Historisch overzicht van nut van chemo bij darmkanker na operatie, gebaseerd op een aantal verschillende studies.

9 januari 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/s-1-plus-irinotecan-plus-bevacizumab-versus-mfolfox6-of-capeox-plus-bevacizumab-voor-uitgezaaide-darmkanker-geeft-betere-overall-overleving-en-minder-bijwerkingen.html

9 oktober 2012: het lijkt toch interessant om de toevoeging van BCG aan een chemo behandeling van darmkanker eens nader te bekijken. Uit dit historisch overzicht blijkt dat de uiteindelijke 10 jaars overleving significant beter is met BCG dan zonder.

20 september 2004: Bron: JNCI-website

In onderstaand historisch overzicht van aanvullende chemotherapie voor darmkanker komt naar voren dat BCG wel eens voor een significant langere tienjaars overleving zou kunnen...Lees verder ...

Chemo na operatie bij darmkankerpatiënten stadium II lijkt zinloos en levert slechts 5% extra overlevingen.op.

9 januari 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/s-1-plus-irinotecan-plus-bevacizumab-versus-mfolfox6-of-capeox-plus-bevacizumab-voor-uitgezaaide-darmkanker-geeft-betere-overall-overleving-en-minder-bijwerkingen.html

Bron: Medscape d.d. 5 augustus 2004:

20 september 2004: arts-bioloog drs. E. Valstar gaf samengevat als commentaar op onderstaand artikel dat deze discussie in principe zinloos is want 5-FU geeft een veel slechter resultaat bij darmkanker dan capecitabine - Xeloda en deze laatste chemo zou vergeleken moeten worden in fase III trials met eventueel als aanvulling BCG.

In Medscape werd 5 augustus 2004 een overzicht gepubliceerd over het...

Lees verder ...

Oxaliplatin voegt niets toe aan effectiviteit bij ouderen met darmkanker en bij darmkanker stadium II

24 april 2014: Onderaan toegevoegd het abstract van de grote Fase III studie: Neoadjuvant therapy for rectal cancer: Mature results from NSABP protocol R-04. waarvan de resultaten op het laatste congres in januari 2014 werden gepubliceerd met niet mis te verstane conclusie: 

CVI 5-FU or oral Cape combined with RT produced similar outcomes and toxicity profiles. Because use of oral Cape avoids the need for central venous catheters and ambulatory infusion pumps, it can be considered a new standard...

Lees verder ...