Vitamine C hoog gedoseerd naast chemo (FOLFOX +/- bevacizumab) geeft in vergelijking met alleen chemo statistisch significant verschil in mediane overall overleving bij inoperabele onbehandelde uitgezaaide darmkanker met RAS mutatie

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

8 augustus 2022: Bron: Clin Cancer Res CCR-22-0655. 5 augustus 2022

Uit een sub-analyse van een gerandomiseerde open label fase III studie (N = 442) blijkt dat hoog gedoseerde Vitamine C naast chemo (mFOLFOX +/- bevacizumab) bij patiënten met uitgezaaide nog niet eerder voor de uitzaaiingen behandelde inoperabele darmkanker met een RAS mutatie een betere mediane ziekteprogressietijd en een...
Lees verder ...

Vitamine C hoog gedoseerd naast chemo (FOLFOX +/- bevacizumab) geeft in vergelijking met alleen chemo statistisch significant verschil in mediane overall overleving bij inoperabele onbehandelde uitgezaaide darmkanker met RAS mutatie copy 1

8 augustus 2022: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/vitamine-c-hoog-gedoseerd-naast-chemo-folfox-bevacizumab-geeft-in-vergelijking-met-alleen-chemo-statistisch-significant-verschil-in-mediane-overall-overleving-bij-inoperabele-onbehandelde-uitgezaaide-darmkanker-met-ras-mutatie.html