Leverresectie voor aan borstkanker gerelateerde levermetastasen geeft een mediane ziektevrije overleving van 50 maanden en een 5-jaars overleving van 65 procent

Raadpleeg ook literatuurlijsten niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.


19 april 2022: Bron: Sage Journals First Published March 24, 2022

Het wordt zelden uitgevoerd maar uit een prospectieve analyse blijkt een operatie van de lever - leverresectie van aan borstkanker gerelateerde uitzaaiingen in sommige gevallen wel degelijk een veilige en succesvolle behandeling te kunnen zijn.  Uit de analyse van 12 jaar (2009 tot 2021) blijkt dat een leveroperatie was geassocieerd met een mediane...Lees verder ...

Complete leveroperatie en levertransplantatie via levende donor geeft bij vooraf geselecteerde darmkankerpatienten met beperkte leveruitzaaiingen hele goede resultaten

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

7 april 2022: Bron: JAMA Surg. Published online March 30, 2022

Hoewel het niet gebruikelijk is om darmkankerpatiënten met leveruitzaaiingen alsnog te opereren blijkt uit een kleine studie dat dit toch bij geselecteerde patiënten zinvol kan zijn. Uit een groep van 91 patiënten met inoperabele in de lever uitgezaaide darmkanker werden 10 patiënten geselecteerd. Deze patiënten hadden aantoonbaar alleen inoperabele leveruitzaaiingen...
Lees verder ...

Ambovex, een plantenderivaat met immuunstimulerende eigenschappen geeft uitstekende resultaten bij patienten met primaire leverkanker door vermindering en verdwijning van de levertumoren binnen 6 maanden

Helpt u ons aan 500 donateurs?

8 november 2017: Bron: J Hepatocell Carcinoma. 2015; 2: 79–89. Published online 2015 Jun 22.

Amborex, een plantenextract met immuunstimulerende kenmerken geeft als mono behandeling bij patiënten met primaire leverkanker gerelateerd aan het HPV virus uitstekende resultaten.

Bij de start van de studie, dus vóór de behandeling, werden vier patiënten geïdentificeerd met enkele tumoren Zie tabel verderop in dit artikel waar genummerd...

Lees verder ...

Synbiotica (probiotica - melkzuurbacteriën plus voedingsstoffen voor bacterien) geeft aanmerkelijk minder infecties na leveroperatie.19 procent in probioticagroep t.o.v. 52 procent in controlegroep aldus gerandomiseerde studie.

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

10 februari 2012: ook in onderstaande studie blijkt de waarde van melkzuurbacteriën - probiotica. daarom deze studie maar eens naar voren gehaald....

Lees verder ...