xi Jie He Xue Bao 2009 Jul;7(7): 611-5 ; PMID 19615313 ; Feitai verbetert in gerandomiseerd onderzoek levenskwaliteit van patienten met longkanker, die chemo krijgen.

1549) Tian JH et al ; Am J Chin Med 2010;38(1):15-25 ; Feiji Recipe vermindert bijwerkingen chemo bij patienten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC ; PMID 20128041 ; zie ook de nummers 1110 en 1505, welke vergelijkbare resultaten laten zien.

1556)Lu P et al ; Chin J Integr Med 2008 Mar; 14(1):33-6 ; PMID 18219455 ; Shenyi naast chemo na operatie verbetert  bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC  overleving.

1558)Chen YZ et al ; Chin J Integr med 2009 Dec; 15(6):415-9 ; PMID 20082245 ; Chinese kruiden verbeteren in gerandomiseerd onderzoek effectiviteit chemo bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC en bewerkstelligen daardoor een verlenging van de mediane overleving.

1599)Li CJ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2009 Jan;29(1):26-9;PMID 19338148 ; Jianpi wenschen (JW)verbetert werking chemo bij longkanker niet significant.

1610)Guo L et al ; Med Oncol 2011 Sep 18;PMID  21928106 : Astragalus verbetert bij patienten met longkanker , die chemo krijgen het welbevinden : minder moe, minder pijn, minder misselijk, minder verlies van eetlust etc. Zie o.a. ook de nummers  514 en 1094  : overall verbetert Astragalus ook de levensverwachting!

1629)Sun HX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2009 Jan;29(1):23-5;PMID 19338147 ; xlaoliu baofei verbetert levenskwaliteit bij patienten met niet kleincellige longkanker, die chemo krijgen.

1640)Wu J et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2010 Feb;30(2):137-40;PMID 20462038 ; Kangliu Zengxiao –drank vermindert de bijwerkingen van chemo bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker en verbetert de activiteit ervan.

1641)Wu WY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2009 Jan;29(1):19-22;PMID 19338146 ; Shenfu per injectie vermindert bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker de bijwerkingen van cisplatin.

1646)Yan GY et al ; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2011 May;9(5):525-30;PMID 21565138 ; Kangliu Zengxiao vermindert ingeval van chemo voor NSCLC de bijwerkingen van de chemo ; de geclaimde hogere regressie is evenwel niet statistisch significant!! PMID 21565138 ; zie ook 1640.

1650)Xu ZY et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 2007 Oct;27(10):874-8; PMID 17990450 ;  Kangliu Zengxiao verlengt leven NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker die chemo krijgen en verbetert hun levenskwaliteit ; zie ook 1640 en 1646.

1667)Zhou DH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2005 Dec;25(12):1061-5; PMID 16398422 ;TCM vermindert bijwerkingen chemo bij NSCLC ; zie ook onder andere  1077 .

1696)Wan Q et al ; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2011 ; 36(22):3207-9 ; PMID 22375409. Shenqi Fuzheng verminderde ook in dit onderzoek de bijwerkingen van chemo met o.a. cisplatin bij NSCLC ; verder was er de duidelijke trend van meer regressies in de Shenqi Fuzheng-groep.

1697)Yu ZY et al ; Chin J Integr Med 2012 , Feb ; 18(2):106-11 ; PMID 22311406 ; Feitai  vermindert de bijwerkingen van chemo bij inoperabele NSCLC en verbetert de ziektevrije overleving ;  dit alles op gerandomiseerde basis in vergelijking met een controlegroep uiteraard.

1817)Feng Y et al ; Chin j Integr Med 2012 Sep;1899);663-9 ;PMID 22936319 : TCM verbeterde resultaat chemo bij vergevorderde niet-klein-cellige longkanker - NSCLC  in dit onderzoek niet aantoonbaar.

1833)Deng SQ et al; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao; 2012 Jun;10(6):635-40:PMID 22704411 : Feitai  verhoogt regressiekans NSCLC - niet-klein-cellige longkanker op chemo.

1849)Yao Y et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2012 Apr;15(4):213-7;PMID 22510506 : Feiji plus psychotherapie vermindert angst en depressie bij patiënten met primaire longkanker ; zie ook 1110 ; 1505 en 1549.

1869)Yao Y ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2012 Jan;15(1):27-33;PMID22237121 ; Feji plus psychotherapie verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek de levenskwaliteit bij patiënten met een primaire longkanker.

1874)Long SQ et al; Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2011 Dec;31(12):2090-2:PMID22200721 : Shenfu  verminderde in dit onderzoek bij longkankerpatiënten die chemo krijgen  vermoeidheid, diarree, misselijkheid en braken.

1882)Jiang Y et al; Zhonggio Zhong Xi Yi  Jie He Za Zhi 2011 Oct;31(10):1311-6; PMID 22097195 : TCM - Chinese kruiden naast chemo bij vergevorderde niet-kleincellige longkanker - NSCLC verbeterde de levenskwaliteit.

1900)Shan MJ et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi ; 2011 Jul;31(7):873-9;PMID21866652 : Ook in dit onderzoek blijkt TCM - Traditionele Chinese Medicijnen de kwaliteit van leven van patiënten met longkanker, die chemo krijgen, aanzienlijk te verbeteren.

1958)Xu ZY et al ; J Cancer Res Clin Oncol 2011 Jul;137(7):1117-22;PMID 21298288 : TCM - Traditionele Chinese Kruiden - vermindert bijwerkingen chemo bij longkanker ; ook was er een tendens tot langer leven.

1969)Sun J Integr Med 2010 Dec;16(6):537-41;PMID 21110180 : Injectie met Aidi verhoogt bij NSCLC - niet-klein-cellige longkanker de effectiviteit van neoadjuvante chemo en vermindert de bijwerkingen.

1975)Sun Y et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2006 Jun 20;9(3):254-8;PMID 21172156; Ginseng Rg3 verbetert respons van chemo bij patiënten met ver gevorderde NSCLC - niet-klein-cellige longkanker en verlengt ook aantoonbaar het leven.

2097)Dou YQ et al; Chin J iNtegr Med 2010 Oct;126(5):411-6 ; PMID20535582 ; Dixiong vermindert bijwerkingen van bestraling ivm longkanker.

2492)Lian Z et al ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2006 Feb 20;9(1):74-7;PMID 21144288 ; Kanglaite verbetert bij patienten met longkanker - NSCLC de bijwerkingen van chemo en verhoogt de regressiekans door de chemo.

2493)Guo L et al; Med Oncol 2012 Sep;29(3):1656-62;PMID 21928106 ; Astragalus vermindert bij longkanker- NSCLC bijwerkingen van cisplatin plus vinorelbine.

2607)Hou WX et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015 Jun;35(6):648-53;PMID 26242112 ; bij chemo voor niet-kleincellige longkanker - NSCLC stadium 3a verbeteren Chinese geneesmiddelen de ziektevrije overleving wanneer er reeds adjuvante chemo wordt gegegeven ; de kwaliteit van leven was met Chinese geneesmiddelen erbij ook beter ; wel was er door de kruiden sprake van een zekere obstipatie.

2660)Wang D et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2004 Jun 20;7(3):247-9;PMID 21232229 ; Aidi naast chemo bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC verhoogt de regressiekans niet significant, maar wel de immuunparameters ; ook de kwaliteit van leven is met Aidi beter.

2669)Li H et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi ; 2008 Aug 20;11(4):570-3 ; PMID 20735973 ; Aidi vermindert bijwerkingen gemzar en oxaliplatin  bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC

2705)Wang X en You J ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2015 Sep;35(9):1069-73 ; Yiqi Jianpi vermindert vermoeidheid bij patienten die chemo voor longkanker krijgen.

2714) JaJing SL et al Chin Integr Med 2015 Jul 4 ; 26142337 ; rode ginseng vermindert bij patienten met grootcellige longkanker vermoeidheid tijdens chemo.

2803)Liu J en Liu Y ; J Tradit Chin Med 2013 Jun;3393):303-6 ; PMID24024323 ; met erbanxiao  blijkt door angiogenese-remming groeiremming bij het NSCLC - niet-klein-cellige longkanker mogelijk.

2830)Jiang Y et al; Complement Ther Med 2016 Feb;24:55-62;PMID 26860802 ; TCM bij gevorderde niet-kleincellige longkanker - NSCLC verbeterde de levenskwaliteit en de overleving na 1 jaar.

2917)Lin G et al; J Tradit Chin Med 2013 Aug;33(4):433-8 ; TCM naast Westerse therapie in vergelijking met westerse therapie alleen laat na 1 jaar 42,8 versus 18,3% in leven bij niet-kleincellige longkanker; een geweldig resultaat voor TCM.

2928)Zheng XT en Lin LZ ;Zhongguo Zhong X Yi  Jie He Za Zhi 2016 Feb;36(2):155-9; PMID 27078989 ; Yiqi Chutan verhoogt regressiekans met chemo bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC.

3129)Duan P en Wang ZM ; Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2002 Jul;22(7):515-7 ; PMID 12592686 : Astragalus naast chemo in vergelijking met chemo remt progressie bij kanker en verbetert de levenskwaliteit.

3136)Liao J et al; Chin J Integr Med 2017 May 11; PMID 28497396 ; TCM plus muziek verminderde angst en depressies bij kankerpatienten.

3146)Li GL en Li Yw ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Oct 27(10):934-6 ;PMID 17990468 ; Bannaitong thee vermindert misselijkheid van chemo extra.

3148)Li GY et al; Comp-lement Ther Med 2009 Jan;17(1):51-5;PMID 19114222 ; Haishengsu bevordert regressie door chemo bij NSCLC en vermindert de bijwerkingen. Zie ook 1542.

3150)Chen Y et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2008 Jun 20; 11(3):441-4;PMID 20731951 ; TCM geeft bovenop chemo bij niet-kleincellige longkanker geen significante levensverlenging ; de trend in de tijd is voor de TCM groep echter wel significant beter.

3157)Wang  LF et al; Chin J Integr Med 2017 Feb;23(2):105-109 ; PMID 27484763 ; Shuanghuan g Shenghai  vermindert bijwerkingen van chemo op beenmerg, wat klinisch ook duidelijk was.

3164)Wu Th et al; Asia Pac J Clin Nutr 2008;17(1):17-22;PMID 18364321 ;een Taiwanees kruidendieet met Lilii bulbus, Nelumbo-zaad en Jejube, vermindert pijn bij kankerpatienten.

3167)Han Y et al; Complement Ther Med 2016 Feb;24:81-9 ; PMID 26860807 ; TCM verbetert bij patienten met niet-kleincellige longkanker - NSCLC  die chemo krijgen de levenskwaliteit.

3322)Yang XB et al; Chin J Integr Med 2017 Aug 9; PMID 28795387 ; Niet-kleincellige longkanker - NSCLC met EGFR-mutatie : gefinitinib met Fuzheng  Kang’ai geeft betere ziektevrije  en  ook mediane overleving dan met gefinitinib alleen.

3402)Gong Y et al; Biological Procedures Online (20180 20:9; PMID 29618954 ; in deze RCT bleek Qi voedende  en essence vervangende  TCM de overleving van longkanker - NSCLC patienten, die qi en essence-deficient waren en met chemo behandeld werden een betere overleving te geven.

3506)Zhang Y en Da C; Maimendong PMID: 28625959: Maimendong in een RCT verbetert de therapeutische respons op behandeling bij patienten met gevorderde longkanker, die een Qi-Yin-deficientie hebben.

3558)Harada T et al; Front Pharmacol. 2018 jan 16;8:972; PMID 29387008; rikkunshito gaat bij chemo voor longkanker misselijkheid en braken niet tegen ; zie ook 2205, 2894 en 3302.

3644)Sugano N et al; Mol Clin Oncol. 2017 Oct;7(4):569-573;PMID 28855990; Yokukansan gaat een delirium na operatie wegens maagdarm- of longkanker niet significant tegen.

3675)Liu LS et al; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 2014 May;34(5):526-30 ; PMID 24941837 ; TCM verlengde naast Westerse behandeling de progressievrije periode bij niet-kleincellige longkanker, maar de mediale overleving slechts niet significant.

3828)Qi S et al; J Altern Complement Med 2019 Jun;25(6):648-55;PMID 31090434 ; Xiaoaiping per injectie gaat thrombocytopenie door chemo tegen bij patienten met longkanker of maagkanker.

3862)Jiao L et al; Front Pharmacol. 2019 Jul2; 10:732;PMID 31333456 TCM - Traditionele Chinese Medicijnen - Kruiden naast EGFR-remmer verbetert progresievrije overleving niet-kleincellige longkanker - NSCLC tov EGFR_behandeling alleen.

3870)Ma JJ en Liu HP; Chin J Integr Med 2017 Jul;23(7):504-9;PMID 27484766 ; Aidi verhoogt responskans op vinorelbine plus cisplatin bij niet-kleincellige longkanker (nsclc) ; de bijwerkingen zijn met dit middel ook minder.

3873)Yuan F et al; Pak J Pharm Sci 2016 Nov;29(6 Spec):2185-2189; PMID 28412678 Bufei Huayu Tang verbetert resultaat gefitnib bij niet-kleincellige longkanker (nsclc).

3875)Guo H et al; Front Pharmacol 2017 Jul 17;8:454;PMID 28769793 TCM verbetert bij patienten met niet-kleincellige longkanker (nsclc) die platina-based chemo krijgen de levenskwaliteit

3888)Li W en Li L ; Zhongguo Zhen Jiu 2018 Jul 12;38(7):695-9; PMID 30014661 ; Moxibustion gaat misselijkheid, braken en vermoeidheid bij chemo met cisplatin bij longkankerpatienten in belangrijke mate tegen.

3925)Yoshiya T et al; Invest New Drugs 2019 Aug 19; PMID 31428894; Rikkunshito gaat in dit onderzoek bij longkankerpatienten die chemo krijgen anorexie tegen. Klinische consequenties zijn niet duidelijk. 

3926) Tian AP et al; Chin J Integr Med. 2019 Aug 24 ; PMID 31444669 ; Laag frequent geluid dat opname Chinees middel via de huid bevordert verbetert de responskans op IL-2 ter behandeling van maligne pleurale effusie.

4209)Zhang L et al; Zhen Ci Yan Jiu 2020; Jul 25 ; 45(7):574-7 ; PMID 32705833 ; Gember-moxibustion verminderde bij chemo voor longkanker misselijkheid en braken.

4319)Xiao Z et al; Medicine (Baltimore) ; 2021 May 7; 100 (18):e25690 ; {PMID 33950949) TCM vermindert significant de bijwerkingen van chemo voor NSCLC.

4331)Liang Q et al; J Tradit Chin Med 2021 Apr; 41(2):308-15; PMID 33825412 ; Yidi Qingdu verbetert bij patienten met NSCLC tijdens chemo het immuunprofiel en de levenskwaliteit.

4351)Zhao F et al; Evid Based Complement Alternat. Med 2021 Feb 2 ; PMID 33603815 :Acupunctuur verbetert welbevinden na chemo voor het kleincellig longcarcinoom meer dan TCM.

Corynebacterium parvum:

351) Bjornsson S et al ; Cancer Treatment Rep 62 : 505-10 ; 1978 ; Corynebacterium parvum verbetert de overleving van longkankerpatiënten stadium 3 ; BCG doet dat in dit onderzoek niet.

354) Woodruff M en Walbaum P ; Cancer Immunol Immunother 16 : 114-6 ; 1983 ; Bij 49 patiënten met een operabele longkanker werd Corynebacterium parvum in een vaccinvorm ingespoten ; de Corynebacterium parvumgroep was er een tendens tot langer leven ; de sterfte aan het plaveiselcarcinoom van de long was verder in de Corynebacterium parvumgroep aantoonbaar lager.

355) Sarna GP et al ; Cancer Treat Rep 62 : 681-7 ; 1978 ; Negenenzeventig bronchuscarcinoompatiënten kregen naast chemo op gerandomiseerde basis BCG of Corynebacterium parvum-vaccin of niets. Immunotherapie bleek de responskans en ook de tijd tot verdere progressie van de ziekte niet te beïnvloeden.

356) The Ludwig Lung Cancer Study Group ; Cancer Immunol Immunother 23 : 1-4 ; 1986 ; in dit dubbelblinde onderzoek bij 286 patiënten met een niet-kleincellige longkanker  stadium 1 of 2 ,leverde Corynebacterium parvum geen aantoonbaar voordeel op mbt de ziektevrije overleving en de overleving sec ; een gecombineerde analyse van 351 , 354, 355 en 356 is aan te bevelen ; het lijkt er nu evenwel op dat extracten van Corynebacterium parvum bij de behandeling van longkanker hooguit bij bepaalde subgroepen misschien zinvol is.

581) Ludwig Lung Cancer Study Group; Cardiovasc Surg 89:842-7; 1985; Corynebacterium parvum als adjuvans na chirurgische behandeling wegens longkanker stadium 1 of 2 intrapleuraal toegediend blijkt in vergelijking met placebo ongunstig: met deze bacterie bleek de overleving in dit onderzoek slechter. Zie ook 351,354,355 en 356; het totaal resultaat van C. parvum bij longkanker is nu nihil; C. parvum moet zeker niet intrapleuraal worden gegeven en alleen eventueel bij patiënten met een plaveiselcelcarcinoom van de long; met name wanneer het stadium 3 betreft.

650)Toomes H et al ; Dtsch Med Wochenschr 109 : 935-40 ; 1984 ; Bij het niet kleincellig longcarcinoom blijkt postoperatief intrapleuraal toegediend Corynebacterium parvum de sterfte op lange termijn te verlagen ; met BCG wordt op dezelfde manier toegediend geen enkel gunstig effect bewerkstelligd.

651)Millar JW et al ; Thorax 35 : 856-8 ; 1980 ; Maligne pleurale effusie is met Corynebacterium parvum significant beter te behandelen dan met mustine en geeft veel minder bijwerkingen dan mustine.

1019) Chahinian AP et al ; Cancer Treat Rep 66:1291-7;1982 : Chemo plus Corynebacterium parvum verlengt in het algemeen het leven in geval van vergevorderde longkanker niet in vergelijking met chemo ; bij patienten met een grootcellig anaplastisch longcarcinoom werd het leven evenwel door Corynebacterium parvum verlengd. Zie ook 351,354,355,356,650 en 651. Het lijkt erop dat Corynebacterium parvum bij althans enkele subgroepen van patienten met een vergevorderde grootcellige longkanker enig effect heeft.

Groene thee extract - EGCG:

4397)Zhu W et al; Front Oncol 2021 Jun 10;11: 686950 ; EGCG vermindert de bijwerkingen van bestraling bij longkanker en verhoogt de responskans significant PMID 34178681.

Hydrazinesulfaat:

843) Chlebowski RT et al ; J Clin Oncol 8:9-15;1990: Hydrazinesulfaat naast een cisplatinum bevattende cytostaticumcocktail verbetert de mediane overleving van patienten met uitgezaaide niet-klein-cellige longkanker - NSCLC significant (hydrazine zit in champignons).

846) Kosty MP et al ; J Clin Oncol 12:1113-20;1994 : Bij patienten met niet-kleincellige longkanker - NSCLC die cisplatinum en vincristine krijgen bleek in een groter onderzoek dan onder 843 met hydrazine slechts een licht niet significant betere overleving mogelijk. Op grond van 843 en 846 geldt hydrazine bij het NSCLC naast chemo als discutabel.

874) Loprinzi CL et al ; J Clin Oncol 12:1126-9 ; 1994 ; Hydrazine-sulfaat verbetert prognose van patienten met niet-kleincellige longkanker - NSCLC niet ; samen met de referenties 843 en 846 betekent dat , dat hydrazinesulfaat voor het uitgezaaide niet-kleincellig longcarcinoom, niet naast chemo is aan te bevelen.

Hyperthermie:

1425) Mitsumori M et al ; Int J Clin Oncol 12 : 192-8 ; 2007 ; Hyperthermie verbetert ziektevrije overleving bij longkanker door bestraling significant. PMID 17566842.

1749)Chen WJ et al; Cancer Invest 2012 Feb;30(2):126-30;PMID 22148972. OK-432 plus cisplatin met al dan niet hyperthermie, liet een grotere responskans en kwaliteit van leven zien met hyperthermie erbij, bij longkankerpatienten  met pleurale effusie ; de overlevingsduur was ook langer, zij dat dit laatste net niet significant was.

2085)Wu WY et al; Chin J Integr Med 2010 Oct;16(5):406-10:PMID 20872115 ; hyperthermie naast TCM gaf  bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC  een langere PFS - progressievrije tijd dan met TCM alleen ; de overleving op lange termijn verschilde echter niet.

Maretakinjecties - Viscum Album:

1792)Bar-Sela G et al; Eur J Cancer 2013 Mar;49(5):1058-64:PMID 23218588 ; maretak verminderde bij chemo voor NSCLC  de bijwerkingen van chemo.

2353)Gaafar R et al; Ecancermedicalscience 2014 Apr 25;8:424 ; Maretak is ter behandeling van pleurale effusie bij longkanker  zeker zo effectief als het cytostaticum bleomycine ; elders in deze lijst kan men zien dat probiotica en OK-432 ook werken.

Medicinale paddenstoelen - en extracten daarvan, zoals SPG, PSK, PSP, Maitake enz.:

Lees ook: Polysaccharide K and Coriolus versicolor Extracts for Lung Cancer

25) Nishiwaki Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 1990; 17(1): 131-6. Longkankerpatiënten in stadium 3 hebben wel een betere prognose met als adjuvant PSK ; voor longkankerpatiënten stadium 4 werd dit niet gevonden.

107) Hayakawa K et al ; Cancer Detect Prev 21 : 71-7 ; 1997 ; PSK verbetert de 5 jaarsoverleving van patiënten met niet kleincellige longkanker in gerandomiseerd onderzoek significant.

191) Ikeda T et al ; Gan To Ryoho 13 : 1044-9 ; 1986 ; PSK verbetert 5 jaarsoverleving bij geopereerde longkankerpatiënten met 20% (55,9 versus 34,7%).

210) Mitsuhashi K et al ; Anticancer Res 13 : 1815-20 ; 1993 ; PSK verbetert de overleving van longkankerpatiënten, behandeld met bestraling ; dit gold voor alle 3 de stadia (1,2 en3) afzonderlijk.

469) Tsang KW et al ; Respir Med 97 : 618-24 ; 2003 ; PSP, net als PSK een bestanddeel van de paddestoel Kawaratake, vertraagt de progressie van grootcellige longkanker  in gerandomiseerd onderzoek significant.

514) Zou YH en Liu XM; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23:733-5; 2003; Astragalus verbetert overleving van patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom  die chemo krijgen en verbetert hun kwaliteit van leven.

1094) Liu CL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21: 579-81 ; 2001 : Chinese kruiden (oa Astragalus) verbeteren bij patienten met longkanker, die chemo krijgen de 2-jaarsoverleving aanzienlijk ; zie ook nummer 514.

1610)Guo L et al ; Med Oncol 2011 Sep 18;PMID  21928106 : Astragalus verbetert bij patienten met longkanker , die chemo krijgen het welbevinden : minder moe, minder pijn, minder misselijk, minder verlies van eetlust etc. Zie o.a. ook de nummers  514 en 1094  : overall verbetert Astragalus ook de levensverwachting!

1645)Wang W et al ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2006 Feb 20; 9(1);78-81;PMID 21144289 ; Lentinan verbetert bij patienten met een NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker significant de levenskwaliteit.

2493)Guo L et al; Med Oncol 2012 Sep;29(3):1656-62;PMID 21928106 ; Astragalus vermindert bij longkanker- NSCLC bijwerkingen van cisplatin plus vinorelbine.

Melatonine:

16) Lissoni P et al ; Oncology 1992 ; 49(5):336-9. Bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker zijn er met cisplatin plus melatonine significant meer mensen na 1 jaar in leven dan met cisplatin alleen.

17) Lissoni P et al ; Cancer 1994 ; 73(3) : 699-701. Melatonine plus "supportive care" gaf bij patiënten met hersenmetastasen van solide tumoren na 1 jaar een significant betere overleving dan wanneer alleen "supportive care" werd toegepast.

18) Lissoni P et al ; J Pineal Res 1997 ; 23(1) : 15-9. Etoposide plus cisplatin plus melatonine gaf bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker een significant betere overleving na 1 jaar dan wanneer alleen beide cytostatica werden gegeven. Aangezien in dit onderzoek de parameters cisplatin en melatonine versus cisplatin aanwezig zijn , is dit onderzoek feitelijk een "duplicaat" van referentie 16.

488) Lissoni P et al ; J Pineal Res 35 :12-5 ; 2003 ; Melatonine vermindert bij longkanker de bijwerkingen van chemo ,verbetert de regressiekans en naar nu blijkt ook de overleving op langere termijn.

1341)Lissoni P ; Pathol Biol (Paris) ; 2007 ; 17 april ; Epub ahead of print ; melatonine verbetert responskans chemo en verlengt leven bij longkanker en gastrointestinale tumoren ; PMID 17446010.

1491)Lissoni P et al ; Anticancer Res 2008 ; 28(2B):1377-81 ;PMID 18505083 ; Melatonine (20 mg per dag) blijkt ook in dit onderzoek bij patienten met longkanker of maagkanker de resultaten van chemo te verbeteren en het leven extra te verlengen ; vergelijk met de vele andere Lissoni-studies uit deze reeks.

1571)Messina G et al ; J Res Med Sci 2010; Jul; 15(4):225-8 ; PMID 21526086; Melatonine verdubbelt responskans bij grootcellig longcarcinoom op cisplatin plus gemzar!

2464)Ghielmini M et al; Br J Cancer 1999 Jun;80(7):1058-61;PMID10362116 ; melatonine vermindert myelopathie bij patienten met longkanker die carboplatin en etoposide krijgen, niet ; zie ook 16 : maar het leven van dergelijke patienten wordt door melatonine wel verlengd!

4307)Seely D et al; EClinicalMedicine 2021 Feb 27;33: 100763; PMID 33681747 : Melatonine verbetert bij NSCLC overleving niet, maar is stadium 3-4 blijkt de DFS (progressievrije ziektetijd) zeer significant beter met melatonine.

Muziek:

4410)Tang H et al; Support Care Cancer 2021 May 26;PMID 34041615 ; Muziek vermindert bij longkanker die ‘platinum-based’ chemo krijgen angst en pijn ; bovendien verbetert de slaap.

Mycobacterium vaccae:

353) O’Brien ME et al ; Br J Cancer 83 : 853-7 ; 2000 ; Een extract van gedode Mycobacterium vaccae verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overleving van patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom  dan wel een mesothelioom, die chemo/bestraling krijgen ; ook de slaap en de eetlust waren in Mycobacterium vaccae-groep beter.

613) Assersohn L et al ; Clin Oncol (R Coll Radiol) 14 :23-7 ; 2002 ; Met hitte behandelde Mycobacterium vaccae geeft extra levensverlenging bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom die ook chemotherapeutisch worden behandeld. Zie ook referentie 353.

614) Decroix G et al ; Cancer 53 : 906-12 ; Gedode mycobacterium smegmatis verbetert prognose van patienten geopereerd voor een niet kleincellig longcarcinoom niet.

716) O'Brien ME et al ; Ann Oncol. 15 : 906-14 ; 2004 ; Mycobacterium vaccae verbetert naast chemo bij patienten met een ver gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom de kwaliteit van leven ; de overleving is net niet significant beter ; in combinatie met no 353 is er wel van een betere overleving sprake.

1092) Harper-Wynne CL et al ; Lung Cancer 47: 289-90 ; 2005 :Gedode Mycobacterium vaccae verbetert resultaat standaard chemo in geval van het kleincellig longcarcinoom. Zie ook 613.

Nocardia extracten:

83) Yamamura Y et al ; Cancer Research 1983 ; 43 : 5575-9 ; Nocardia verbetert blijkens gerandomiseerd onderzoek de overlevingsduur bij longkankerpatiënten met pleurale effusie.

94) Yasumoto K en Yamamura Y ; biomed Pharmacother 1984 ; 38 : 48-54; Nocardia-extract verbetert prognose longkankerpatienten.

158) Fujisawa T en Yamaguchi Y ; Cancer 78 : 1892-8 ; 1996 : Nocardia Rubra verbetert als adjuvans na operatie de overleving van patiënten met longkanker stadium 1.

209) Fukuoka M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 11 : 1543-9 ; 1984 ; Nocardia potentieert in gerandomiseerd onderzoek effect van adriamycine bij longkankerpatienten met pleurale effusie.

219) Yasumoto K et al ; Cancer Res 45 ; 1413-7 ; 1985 ; Nocardia verbetert prognose longkanker in gerandomiseerd onderzoek en speciaal bij operabele patienten.

241) Saijo N et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 290-5 ; 1983 ; Nocardia verhoogt in een klein gerandomiseerd onderzoek de regressiekans van pleurale effusie oiv chemo bij longkankerpatiënten.

268) Yasumoto K et al ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 84 : 321-7 ; 1983 ; Nocardia verbetert remissieduur bij operabele en inoperabele longkankerpatienten ; de overleving sec was evenwel wel bij operabele maar niet bij inoperabele longkankerpatienten aantoonbaar.

242) Ogura T; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 366-72 ; 1983 ; Nocardia verbeterde de overleving van longkankerpatiënten in dit gerandomiseerde onderzoek niet significant ; wel was dat het geval bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom. Was het overall-resultaat hier niet significant ; in alle andere studies met Nocardia als therapeuticum bij longkanker (84,94,158,209,219 en 241) was dit steeds wel zo ; een gecombineerde analyse van referentie 242 en de voornoemde tussen haakjes valt zeer duidelijk in het voordeel van Nocardia uit.

474) Ogura T en Sakatani M ; Nihon Kyobu Shikkan Gakkai Zasshi 23 : 62-7 ; 1985 ; Nocardia-extract verlengt het leven van patiënten met een kleincellig longcarcinoom significant ; zie de vele andere publicaties mbt Nocardia in deze lijst.

OK-432:

249) Luh KT et ak ; Cancer 69 :674-9 ; 1992 ; Pleurale effusie bij longkankerpatiënten  wordt met OK-432 beter bestreden dan met bleomycine en de effusie-vrije periode is met OK-432 ook significant langer.

258) Watanabe Y en Iwa T ; J Biol Response Mod 6 : 169-80 ; 1987 ; OK-432 verbetert in dit gerandomiseerde onderzoek de overleving van patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom operabel of niet .

259) Watanabe Y et al ; Nippon Geka Gakkai Zasshi 90 : 1432-5 ; 1989 ; Ook in dit onderzoek verbeterde OK-432 de overleving bij patiënten met een niet-kleincellige longkanker ; geopereerd of niet.

260) Urata A et al ; Gan To Kagaku Ryoho 10 : 1497-503 ; 1983 ; OK-432 verlengt naast chemo bij longkankerpatiënten met pleurale effusie (alles intrapleuraal toegediend) het leven extra ingeval van stadium 3 maar niet ingeval van stadium 4.

261) Nio Y et al ; Br J Cancer 80 : 775-85 ; 1999 ; OK-432 verbetert in geval van pleurale effusie bij longkanker, de overlevingsduur aanzienlijk.

262) Fukushima M et al ; Gan To Kagaku Ryoho 23 : 303-9 ; 1996 ; In een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek bleek OK-432 als extra adjuvans de overleving van geopereerde longkankerpatiënten niet te verbeteren.

263) Lee YC et al ; Cancer Immunol Immunother 39 : 269-74 ; 1994 ; Ook in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek bleek er met OK-432 geen voordeel voor geopereerde longkankerpatiënten te behalen ; 208,258 en 259 vallen voor OK-432 als adjuvans voor geopereerde logkankerpatiënten gunstig uit ; 262 en 263 vallen in de vergelijkbare situatie niet aantoonbaar gunstiger uit voor de OK-432-patienten ; een meta-analyse van Sakamoto J et al ; J Immunother 24 : 250-6 ; 2001, over 11 gerandomiseerde studies!! valt evenwel in het voordeel van OK-432 als extra adjuvans voor geopereerde longkankerpatiënten uit.

414) Watanabe Y et al ; Gan To Kagaku Ryoho 12 : 21-35 ; 1985 ; OK-432 verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van patiënten, die in potentie curatief aan longkanker zijn geopereerd en aanvullende chemotherapie krijgen.

1230) Kasahara K et al ; Anticancer Res. 26(2B):1495-9 ; 2006 : OK-432 in een hoge dosis (10 keer zoveel als in de controle-groep) vermindert significant pleurale efffusie bij patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom in vergelijking met de lage dosis OK-432. Dit is prettig voor de patient en leent zich voor verder onderzoek. PMID 16619563. Zie primair ook 249,260 en 261 : ingeval van pleurale effeusie bij dit type kanker, bestrijdt OK-432 niet alleen de effusie, het verlengt ook het leven. Overigens is van OK-432 bij dezelfde type kanker in geval van geslaagde operatie op basis van ca. 11 gerandomiseerde studies aangetoond, dat het dan de sterfte met ongeveer 10% vermindert ;zie hiertoe primair 263, maar ook 208, 258, 259, 262 en 414. Ook blijkt uit deze studies, dat OK-432 ook los van eventuele effusie bij het inoperabele niet-kleincellige longcarcinoom het leven verlengt.

1312)Ishida A et al ; Respirology 11:90-7 ; 2006 : OK-432 plus cisplatin bestrijdt pleurale effusie bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC effectiever dan cisplatinum of OK-432 alleen ; zie ook 1230 plus de analyse aldaar. PMID 16423208.

1419) Yoshida K et al ; Lung Cancer 2007 Aug 21 (Epub ahead of print) : OK-432 is ter behandeling van pleurale effusie bij longkanker zeker zo goed als bleomycine of cisplatinum plus etoposide ; dit geldt zowel voor de progressievrije overleving als de overleving sec. Zie PMID 17716779. Het  was al uit gebreid bewezen dat OK-432 onder deze condities sowieso al het leven verlengt ; zie 1230 met commentaar.

1716)Shimizu T et al ; Gan To Kagaku Ryoho 2005 Aug;32(8);1139-43;PMID 16121916 ; OK-432 was net zo effectief bij het bestrijden van maligne pleurale effusie als cisplatin, maar OK-432 werd beter verdragen ; zie ook 249.

1719)Chen WJ et al; Cancer Invest 2011 Feb;30(2):126-30;PMID 22148972. Bij pleurale effusie vanwege longkanker leidt cisplatin plus OK-432 plus hyperthermie tot een betere lokale controle dan cisplatin met OK-432 alleen.

1749)Chen WJ et al; Cancer Invest 2012 Feb;30(2):126-30;PMID 22148972. OK-432 plus cisplatin met al dan niet hyperthermie, liet een grotere responskans en kwaliteit van leven zien met hyperthermie erbij, bij longkankerpatienten  met pleurale effusie ; de overlevingsduur was ook langer, zij dat dit laatste net niet significant was.

Probiotica en synbiotica - melkzuurbacteriën:

108) Masuno T et al ; Cancer 68 : 1495-500 ; 1991 ; met een melkzuurbacterie extract blijkt er in een gerandomiseerde opzet met doxorubicine bij longkankerpatienten significant vaker een regressie op te treden dan met doxorubicine alleen en blijkt in de melkzuurbacteriegroep ook de overleving aantoonbaar langer te zijn.

3787)Tian Y et al; Oncol Lett 2019 Mar;17(3):2836-48; PMID 30854059 ; C butyricum (probiotica) vermindert bij longkanker de bijwerkingen van chemo.

Propionibacterium granulosum:

274) Roszkowski K et al ; J Cancer Res Clin Oncol 109 : 72-109 ; 1985 ; Propionibacterium granulosum verbetert bij het kleincellig longcarcinoom de remissieduur door chemo en vermindert ook myelosuppressie door de chemo en het daar aan gerelateerde aantal infecties.

Psycho-sociale ondersteuning:

1248) Doorenbos A et al ; Nurs Res 55:161-171 ; 2006 : Cognitieve gedragstherapie verbetert lichamelijk welbevinden bij vrouwen met borstkanker of longkanker.  PMID 16708040.

1849)Yao Y et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2012 Apr;15(4):213-7;PMID 22510506 : Feiji plus psychotherapie vermindert angst en depressie bij patiënten met primaire longkanker ; zie ook 1110 ; 1505 en 1549.

1869)Yao Y ; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2012 Jan;15(1):27-33;PMID22237121 ; Feji plus psychotherapie verbeterde in dit gerandomiseerde onderzoek de levenskwaliteit bij patiënten met een primaire longkanker.

1978)Chan CW et al; J Pain Symptom Manage 2011 Feb;41(2):347-57;PMID 21131165 ; Psycho educationele interventie blijkt de symptomatologie bij gevorderde longkanker te verminderen.

2338)Badr H et al; Cancer 2014 Sep 10;PMID 25209975 ; Dyadische psychosociale interventie verminderde bij longkankerpatienten, angst, depressie en verhoogde de levenskwaliteit.

2651)Greer JA et al; J Pain Symptom Manage 2015 Jul 10 ; PMID 26166181 ; Gedragstherapie vermindert benauwdheid bij terminale longkankerpatienten en verhoogt  zo levenskwaliteit.

2655)Wang  Y et al; J Altern Complement Med 2015 Sep 2; PMID 26331434 ; bij patienten die voor longkanker geopereerd werden verminderde muziek de noodzakelijke dosering van sufentanil voor analgesie.

3839)Tan X et al; Eur J Cancer care (Engl) 2019 Sep;28(5):e13120; PMID 31184792 ; Cognitieve support vermindert distress bij longkankerpatienten, die chemo krijgen.

4071)Dean GE et al; Behav Sleep Med. 2019 Oct 31;1-13; PMID 31672070 ; Psychische support door daartoe opgeleide verpleegkundigen blijkt slaapproblemen bij longkankerpatienten te verminderen.

4330)Molassiotis A et al; Integr. Cancer Ther. Jan-Dec 2021; 20; PMID 33847150 Qigong verminderde bij longkankerpatienten, angst, benauwdheid, hoesten e.a. Overall was met Qigong na 5-6 weken de levenskwaliteit aantoonbaar beter.

RFA - Radio Frequency Ablation en MWA - Micro Wave Ablation:

1273) Grieco CA et al ; Vasc Interv Radiol 17: 1117-24 ; 2006 ; RFA - Radio Frequency Ablation verbetert resultaat bestraling bij inoperabele longkanker - NSCLC zodanig dat de overleving verbetert ; PMID 16868164.

3145)Macchi M et al; Med Oncol 2017 May;34(5):96 ; PMID 28417355 ; Microwave leidt tot een langduriger regressie bij longkanker dan RFA ; ook is met de eerste techniek sprake van minder pijn bij behandeling. Voorts was er een trend in overleving in het voordeel van de microwave behandeling.

Streptococcen-extract:

208) Watanabe Y en Iwa T ; Cancer 53 : 248-53 ; 1984 ; OK-432, een streptococcen-extract verbetert de prognose van geopereerde longkankerpatienten.

Transcutane electrische stimulatie:

2954)Rooney SM et al; Anesth Analg 1983 Nov ; 62(11):1010-2 ; PMID 613795 ; Transcutaan stimuleren van zenuwen vermindert pijn na thoracotomie in verband met een maligniteit.

3184)Ferreira FC et al; Rev Bras Anestesiol. 2011 Sep-Oct;61(5):561-7, 308-10;PMID 21920206 : Transcutane electrische stimulatie na operatie wegens longkanker vermindert postoperatieve pijn niet.

3641)Fiorelli A et al; Eur J Cardiothorac Surg 2012 Apr;41(4):861-8;PMID 22219414 ; bij operatie wegens longkanker gaat transcutane elektrische zenuwstimulatie de postoperatieve pijn tegen.

Visolie / EPA / DHA :

1603) Murphy RA et al ; Cancer 2011 Aug 15;117(16):3774-80; PMID 21328326 ; Visolie vergroot de responskans bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker op carboplatinum  met of vinorelbine of gemzar erbij, significant.

1724)Van der Meij BS et al ; Een eiwitsupplement met 2,02 gram EPA en 0,92 gram DHA per dag verbetert de levenskwaliteit bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC aantoonbaar. ; Eoropean J Clin Nutr 2012; 66:399-404.

1730)Finocchiaro C et al;Br J Nutr 2011 Nov 25:1-7;PMID 22114792; met extra EPA en DHA  gaat bij gevorderde longkanker, waarbij chemo wordt gegeven cachexie duidelijk tegen.

2358)Sanchez-Lara K et al ; Clin Nutr 2014 Apr 4. Pii : S0261-5614(14)00081-8 ; PMID 24746976 ; EPA-supplement  verbetert energieniveau bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC , verbetert de eetlust, vermindert neuropathie en doet gewicht toenemen.

2668)Van der Meij BS et al; J Nutr 2010 Oct;140(10): 1774-80 ; PMID 20739445 ; Bij niet-kleincellige longkanker - NSCLC is isocalorisch met omega-3- vetzuren het lichaamsgewicht beter op peil te houden.

2838)Cerchietti LC et al ; Nutr Cancer 2007;5991):14-20;PMID 17927497 : visolie verbetert levenskwaliteit bij kankerpatienten en heeft metabool tal van gunstige effecten.

3284)Szlosarek PW et al; JAMA Oncol 2017 Jan 1;3(1):58-66; PMID 27584578 ; Argininedeprivatie met arginine deiminase in liposomen is zinvol bij mesotheliomen die geen arginine kunnen maken. De progressievrije overleving verbetert.

Voeding, vitamines, antioxidanten en voedingstoffen:

Algemeen:

4145)Tozer RG et al; 10(2):395-402; PMID 18158761 ; Een custeine rijk eiwit gaat bij longkankerpatienten die chemo krijgen gewichtsverlies tegen..

4308)Frass M et al; Oncologist 2021 Mar; 26(3):e253; PMID 33660386 Diverse kruiden en andere stoffen, voor een belangrijk deel in fytotherapeutische doses blijkt bij longkanker in ieder geval het leven te verlengen ; de auteurs noemen het homeopathie, maar er is alleen bewijs dat fytotherapie etc. iets doet, niet dat klassieke homeopathie iets doet.

Alpha-ketoglutaarzuur plus hydroxymethylfurfural:

3106)Matzi V et al; Eur J Cardiothorac Surg 2007 Nov;32(5):776-82;PMID 17768058 ; Alpha-ketoglutaarzuur plus hydroxymethylfurfural verbeterde bij patienten die geopereerd werden vanwege longkanker, daarna de zuurstofvoorziening, gaf een kortere opnameduur en minder vaak een intensive care-opname.

Artesunaat:

2240)Zhang ZY et al; Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao 2008 Feb;6(2):134-8;PMID18241646 ; Artesunaat  plus vinorelbine en cisplatin verlengt het leven bij NSCLC - niet-klein-cellige longkanker meer dan vinorelbine plus cisplatin alleen.

Aspirine:

1021) Lebeau B et al ; Cancer 71:1741-5 ; 1993 : Aspirine verbetert niet de overleving van patienten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo krijgen. Zie ook 412, 439 en 732.

ATP (adenosine-triphosphaat):

105) Agteresh HJ et al ; Clin Sci 98 : 689-95 ; 2000. ATP (adenosine-triphosphaat) gaat in gerandomiseerd onderzoek (12 patienten),toegediend per infuus de extreme vermagering van patienten met een niet-kleincellig longcarcinoom tegen.

106) Agteresh HJ et al ; JNCI 92 : 321-8 ; 2000 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij 58 patiënten met een niet kleincellige longkanker stadium 3B of 4 reduceerde ATP (adenosine-triphosphaat) de vermindering van spierkracht en verbeterde het mede daardoor de levenskwaliteit van de patienten. In dierproeven is overigens ook gevonden, dat ATP (adenosine-triphosphaat) het resultaat van bestraling en chemo kan verbeteren (Agteresh HJ et al ; Drugs 58 : 211-32 ; 1999).

130) Agteresch HJ et al ; J Clin Oncol 20 : 371-8 ; 2002 ; ATP (adenosine-triphosphaat) gaat bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom in een gerandomiseerd onderzoek het verlies van eetlust en gewicht tegen.

440) Agteresch J et al ; Anticancer Drugs 14 : 639-44 ; 2003 ; ATP (adenosine-triphosphaat) blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij longkankerpatiënten stadium 3B ingeval van gewichtsverlies het leven te verlengen.

1533)Beijer S et al ; Anti-cancer Drugs 20: 625-33 ; 2009 ; PMID 19491658 ; ATP verbetert de dikte van de tricepsskin bij patienten met vergevorderde kanker ; verder werd bij de longkankerpatienten, die ATP kregen een significante levensverlenging waargenomen ; zie ook 105, 106, 130 en 440 ; het effect van ATP bij longkankerpatienten is consistent.

Bestatin:

520) Ichinose Y et al; JNCI 95: 605-10; 2003; Bestatin verbetert als adjuvans de overleving van patienten geopereerd wegens een plaveiselcelcarcinoom van de long stadium 1.

525) Yasumitsu T et al; Acta Oncol 29: 827-31; 1990; Bestatin blijkt als adjuvans de de overleving van patiënten geopereerd aan een plaveiselcelcarcinoom te verbeteren; dit bleek niet aantoonbaar mbt andere typen longkanker. Zie ook referentie 520.

526) Takada M et al; Acta Oncol 29: 821-5; 1990; Bestatin naast reguliere behandeling voor inoperabele longkanker geeft alleen bij plaveiselcelcarcinomen meer regressies; de mediane overleving was evenwel slechts bijna significant beter voor plaveiselcelcarcinoompatiënten die bestatin kregen; p=0,051.

Betacaroteen / betaglucaan:

810) Pathak AK et al ; J Am Coll Nutr 24:16-21;2005; Hoge doses vitamine C,E en beta-caroteen naast taxol plus carboplatin ter behandeling van patienten met een vergevorderde longkanker geeft niet significant meer responsen dan met taxol plus carboplatin alleen ; alleen in de vitaminengroep (64 patienten) traden er complete responsen op; ook kende deze groep een betere en vooral betere 2e jaars-overleving dan de controle-groep (72 patienten) : P-trend in ieder geval kleiner dan 0,17. Verder onderzoek met grotere aantallen patienten is nodig. Noot red.: Studieabstract staat onder onderzoek en voeding gepubliceerd.

3433) Thomas M et al; Invest New Drugs 2017 Jun;35(3):345-58; PMID 28303530 ; 1,3-1,6 beta glucan verhoogt verhoogt bij patienten met longkanker - NSCLC de responskans op chemo.

3451)Engel-Riedel W et al; J Immunother Cancer 2018 Feb 27;6(1);16;PMID 29486797 ; Beta-glucaan vermindert bijwerkingen chemo bij niet-klein-cellige longkanker - nsclc; de responskans was met beta-glucaan niet significant beter en ook was er met beta-glucaan een trend tot betere overleving.

Brucea Javanica en Oleum fructus brucease:

74) Wang ZQ ; Chung-Kuo Chung Hsi i Chieh Ho Tsa Chih 1992 ; 12 : 609-10, 581 ; Een I.V. toegediend extract van Brucea Javanica verlengt de mediane overleving van patiënten bestraald vanwege hersenmetastasen vanuit longkanker, significant.

1582)Bai ZP en Deng XS ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2010 Aug;30(8):838-40 ; PMID 21038653 ; Injectie van Oleum fructus brucease in brochiale arterie verbetert resultaat chemo bij longkanker en verbetert ook de kwaliteit van leven.

1630)Tian HQ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi  2007 Feb;27(2):157-9;PMID 17343006 ; Fructus brucea-olie  vermindert bij chemo voor NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker de bijwerkingen op het immuunsysteem en verbetert de levenskwaliteit .

Cepharantine:

279) Saito R et al ; Nippon Gan Chiryo Gakkai Shi 24 ; 2587-93 ; 1989 ; Cepharantine vermindert in gerandomiseerd onderzoek leukopenie bij patienten met een niet-klein-cellige longkanker.

Foliumzuur:

819) Vogelzang NJ et al ; J Clin Oncol 21:2636-44;2003; Foliumzuur en B12 verminderen de toxiciteit van pemetrexed - Alimta en cisplatin aantoonbaar, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek bij mesothelioompatienten.

2911)Zeng X et al; Zhonggua Liu Za Zhi 2015 Nov;37(11):868-72;PMID 26887521 ; Extra foliumzuur en B12 verminderen bijwerkingen pemetrexed niet, noch werkt pemetrexed beter.

Fructus brucea-olie:

1630)Tian HQ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie Za Zhi  2007 Feb;27(2):157-9;PMID 17343006 ; Fructus brucea-olie  vermindert bij chemo voor NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker de bijwerkingen op het immuunsysteem en verbetert de levenskwaliteit .

Gember:

3590)Bossi P et al; Ann Oncol 2017 Oct 1;28(10):2547-2551; PMID 28666335 ; Gember vermindert versus placebo ingeval van hoge doses cisplatin alleen bij keelkanker en bij vrouwen de misselijkheid, maar niet bij mannen met longkanker bijv. Ik denk dat reeds gegeven antibraakmedicatie vertekenend werkt!

Glutamine, arginine en omega-3-vetzuren

98) Schmidinger M et al ; Wien Klin Wochenschr 112 : 617-23 ; glutathion vermindert de bijwerkingen van cisplatin bij patienten met keelkanker of een kleincellig longcarcinoom ; de regressiekans en de overleving waren in de glutathiongroep wel beter, maar deze laatste waren door de kleine aantallen niet statistisch hard te maken.

3284)Szlosarek PW et al; JAMA Oncol 2017 Jan 1;3(1):58-66; PMID 27584578 ; Argininedeprivatie met arginine deiminase in liposomen is zinvol bij mesotheliomen die geen arginine kunnen maken. De progressievrije overleving verbetert.

3907)Chang SC et al; Medicine (Baltimore). 2019 Feb;98(8):e14463 ; glutamine vermindert oesophagitis bij chemoradiatie voor niet-kleincellige longkanker - NSCLC.

4171)Wang X et al; Exp Ther Med 2018 Sep;16(3):2303-8; PMID 30186471 ; Glutamine bij operatie wegens longkanker geeft postoperatief meer lucht, verkort ligduur in ziekenhuis en vergroot levenskwaliteit.


Haaienkraakbeen:

1612)Lu C et al ; JNCI 2010 Jun 16 ; 102(12):859-65; PMID 20505152 ;  Haaiekraakbeenextract verbetert niet het resultaat van chemoradiatie bij patienten met NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker.

Hyperalimentaite:

768) Serrou B et al ; Recent Results Cancer Res. 80 : 246-53;1982 ; Extra vet,suiker en aminozuren verbeteren resultaat chemo voor oat cell longkanker in kleinschalig gerandomiseerd onderzoek niet, hetgeen klopt met de orthomoleculaire zienswijze.

773) Clamon GH et al ; Cancer treat Rep 69:167-77;1985; Hyperalimentatie verbetert bij patienten met een kleincellig longcarcinoom de respons op chemo/bestraling niet ; hyperalimentatie bleek juist met meer koortsepisodes samen te gaan.

777)Jordan WM et al ; Cancer Treat Rep 65:197-205;1981 ; Hyperalimentatie geeft bij patienten met vergevorderde longkanker geen voordeel naast FACP-kuren ; wel treden er iatrogene complicaties op.

791)Weiner RS et al ; J Clin Oncol 3:949-57;1985; Hyperalimentatie geeft geen betere resultaten igv chemo voor het kleincellig longcarcinoom ; wel aan toonbaar meer complicaties!

792)Valdivieso M et al ; Cancer 59:362-9;1987; Hyperalimentatie verbeterde ook in dit onderzoek niet het resultaat van chemo bij patienten met een kleincellig longcarcinoom.

l-selenomethionine:

2186)Karp DD et al ;J Clin Oncol 2013 Nov 20;;31 (33):4179-87;PMID24002495 : 200 mcg l-selenomethionine verbetert de prognose van patienten geopereerd voor niet-klein-cellige longkanker - NSCLC niet. Een slecht onderzoek : seleniet is vermoedelijk beter en gezien de literatuur een te lage dosering ; zie o.a. 110, 1358,1430 en 1514 ; zie vooral ook mijn boek ‘Voedingsinterventie bij kanker’.

Lactoferrine:

1922)Digumarti R et al; J Thorac Oncol 2011 Jun;6(6):1098-103; PMID 21532506 ; Recombinant-lactoferrine  verbetert de resultaten van cisplatin plus taxol bij niet-klein-cellige longkanker - NSCLC : meer regressies  ; een betere ziektevrije overleving en overleving sec .

Lithium:

328) Lyman GH et al ; N Engl J Med 302 : 257-60 ; 1980 ; Lithium vermindert leucopenie tijdens chemo bij het kleincellig longcarcinoom (totaal 45 patiënten) zodanig, dat er minder infecties optreden en aantoonbaar intensievere chemo mogelijk is ; ook het aantal doden door infecties was in de litiumgroep aantoonbaar minder.

331) Lyman GH et al ; Am J Med 70 : 1222-9 ; 1981 ; Patiënten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo krijgen hebben met lithium minder last van leukopenie en dito minder van infecties en brachten ook minder tijd in het ziekenhuis door ; de lithiumgroep kreeg ook significant meer chemo (kon significant meer chemo krijgen) ; degenen die lithium steeds door kregen hadden een hogere responskans en een langere overleving ; omdat een aantal patiënten met lithium stopte was de overleving van de lithiumgroep echter niet significant beter dan die van de controle-groep.

334) Lyman GH et al ; J Clin Oncol 2 : 1270-6 ; 1984 ; Lithium vermindert leukopenie bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo krijgen ; een preexistent hartlijden en/of het gebruik van bronchusdlatatoren zijn evenwel een contraindicatie (door een geringere leucopenie wordt er meer chemo gegeven, hetgeen in dit geval meer adriamycine betekent en derhalve minder goed is voor het hart).

low weight heparine:

2403)Altinbas M et al ; J Thromb Haemost 2004 Aug;2(8):1266-71;PMID 15304029; low weight heparine verlaagt de sterftekans  bij het kleincellig longcarcinoom indien dit naast chemo versus chemo wordt gegeven.

Mannitol:

3379)Iwadate Y et al; No Shinkei  Geka. 1993 Jun;21(6):513-8;PMID 8336809 ; Mannitol verlengt leven bij uitgezaaide longkanker ; zie ook 1669 o.a.

Methanolextract:

409) Jackson DV et al ; Cancer 50 : 48-52 ; 1982 ; Methanolextract verbetert als adjuvant na chemo-radiotherapie prognose kleincellig longcarcinoom niet ; gecombineerd met 408 levert dat op, dat het levende vaccin wel en het dode methanolextract niet werkt bij het kleincellig longcarcinoom (levende vaccins zijn in het algemeen beter) ; wel is het zo dat BCG dan door gegeven moet worden.

Medium triglyceriden:

3004)Du N et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2016 dec 20;19(12):821-826;PMID 27978867 ; Medium triglyceriden in de voeding ipv gewone triglyceriden bevordert het herstel na operatie voor longkanker ; de ligduur is aantoonbaar korter.

Milt-ultrafiltraat:

3071)Tomeczko J et al; Arzneimittelforschung 1997 Dec;47(12):1411-6;PMID 9450174 ; Milt-ultrafiltraat vermindert bij uitgezaaide NSCLC - longkanker die uitgezaaid is de kans op bijwerkingen van chemo.

Myo-inositol:

464)Lam S et al; Cancer Prev Res (Phila). 2016 Dec;9(12):906-914; PMID 27658890 : myo-inositol bracht in de rokers significant gunstige veranderingen teweeg in premaligne afwijkingen ; of hierdoor de kans op longkanker afnam weten we echter niet

N-acetylcysteine (NAC):

425) Morgan LR et al ; Seminars in Oncology 9 : 71-4 ; N-acetylcysteine (NAC) vermindert bij patiënten met longkanker welke ifosfamide krijgen significant heamturie samenhangend met een blaasontsteking.

Rabarberextract:

1367)Yu HM et al ; Lung Cancer ; 2007 ; Sep 14 ; Epub ahead of print : Rabarberextract blijkt bij bestraling vanwege longkanker  in vergelijking met placebo de bijwerkingen te verminderen en de longfunctie meer op niveau te houden ; PMID 17870203.

RSV kruiden:

3458)Osterlind K et al; Eur J Surg Oncol 1985 Dec;11(4):349-51; RSV-kruiden verbeteren na operatie wegens plaveiselcelkanker longkanker, overleving niet.

Safraan:

2794)Hosseini A et al ;Avicenna j Phytomed 2015 sep-Oct;5(50:434-40 ; PMID 26468463 ; dagelijks 100 mg saffraan induceerde meerdere regressies in vergelijking met een controle-groep.

Thymosine:

33) Chretien PB et al ; Cancer Treatment Rep 1978 ; 2(11) : 1787-90 ; in dubbelblind onderzoek blijkt thymosine het resultaat van chemo bij het kleincellig ongedifferentieerd longcarcinoom te verbeteren, bij lage initiële T-cel-niveau's.

36) Macchiarini P et al ; Anticancer Research 1989 ; 9(1) : 193-6 : met thymostimuline een betere overleving in gerandomiseerd onderzoek met patiënten met een kleincellig ongedifferentieerd longcarcinoom.

37) Cohen MH et al ; JAMA 1979 ; 241 (17) : 1813-5 ; vinden het zelfde als de auteurs onder 36 ; zie ook 33.

174) Schulof RS et al; J Biol Response Mod 4 : 147-58 ; 1985 ; In een dubbelblind onderzoek bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom behandeld met bestraling, bleek thymosin-alpha 1 in staat de aan bestraling gerelateerde immunosuppressie op te heffen en gaf het tevens een langere ziektevrije overleving en een betere overleving sec.

198) Sher HI et al ; Cancer Res 48 : 1663-70 ; 1988 ; Thymostimuline blijkt bij patiënten met een kleincellig longcarcinoom, die chemo en bestraling krijgen het resultaat in gerandomiseerd onderzoek niet te verbeteren ; in een ander onderzoek van deze lijst werd het leven bij patiënten met een slechte thymusfunctie door deze substantie wel verlengd indien er niet bestraald werd en in nog weer een ander onderzoek was het resultaat bij hogere doses zonder bestraling eveneens positief ; mogelijk zaten er in dit onderzoek weinig mensen met een slechte thymusfunctie. Een (her)analyse van de 3 onderzoeken gezamenlijk is noodzakelijk.

375) Schulof RS et al ; j Biol Resp Mod4 : 147-58 ; 1985 ; Synthetische thymosine-alpha 1 vermindertbij patiënten met een niet kleincellige longkanker, die met chemo/bestraling behandeld worden de immunosuppressie en verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec.

531) Bedikian AY et al; Am J Clin Oncol 7: 399-404; 1984; Thymostimuline naast chemo voor patiënten met een gevorderd grootcellig longcarcinoom verbetert de overleving van deze patiënten zeker niet; wel waren er significant minder ernstige bijwerkingen.

567) Shank B et al; Cancer 56: 2771-8; 1985; Thymosine fractie 5 verbetert resultaat van chemo plus bestraling bij patienten met een lokaal kleincellig longcarcinoom in dit kleine gerandomiseerde onderzoek niet. Zie ook de nummers 33, 36 en 198. De overall-conclusie blijft dat thymostimuline bij de behandeling van dit type kanker van belang is met name in geval van een minder goed werkend immuunsysteem (wat aannemelijker is bij extensive dan bij local disease).

741) Salvati F et al ; G Ital Chemioter 31 : 185-9 ; 1984 ; Thymostimuline verbetert resultaten chemo bij het kleincellig long carcinoom wanneer het limited disease betreft ; niet in geval van extensive disease ; igv limited disease verbetert de Karnofsky-index significant ; de regressiekans en de overlevingsduur tendeerden slechts sterk naar beter met thymostimuline ; zie ook de 3 overige studies in deze lijst mbt thymostimuline bij het kleincellig longcarcinoom ; klaarblijkelijk heeft thymostimuline alleen zin igv limited disease en een verminderde immuniteit.

Transferfactor:

2476)Fujisawa T et al; Jpn J Surg 1984 Nov;14(6):452-8;PMID 6397652 ; Transferfactor bleek alleen bij een duidelijk curatieve resectie van longkanker de overleving te verbeteren.

3423)Kirsh MM et al; Ann Thorac Surg 1984 Aug;38(2):140-5; PMID 6380436 ; Transferfactor  verlengt gemiddelde overlevingsduur na operatie wegens longkanker.

Triglyceriden:

3004)Du N et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi 2016 dec 20;19(12):821-826;PMID 27978867 ; Medium triglyceriden in de voeding ipv gewone triglyceriden bevordert het herstel na operatie voor longkanker ; de ligduur is aantoonbaar korter.

visolie:

1603) Murphy RA et al ; Cancer 2011 Aug 15;117(16):3774-80; PMID 21328326 ; Visolie vergroot de responskans bij NSCLC-patienten - niet-kleincellige longkanker op carboplatinum  met of vinorelbine of gemzar erbij, significant.

1724)Van der Meij BS et al ; Een eiwitsupplement met 2,02 gram EPA en 0,92 gram DHA per dag verbetert de levenskwaliteit bij patiënten met niet-klein-cellige longkanker - NSCLC aantoonbaar. ; Eoropean J Clin Nutr 2012; 66:399-404.

1730)Finocchiaro C et al;Br J Nutr 2011 Nov 25:1-7;PMID 22114792; met extra EPA en DHA  gaat bij gevorderde longkanker, waarbij chemo wordt gegeven cachexie duidelijk tegen.

Yoga:

3878)Barassi G et al; Adv Exp Med Biol 2018;1096:19-29; PMID 29616481 ; Yoga blijkt preoperatief gegeven, postoperatief bij longkanker in ieder geval op de korte termijn spirometrisch een voordeel.

Vitamines:

14) Pastorino U et al; J Clin Oncol 1993 11(7):1216-22. Retinol in zeer hoge doses vermindert de recidiefkans bij longkankerpatienten significant.

47) Van Zandwijk N et al ; J Natl Cancer Institute 2000 jun 21 ; 92 (12) : 977-86 ;Vitamine A , gevolgd door fluimicil niet effectief als vorm van secundaire preventie bij patiënten eerder behandeld voor keelkanker of longkanker. De longkankergroep zal samen met die van referentie 14 gezamenlijk geanalyseerd worden.

810) Pathak AK et al ; J Am Coll Nutr 24:16-21;2005; Hoge doses vitamine C,E en beta-caroteen naast taxol plus carboplatin ter behandeling van patienten met een vergevorderde longkanker geeft niet significant meer responsen dan met taxol plus carboplatin alleen ; alleen in de vitaminengroep (64 patienten) traden er complete responsen op; ook kende deze groep een betere en vooral betere 2e jaars-overleving dan de controle-groep (72 patienten) : P-trend in ieder geval kleiner dan 0,17. Verder onderzoek met grotere aantallen patienten is nodig. Noot red.: Studieabstract staat onder onderzoek en voeding gepubliceerd.

819) Vogelzang NJ et al ; J Clin Oncol 21:2636-44;2003; Foliumzuur en B12 verminderen de toxiciteit van pemetrexed - Alimta en cisplatin aantoonbaar, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek bij mesothelioompatienten.

2453)Wang B en Cui J  ; J Cancer Res Ther 2014 Aug;10 Suppl 1:C79-81;PMID 25207898 ; B6 en een toxische lipid uit de Spaanse vlieg naast cisplatin en gemzar  bij NSCLC versus cisplatin en gemzar , verhogen de regressiekans tijdens chemo, verbeteren de levenskwaliteit en verminderen de bijwerkingen van de chemo.

2911)Zeng X et al; Zhonggua Liu Za Zhi 2015 Nov;37(11):868-72;PMID 26887521 ; Extra foliumzuur en B12 verminderen bijwerkingen pemetrexed niet, noch werkt pemetrexed beter.

4084)Akiba T et al; Clin Cancer Res 2018 Sep 1;24(17):4089-97; PMID 30018118 : IN deze RCT werd bij de subgroep longkanker met een vroeg stadium en een lage D-spiegel een betere overleving gevonden met 1200 IU vitamine D per dag (P=0,02 ; P zou vanwege de subgroepanalyse eigenlijk 0,04 moeten zijn, maar ook dat is significant)

Zilvernitraat:

1049) Paschoalini Mda S et al ; Chest 128: 684-9 ; 2005 ; Zilvernitraat is ter behandeling van pleurale effusie zeker zo effectief als talk (zie 973 : talk is voor dit doel superieur aan doxorubicine!!).

Zink:

2406)Yamagata T et al; J Exp Clin Cancer Res 2003 Dec;22(4):557-63;PMID 15053297 ;  intraveneus zink blijkt vermindering van smaak door chemo voor longkanker tegen te gaan ; zie ook o.a. 20,88,457 , 1380, 1387, 1567, 1831, 1906 , 2021, 2197 en 2247.

2648)Braga CB et al; Nutr Cancer 2015 Aug-Sep;67(6):926-32 ; PMID 26134076 ; zink bevordert seroconversie na vaccinatie voor Streptococcus Pneomoniae bij patienten die chemo voor darmkanker of longkanker krijgen ; een relevante bevinding in verband met hun verhoogde kans op longinfectie.

Varia aan onderzoeken bij specifiek longkanker:

973) Kuzdzal J et al ; Med Sci Monit 9;P154-9;2003 ; Om maligne pleurale effusie tegen te gaan is talkpoeder superieur aan doxycycline.

1942)Akopov AL et al; Vestn Khir Im I I Grek 2013;172(1):20-4;PMID 23808222 : Chlorine E6 oiv elektromagnetische straling van 662 NM preoperatief aan longkankerpatiënten gegeven ; hierdoor was bij de operatie in de PDT groep de resectierand vaker schoon van tumor.

1974)Tang J et al; Zhongguo Fei Ai Za Zhi, 2006 Dec 20;996);536-9;PMID 21182817 ; uroacitiden (differentiatieinductoren uit de urine) verbeteren de mediane overleving bij gevorderde NSCLC - niet-klein-cellige longkanker.

2453)Wang B en Cui J  ; J Cancer Res Ther 2014 Aug;10 Suppl 1:C79-81;PMID 25207898 ; B6 en een toxische lipid uit de Spaanse vlieg naast cisplatin en gemzar  bij NSCLC versus cisplatin en gemzar , verhogen de regressiekans tijdens chemo, verbeteren de levenskwaliteit en verminderen de bijwerkingen van de chemo.

2534)Chang J et al ; Med Oncol 2015 May; 32(5);583 ; PMID 25801231 ; een extract van Pseudomonas aeruginosa gaf vroeg in de chemo voor niet-kleincellige longkanker - NSCLC een verbetering van de respons ; na een jaar was er echter geen aantoonbaar verschil in overleving met of zonder dit preparaat.

2561)Ibrahim IM et al; J Cardiothorac Surg 2015 May 1;10(1):64;PMID 25947235; Om maligne pleurale effusie te bestrijden is plakken met talk effectief ; jodium blijkt hier vergelijkbaar effectief.

2796)Brocki BC et al ; Eur J Cardiothorac Surg 2015 Oct 20 ; PMID 26489835 ;  zuurstofvoorziening na longkankeroperatie wordt door vroeg mobiliseren en speciale spieroefeningen bevorderd.

3415)Maddocks M et al; PLoS One 2013 Dec 30:8(12):e86059;PMID 24386491: elektrisch prikkelen quadriceps verbetert bij NSCLC tijdens palliatieve chemo conditie niet.

3748)Wangnum K et al; J Med Assoc Thai 2013 Dec;96(12):1601-8; PMID 24511726 ; Life-style support bij chemo voor longkanker, verbetert welbevinden.

4312)Chen JB et al; Med Gas Res Apr-Jun 2020 ; 10(2):75-80; PMID 32541132 : Waterstofgas blijkt het leven bij gevorderde NSCLC slechts niet significant te verlengen ; longitudinaal blijkt het de bijwerkingen van reguliere behandelingen te verminderen ; verder onderzoek gewenst.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uitgesplitst in aparte lijst gerelateerd aan specifiek longkanker uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Groene thee extract - epigallocatechin-3-gallate >> Hyperthermie plus hoge dosis >> Hyperthermie plus voedingsprogramma >> Hyperthermie aanvullend op >> Paliatieve zorg naast standaard >> TCM - traditionele Chinese >> Voeding en voedingsupplementen >> Complementair - niet-toxisch >>