Actuele ontwikkelingen over therapeutische behandelingen van longkanker zijn te lezen onder kankersoorten-longkanker

d.d. 27 november 2003: Bron: Medscape 

Cadmium in urine zou toekomstige problemen met de longen (COPD) en eventueel longkanker voorspellen bij rokers, aldus de significante uitkomsten van een grote analytische studie naar effecten van voeding en leefstijl bij 14.802 volwassen rokers over een periode van 1988 tot 1994 (NHANNES III) in Amerika. Hieronder mijn vrije vertaling van dit artikel.

Cadmium in urine voorspellend voor slechte longfunctie en kanker bij voormalige rokers.

Martha Kerr

Oct. 29. 2003 (Orlando). De aanwezigheid van cadmium in de urine van vroegere rokers zou de ontwikkeling van verminderde longfuncties, COPD en misschien longkanker voorspellen. De gegevens geanalyseerd binnen het Derde Nationale Gezondheidsonderzoek en voedingsonderzoek (NHANES III) , gehouden tussen 1988 en 1994 door, David M. Mannino, MD, and colleagues at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, rapporteren dat cadmium in de urine een significante voorspeller is van longziektes.

"Cadmium heeft een erg lang half-leven, van 10 tot 20 jaar", vertelde Dr. Nannino aan aanwezigen op CHEST 2003, de jaarljkse bijeenkomst van het Amerikaanse College van borstartsen. Het wordt primair in de nieren opgeslagen maar ook in de longen en lever. Dr. Nannino wijst erop dat cadmium wedijvert/strijdt met zink en het is een oxidatieve veroorzaker en in verband gebracht met de ontwikkeling van emfyseem. De gemiddlede sigaret bevat 1,5 mg. cadmium. 

Bartolome Celli, MD, professor in de medicijnen aan de Tufts Universiteit en van St. Elisabeth Medisch Centrum in Boston, Massachusetts, vroeg Dr. Nannino hoe de cadmium te blokkeren voor het veroorzaken van longschade. "Zouden rokers moeten starten met zink?" vroeg hij. "We zijn hier niet op een plaats waar we een formeel standpunt inzake dit in kunnen nemen" antwoordde Dr. Nannino, "het is wel waard dit in overweging te nemen, maar daarvoor moet meer onderzoek gedaan worden".

Dr. Nannino rapporteert dat in de gegevens beschikbaar van 14.802 volwassenen in NHANES III, hogere niveaus van cadmium in de urine werden geassocieerd met slechtere longfuncties bij huidige en vroegere rokers, maar niet bij niet-rokers.
"Dit is een fascinerende studie met erg sterke gegevens," vertelde Dr. Celli aan Medscape. "Wat interessant zou zijn is te onderzoeken wat cadmium bindt....op het ogenblik is er geen cadmium 'chelating' (weet hiervoor geen Nederlands woord, oplossend misschien?) agent", maar zegt Dr. Celli dat zou een potentiële therapeutische optie zijn voor rokers en voormalige rokers". 

Reviewed by Gary D. Vogin, MD

Martha Kerr is a freelance writer for Medscape.

Urinary Cadmium Predictive of Poor Lung Function and Cancer in Former Smokers

Martha Kerr

Oct. 29, 2003 (Orlando) — The presence of cadmium in the urine of former smokers may portend the development of decreasing lung function, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and perhaps lung cancer.

In data analyzed from the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) conducted between 1988 and 1994, David M. Mannino, MD, and colleagues at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta report that urinary cadmium is a significant predictor of lung disease.

"Cadmium has a very long half-life, up to 10 or 20 years," Dr. Mannino told attendees of CHEST 2003, the annual meeting of the American College of Chest Physicians. It is stored primarily in the kidneys, but also the lungs and liver. Dr. Mannino pointed out that cadmium competes with zinc, it is an oxidative stressor, and it has been linked to the development of emphysema. The average cigarette contains 1.5 mg of cadmium.

Dr. Mannino reported that in data available on 14,802 adults in NHANES III, higher levels of urinary cadmium were associated with poorer lung function in current and former smokers, but not in never smokers. 

Bartolome Celli, MD, professor of medicine at Tufts University and of St. Elizabeth Medical Center in Boston, Massachusetts, asked Dr. Mannino about ways to block cadmium from causing lung damage. "Should smokers start taking zinc?" he asked.

"We're not at a place where we can make a formal recommendation on that," Dr.Mannino answered. "It is worth considering, but much more research needs to be done."

"This is a fascinating study with very strong data," Dr. Celli told Medscape. "What would be interesting is if you can bind cadmium.... At present, there is no cadmium chelating agent," but Dr. Celli says that is a potential therapeutic option in smokers and former smokers.

CHEST 2003: Slide presentation. Presented Oct. 28, 2003. 

Reviewed by Gary D. Vogin, MD

Martha Kerr is a freelance writer for Medscape.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Longkanker: Cadmium in urine bij rokers en voormalige rokers voorspelt slechtere longfuncties en wellicht ook longkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

AI-algoritmen (Kunstmatige >> Ademtest via electronische >> Luchtvervuiling lijkt voornaamste >> Bevolkingsonderzoek via CT-scan >> Westers dieet met voeding >> Rauwe knoflook zou de de kans >> Preventie longkanker: Regelmatige >> Tiotropium Respimat zachte >> Longkanker: D-Alpha-tocopherol >> Longkanker: Zelfs minder roken >>