Waterstof behandeling blijkt uitstekend therapeutische behandeling tegen ontstekingsgerelateerde chronische ziektes en zelfs kanker maar ook tegen bacterien en virussen, waaronder Covid-19 mutaties

3 oktober 2022: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/waterstoftherapie-zorgt-voor-veel-minder-bijwerkingen-en-betere-ziekteprogressie-vrije-overleving-bij-patienten-met-niet-kleincellige-longkanker-die-werden-behandeld-met-of-chemo-of-immuuntherapie.html

Zelf ben ik 11 juli begonnen met deze waterstoftherapie via een mobiel waterstofapparaat. Zie hier mijn verslag en hoe ik het ervaar. Ik zal bijhouden hoe het gaat en wat de effecten zijn: https://kanker-actueel.nl/waterstoftherapie-ik-hoop-dat-een-moleculaire-waterstoftherapie-h2-met-mobiel-waterstofapparaat-mij-gaat-helpen-in-met-name-verbeteren-van-energie-en-neurologische-uitval.html

Update artikel 17 juli 2022: Ook dit artikel uit het Medisch Dossier oktober 2020 is interessant te lezen: Bruisend van gezondheid

Citaat uit het artikel: De afgelopen tien jaar is er veel onderzoek...

Lees verder ...

Waterstoftherapie zorgt voor uitstekende resultaten bij kankerpatienten met ver gevorderde kanker

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

3 oktober 2022: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/waterstoftherapie-zorgt-voor-veel-minder-bijwerkingen-en-betere-ziekteprogressie-vrije-overleving-bij-patienten-met-niet-kleincellige-longkanker-die-werden-behandeld-met-of-chemo-of-immuuntherapie.html
Waterstoftherapie bewijst meer en meer waarde bij chronische ziektes en ook bij vormen van kanker bewijzen studies dat kankerpatienten profijt kunnen hebben van waterstofbehandelingen

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   

En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

3 oktober 2022: Zelf ben ik 11 juli begonnen met...Lees verder ...

Het medicijn SNG001 met interferon-β als spray gegeven geeft uitstekende resultaten bij patienten besmet met het coronavirus - Covid-19 die al opgenomen waren in het ziekenhuis.

13 november 2020: Zie ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/interferon-beta-1b-naast-lopinavir-en-ritonavir-en-ribavirine-geeft-betere-resultaten-als-behandeling-van-patienten-met-covid-19-dan-lopinavir-en-tironar-en-ribavirine-zonder-interferon-beta-1b.html

13 november 2020: Bron: The Lancet

Het inhaleren via een spray van het medicijn SNG001 dat interferon-β (Interferon beta-1A) bevat geeft uitstekende resultaten bij patiënten besmet met het coronavirus - Covid-19 en die al opgenomen waren in het ziekenhuis. De spray wordt ook al enkele jaren in studieverband gebruikt bij COPD en astma.

Van de 101 deelnemende patienten (50 vs 50), die allemaal al waren opgenomen in het ziekenhuis dus al...

Lees verder ...

Tiotropium Respimat zachte nevel inhalator (SMI) vergroot de kans op vroegtijdig overlijden met 30 procent voor mensen met COPD in vergelijking met degenen die een tiotropium droog poeder inhalator (HandiHalereen) gebruiken.

4 april 2013: Bron:  ERJ Express 2013

Patiënten met COPD lopen 30% hoger risico op overlijden als zij een zogeheten tiotropium Respimat zachte nevel inhalator (SMI) gebruiken in vergelijking met degenen die een tiotropium droog poeder inhalator (HandiHalereen) gebruiken. Vooral het risico op overlijden aan hartfalen komt het meeste voor bij mensen die onderliggende cardiovasculaire problemen hebben (hart- en vaatziektes).

Dit blijkt uit een grote observatie studie uitgevoerd aan de Erasmus universiteit Rotterdam. De onderzoekers onderzochten 11.287 tiotropium gebruikers van ten...

Lees verder ...

Rauwe broccoli verdubbelt overleving bij blaaskankerpatiënten en geneest COPD copy 1

Zie onder complementair in gerelateerde artikelen  onder Sulforafaan hoe rauwe broccoli en plantje Broccocress te gebruiken.

Het bedrijf dat broccocress plantjes levert over de hele wereld en ook adressen verkrijgbaar waar dit plantje te koop is heet :

Koppert Cress
De Poel 1
2681 MB Monster
The Netherlands
Website: www.koppertcress.com

19 april 2013: Koppert Cress kweekt voor het Amerikaanse National Institutes of  Health speciale broccoli kweekt met verhoogde Sulforafaan waarden en waaruit de benodigde Sulforafaan wordt gehaald voor hun studies met broccocrest. Eind...

Lees verder ...

Mensen met COPD lopen groter risico op het overlijden aan kanker, vooral aan longkanker. Statines zouden dit risico verminderen

30 juli 2012: aan onderstaande persbericht hebben we onderaan het abstract van deze studie COPD and cancer mortality: the influence of statins     toegevoegd.

23 maart 2010: Bron: Erasmus Medisch Centrum

Yvette van Gestel constateert in haar promotie onderzoek dat mensen met COPD een aanzienlijk grotere kans hebben op het overlijden aan kanker. En dan vooral aan longkanker. Hoe ernstiger de mate van COPD hoe groter de kans aan kanker te overlijden. Bij milde vormen van COPD...

Lees verder ...

Milieuvervuiling: grote Japanse studie bewijst significant hogere sterfte en optreden van ernstige ziektes zoals kanker door fijn stof. RIVM geeft overzicht van fijn stof emissie in onze gezondheid

27 februari 2012: Dat fijn stof slecht is voor de gezondheid is algemeen bekend. Toch is nog niet zo bekend wat voor rol fijnstof speelt specifiek bij het ontstaan van kanker. Natuurlijk wel bij asthma, longziektes als COPD enz., maar er zijn geen grote studies die de relatie aantonen met vormen van kanker. Het RIVM heeft over fijnstof en gezondheidsproblemen een zeer uitgebreid document gepubliceerd. Het RIVM heeft de volgende bronnen onderzocht: scheepvaart, voedingsmiddelenindustrie (diervoeder en meel), op- en overslagbedrijven, intensieve veehouderij, metaalindustrie, raffinaderijen...

Lees verder ...

Longkanker: Cadmium veroorzaakt significant meer longkanker bij bevolking in Noord-België

Actuele ontwikkelingen over therapeutische behandelingen van longkanker zijn te lezen onder kankersoorten-longkanker

Een studie heeft uitgewezen dat het bloot gesteld zijn aan cadmium hoog significant meer longkanker heeft veroorzaakt bij mensen wonend in een gebied in België waar drie grote zinkfabrieken hebben gestaan. Het risico op het krijgen van longkanker voor mensen die in de omgeving van die fabriek woonden was maar liefst 300% hoger dan voor mensen die elders wonen. Dit risico is zo goed...Lees verder ...

Longkanker: Cadmium in urine bij rokers en voormalige rokers voorspelt slechtere longfuncties en wellicht ook longkanker.

Actuele ontwikkelingen over therapeutische behandelingen van longkanker zijn te lezen onder kankersoorten-longkanker

d.d. 27 november 2003: Bron: Medscape 

Cadmium in urine zou toekomstige problemen met de longen (COPD) en eventueel longkanker voorspellen bij rokers, aldus de significante uitkomsten van een grote analytische studie naar effecten van voeding en leefstijl bij 14.802 volwassen rokers over een periode van 1988 tot 1994 (NHANNES III) in Amerika. Hieronder mijn vrije vertaling van dit artikel.

Cadmium in...

Lees verder ...