Zie ook in gerelateerde artikelen. 

31 oktober 2021: 2018 Apr 1;4(4):483-492

Hyperthermie gegeven aanvullend op chemotherapie bij patiënten met een sarcoom van de weke delen geeft op 5-jaar en 10 jaar respectievelijk 11 procent en 10 procent betere overall overleving. Dat blijkt uit de resultaten van de tussen Juli 1997 en December 2014 uitgevoerde EORTC 62961-ESHO 95 studie. 

In deze gerandomiseerde klinische studie met 329 in aanmerking komende patiënten, werd de overleving significant verbeterd door regionale hyperthermie toe te voegen aan neoadjuvante chemotherapie, met een absoluut verschil na 5 jaar van 11,4% en na 10 jaar van 9,9% in vergelijking met alleen neoadjuvante chemotherapie.

Toch wel apart dat een 10 procent overall overleving op 5 en 10 jaar zo weinig aandacht krijgt in de media en in de acdemische ziekenhuizen. 

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is jamaoncol-e174996-g002.jpg
Figure 2.
Kaplan-Meier Survival Curves


De resultaten uit het abstract vertaald:

In totaal werden 341 patiënten gerandomiseerd ingedeeld en 329 (mediane leeftijd, 51 [18-70] jaar; 147 vrouwen, 182 mannen) kwamen in aanmerking voor de intention-to-treat-analyse.
In december 2014 hadden 220 patiënten een recidief van de ziekte gehad (67%; 95% BI, 62%-72%) 
Er waren 188 patiënten overleden (57%; 95% BI, 52%-62%).
De mediane follow-up was 11,3 jaar.

Vergeleken met alleen neoadjuvante chemotherapie verbeterde het toevoegen van regionale hyperthermie de lokale progressievrije overleving (hazard ratio 0,65; 95% BI 0,49-0,86; P = 0,002).

Patiënten die willekeurig ingedeeld waren in de groep van chemotherapie plus hyperthermie hadden verlengde overlevingspercentages vergeleken met degenen die waren ingedeeld in de groep voor alleen neoadjuvante chemotherapie (HR 0,73; 95% BI 0,54-0,98; P = 0,04) met een 5-jaarsoverleving van 62,7% (95% BI 55,2). %-70,1%) vs 51,3% (95%-BI, 43,7%-59,0%), en 10-jaarsoverleving van 52,6% (95%-BI, 44,7%-60,6%) vs 42,7% (95%-BI, 35,0 %-50,4%).

Conclusies en relevantie:

Bij patiënten met gelokaliseerd hoogrisico wekedelensarcoom resulteerde de toevoeging van regionale hyperthermie aan neoadjuvante chemotherapie tot een verhoogde overall overleving en een betere lokale progressievrije overleving. Voor patiënten die in aanmerking komen voor neoadjuvante behandeling, kan toevoeging van regionale hyperthermie gerechtvaardigd zijn.

Het volledige studierapport is gratis in te zien. Klik op de titel van het abstract.

Erratum in

  • Errors in Author Affiliations.
    [No authors listed]JAMA Oncol. 2018 Apr 1;4(4):590. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.1047.PMID: 29677377 Free PMC article. No abstract available.

Abstract

Importance: Patients with soft tissue sarcoma are at risk for local recurrence and distant metastases despite optimal local treatment. Preoperative anthracycline plus ifosfamide chemotherapy improves outcome in common histological subtypes.

Objective: To analyze whether the previously reported improvement in local progression-free survival by adding regional hyperthermia to neoadjuvant chemotherapy translates into improved survival.

Design, setting, and participants: Open-label, phase 3 randomized clinical trial to evaluate the efficacy and toxic effects of neoadjuvant chemotherapy plus regional hyperthermia. Adult patients (age ≥18 years) with localized soft tissue sarcoma (tumor ≥5 cm, French Federation Nationale des Centers de Lutte Contre le Cancer grade 2 or 3, deep) were accrued across 9 centers (6, Germany; 1, Norway; 1, Austria; 1, United States) from July 1997 to November 2006. Follow-up ended December 2014.

Interventions: After stratification for tumor presentation and site, patients were randomly assigned to either neoadjuvant chemotherapy consisting of doxorubicin, ifosfamide, and etoposide alone, or combined with regional hyperthermia.

Main outcomes and measures: The primary end point was local progression-free survival. Secondary end points included treatment safety and survival, with survival defined from date of randomization to death due to disease or treatment. Patients lost to follow-up were censored at the date of their last follow-up.

Results: A total of 341 patients were randomized, and 329 (median age, 51 [18-70] years; 147 women, 182 men) were eligible for the intention-to-treat analysis. By December 2014, 220 patients (67%; 95% CI, 62%-72%) had experienced disease relapse, and 188 (57%; 95% CI, 52%-62%) had died. Median follow-up was 11.3 years. Compared with neoadjuvant chemotherapy alone, adding regional hyperthermia improved local progression-free survival (hazard ratio , 0.65; 95% CI, 0.49-0.86; P = .002). Patients randomized to chemotherapy plus hyperthermia had prolonged survival rates compared with those randomized to neoadjuvant chemotherapy alone (HR, 0.73; 95% CI, 0.54-0.98; P = .04) with 5-year survival of 62.7% (95% CI, 55.2%-70.1%) vs 51.3% (95% CI, 43.7%-59.0%), respectively, and 10-year survival of 52.6% (95% CI, 44.7%-60.6%) vs 42.7% (95% CI, 35.0%-50.4%).

Conclusions and relevance: Among patients with localized high-risk soft tissue sarcoma the addition of regional hyperthermia to neoadjuvant chemotherapy resulted in increased survival, as well as local progression-free survival. For patients who are candidates for neoadjuvant treatment, adding regional hyperthermia may be warranted.

Trial registration: clinicaltrials.gov Identifier: NCT00003052.

Conflict of interest statement

Conflict of Interest Disclosures: Dr Issels has received travel support and honoraria from Pyrexar, PharmaMar, Medtherm and Bayer. Dr Lindner has received research and travel support from Dr Sennewald Medizintechnik; travel support from PharmaMar; and honoraria from Novartis, Lilly, Eisai, EL Medconsult. Mr Abdel-Rahman has received travel support and honoraria from Pyrexar and Medtherm. No other conflicts are reported.

Figures

Figure 1.
 
Figure 2.
 
Figure 3.

Comment in

Similar articles

Cited by 52 articles

 

Plaats een reactie ...

Reageer op "Neoadjuvante chemotherapie plus regionale hyperthermie bij patiënten met gelokaliseerd hoogrisico sarcoom van de weke delen geeft minder recidieven en 10 procent betere overall overleving na 5 en 10 jaar."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Neoadjuvante chemotherapie >> Hyperthermie: Langjarige overleving >> Hyperthermie: Recidief van >> Hyperthermie blijkt uitstekende >>