Milieuvervuiling: grote Japanse studie bewijst significant hogere sterfte en optreden van ernstige ziektes zoals kanker door fijn stof. RIVM geeft overzicht van fijn stof emissie in onze gezondheid

27 februari 2012: Dat fijn stof slecht is voor de gezondheid is algemeen bekend. Toch is nog niet zo bekend wat voor rol fijnstof speelt specifiek bij het ontstaan van kanker. Natuurlijk wel bij asthma, longziektes als COPD enz., maar er zijn geen grote studies die de relatie aantonen met vormen van kanker. Het RIVM heeft over fijnstof en gezondheidsproblemen een zeer uitgebreid document gepubliceerd. Het RIVM heeft de volgende bronnen onderzocht: scheepvaart, voedingsmiddelenindustrie (diervoeder en meel), op- en overslagbedrijven, intensieve veehouderij, metaalindustrie, raffinaderijen...

Lees verder ...