Arts-bioloog drs. E. Valstar analyseert rapport van KWF over relatie voeding en kanker. Deel 4: Bioactieve stoffen , kankerverwekkende stoffen in voedingsmiddelen, nitriet - nitraat , discussie en aanbevelingen.

Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook.

Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

30 december 2011: al in 2006 maakte arts-bioloog drs. E. Valstar een analyse over de effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker. En er zijn inmiddels nieuwe bewijzen gekomen,...

Lees verder ...