Moxibustion, een vorm van acupunctuur, voorkomt later diarree door chemokuur met irinotecan veroorzaakt bij patienten met gevorderde darmkanker.

19 januari 2023: Bron:  2022; 2022: 6587884. Published online 2022 Jul 21

Acupunctuur via moxibustion (verwarming van bepaalde acupunctuurpunten), voorkomt beter bij patiënten met gevorderde darmkanker dat een chemokuur met irinotecan diarree veroorzaakt dan zonder moxibustion. Moxibustion was effectiever in het voorkomen van geïnduceerde vertraagde diarree (IIDD), wat de incidentie en ernst van IIDD zou kunnen verminderen, de duur van diarree zou kunnen verkorten en de kwaliteit...

Lees verder ...

Probiotica - melkzuurbacteriën verminderen significant optredende diarree door chemo met irinitocan bij darmkankerpatienten. Gewone diarree 60,9 vs 39,1 procent. Ernstige diarree: 17,4 vs nul procent

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom.

En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe...
Lees verder ...

Chemo: Irinotecan plus Gemcitabine geeft tegenover alleen irinotecan geen verschil bij gevorderde niet-kleincellige longkanker in overleving en tijd tot recidief, wel iets minder bijwerkingen,maar ook deze waren niet significant

7 augustus 2004:

Bron: British Journal of Cancer (2004) 91, 482-488. doi:10.1038/sj.bjc.6602010 Published online 6 July 2004

Een gerandomiserde zogeheten multicenter fase II studie, over meerdere ziekenhuizen, wijst uit dat toevoeging van gemzar - gemcitabine naast irinotecan bij gevorderde niet-kleincellige longkankerpatiënten geen enkel effect heeft op de overlevingstijd of op de tijd tot volgende recidief. Wel bleken er wel wat minder bijwerkingen te worden gezien, maar deze verschillen waren niet significant. Onderstaand abstract...

Lees verder ...