Wat is PSK en PSP?

Wat is PSK?

PSK zit in Coriolus Versicolor of Kawaratake en als zodanig weer in KSM-itake (het bevat ook Shiitake en de D-fractie van Maitake ; over beide is er indrukwekkende literatuur. Zie literatuurlijst Drs. E. Valstar)). Vooral bij niet-klein-cellige-longkanker en leverkanker  en vormen van darmkanker , ook met uitzaaiingen in de lever blijkt uit studies dat PSK, al fo niet als aanvulling op chemo, een...

Lees verder ...

Aflibercept (Zaltrap) toegevoegd aan een chemo combinatie van fluorouracil - 5-FU, leucovorine en irinotecan (FOLFIRI) verbetert de overleving en progressievrije tijd met 1,5 maand

8 oktober 2012: Bron: J Clin Oncol 2012

Aflibercept (merknaam Zaltrap) toegevoegd aan een chemo combinatie van fluorouracil - 5-FU, leucovorine en irinotecan (FOLFIRI) verbetert de overleving en progressievrije tijd bij patiënten met uitgezaaide darmkanker die eerder behandeld waren met chemo - oxaliplatin. Aldus een grote langjarige gerandomiseerde fase III studie van Belgische onderzoekers uit Leuven.

Aflibercept (Zaltrap) is een angiogenesremmer zoals ook Avastin - bevacizumab  dat is. Opvallend dat de cijers van ziektevrije tijd en overall...Lees verder ...

Darmkanker: Avastin - bevacizumab naast chemo bij darmkankerpatienten tast vaak - 34 procent - het functioneren van de eierstokken aan. Bij 12 procent herstelt dit niet meer.

8 oktober 2012: Bron ESMO 2012

Een gerandomiseerde fase III studie lijkt aan te tonen dat Avastin - bevacizumab aanvullend op chemo - FOLFOX of FOLFIRI bij vergevorderde darmkanker een winst oplevert aan progressievrije tijd van 7 weken in vergelijking met alleen chemo. Aldus Italiaanse onderzoekers op ESMO 2012.

Na een mediane follow-up van 18 maanden waren er 172 (93%) recidieven, progressie van de ziekte bij totaal 184 deelnemers. Mediane progressievrije tijd was 4,97 maanden voor arm A  - alleen chemo vergeleken met 6,77 maanden voor...

Lees verder ...

Medicinale paddestoelen: The health benefits of medicinal mushrooms from Mark Stengler

Wie het boek The Health benefits of medicinal mushrooms van Mark Stengler koopt via deze link ondersteunt daarmee kanker-actueel.

http://www.bol.com geeft ons commissie.

Dit boek van Mark Stengler, P.D. beschrijft op gedetaileerde wijze het nut van medicinale paddestoelen PSK - PSP, Maitake enz.. Ook hoe ze te gebruiken en wat ze in het lichaam doen om uw immuunsysteem te versterken en de kankergroei af te remmen of zelfs tot apoptosis te dwingen. PSK en PSP en ook AHCC...

Lees verder ...

Antioxidanten, mineralen en vitamines als aanvulling bij borstkanker: een overzicht

PSK - PSP zijn extracten van paddestoelen en het positieve effect daarvan op maagkanker.

PSK en PSP, (zie ook pagina andere alternatieven-PSK voor info over PSK en PSP) zijn twee afgeleide middelen van paddestoelen die een goed effect hebben bij maagkanker. Hier een klein onderdeel in het Engels over het effect van PSK bij maagkanker zoals aangetoond in een aantal wetenschappelijke studies. Zie ook literatuurlijst van E. Valstar voor studies over PSK.

PSK and Stomach Cancer

Stomach cancer continues to inflict major mortality in Japan and has been the object of more clinical...

Lees verder ...