TAS-120 geeft uitstekende resultaten bij verschillende studies met solide tumoren waaronder galwegkanker

7 augustus 2018: Bron: Wereldcongres GI-Cancer 2018

Voor galwegkanker en in galwegen uitgezaaide alvleesklierkanker zijn weinig behandelingen. Maar nu blijkt een nieuw medicijn TAS-120 dat inhaakt op de groep van zogeheten FGFR mutaties hoopvolle resultaten te geven.

TAS-120 gaf een statistisch significante ziektevrije progressie met een beheersbaar bijwerkingenprofiel bij patiënten met galwegenkanker (cholangiocarcinoom) die FGFR2-genafwijkingen vertoonden, waaronder patiënten die progressie hadden geboekt op een FGFR-remmer. Deze studiegroep van galwegpatienten was onderdeel van een grotere studie bij...

Lees verder ...