TAS-120 - futibatinib geeft veelbelovende resultaten bij patienten met in lever uitgezaaide galwegenkanker met fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) en T53 mutaties

13 februari 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/tas-120-geeft-uitstekende-resultaten-bij-verschillende-studies-met-solide-tumoren-waaronder-galwegkanker.html

13 februari 2023: Bron: N Engl J Med 2023; 388:228-239 19 januari 2023

Voor patiënten met in lever uitgezaaide galwegenkanker  met Fibroblast growth factors FGFR2 mutaties en TP53 mutaties blijkt dagelijks oraal in te nemen TAS-120 (Futibatinib) voor hoopvolle resultaten te zorgen.  

De resultaten bij totaal 103 patiënten toonden een respons van 42% bij patiënten die werden behandeld met futibatinib (TAS-120), inclusief degenen die zwaar...

Lees verder ...

TAS-120 - futibatinib geeft veelbelovende resultaten bij patienten met in lever uitgezaaide galwegenkanker met fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) en T53 mutaties copy 1

13 februari 2023: klik voor dit artikel op de volgende link: https://kanker-actueel.nl/tas-120-futibatinib-geeft-veelbelovende-resultaten-bij-patienten-met-in-lever-uitgezaaide-galwegenkanker-met-fibroblast-growth-factor-receptor-2-fgfr2-en-t53-mutaties.html