Propranolol, een bloeddrukverlager, blijkt effectief geneesmiddel tegen angiosarcomen en is goedgekeurd als weesgeneesmedicijn voor onderzoek door Europese Commissie.

21 januari 2017: Bron: Antikankerfonds België

Ann-Chirstine stuurde me dit persbericht. Zij zijn er met het Antikankerfonds in geslaagd om het medicijn propranolol goedgekeurd te krijgen voor onderzoek als weesgeneesmiddel voor angiosarcomen (EMA geeft goedkeuring), een vaak dodelijke vorm van weke delen kanker. Kleinschalige studies hebben uitgewezen dat propranolol bijzonder effectief is met resultaten van 100 procent op PR - Partiële Remissies en CR - complete remissies. Propranolol is een veel gebruikt medicijn tegen hartritme stoornissen en om de...

Lees verder ...

Hyperthermie blijkt uitstekende en effectieve aanvullende behandeling bij sarcoma's - weke delen kanker aldus gerandomiseerde fase III studie. Artikel update 5 mei 2010

5 mei 2010: hyperthermie bljikt een veilige en effectieve aanvullende behandeling bij weke delen kanker - sarcoma's. Uit een gerandomiseerde fase III studie blijkt de mediane overall overlevingstijd en ziektevrije tijd te stijgen met ca. 30%. Klik hier voor uitgebreid studierapport en publicaties uit o.a. The Lancet hierover.

CIRT - carbon ion radiotherapie geeft uitstekende resultaten voor patiënten met spinal sarcoma - tumoren in de rugwervels - die niet operatief verwijderd kunnen worden copy 1

13 augustus 2013: Bron: Cancer. Published online August 12, 2013

CIRT - carbon ion radiotherapie - geeft uitstekende resultaten voor patiënten met spinal sarcoma - tumoren in de rugwervels en wervelkolom, die niet operatief verwijderd kunnen worden. Dit blijkt uit een Japanse retrospectieve studie uitgevoerd bij 47 patiënten met inoperabele zogeheten spinale sarcoma's, tumoren die zich in de rugwervels en wervelkolom bevinden.

CIRT blijkt een uitstekend alternatief te kunnen zijn voor protonenbestraling en/of klassieke bestraling zeggen onderzoekers uit Japan. Deze...Lees verder ...