Voedingsadviezen ter preventie van borstkanker en vrouwelijke hormoonbalans via voeding en meditatie opgesteld door de natuurdietisten

Raadpleeg ook de litaratuurlijst niet-toxische stoffen en behandelingen specifiek bij borstkanker inclusief preventiestudies van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

22 november 2021: Natuurdiëtisten (met dank aan mevr. E. die mij dit artikel doorstuurde).

Vaak verwijs ik mensen die een voedingsadvies willen naar de natuurdiëstisten. En zij geven uitstekende adviezen. Adviezen die ook samengevat zijn in deze twee artikelen:

Vrouwelijke hormoonbalans met voeding en meditatie


En dit artikel:

Hyperthermie plus voedingsprogramma (kytogeen dieet) plus hyperbare zuurstoftherapie aanvullend op chemo geeft uitstekende resultaten op mediane overall overleving (42 maanden) bij patienten met gevorderde niet-kleincellige longkanker copy 1 copy 1

Klik voor dit artikel op de volgende link: 

https://kanker-actueel.nl/hyperthermie-plus-voedingsprogramma-kytogeen-dieet-plus-hyperbare-zuurstoftherapie-aanvullend-op-chemo-geeft-uitstekende-resultaten-op-mediane-overall-overleving-42-maanden-bij-patienten-met-gevorderde-niet-kleincellige-longkanker.html

...

Lees verder ...