Panitumumab in combinatie met cisplatin en gemcitabine geeft beduidend minder overall overleving (13 vs 20 maanden) bij galwegkanker met KRAS wild-type

21 februari 2018

Panitumumab aanvullend op gemcitabine en cisplatin faalt bij galwegenkanker met KRAS wild type (dus geen KRAS mutatie). Uit een studie emt totaal 90 patiënten bleek de medinae overall voerleivng maar liefst 8 maanden minder in de groep van de panitumumab in vergelijking emt de groep die geen panitumumab kregen als chemotherapie. Hier faalt een check pointremmer - anti-PD medicijn dus. 

Ik ga het niet vertalen maar dit waren de belangrijkste conclusies (abstract staat onderaan:

  • This phase...

Lees verder ...