Probiotica - melkzuurbacteriën verminderen significant optredende diarree door chemo met irinitocan bij darmkankerpatienten. Gewone diarree 60,9 vs 39,1 procent. Ernstige diarree: 17,4 vs nul procent

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom.

En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe...
Lees verder ...

Chemo: Irinotecan plus Gemcitabine geeft tegenover alleen irinotecan geen verschil bij gevorderde niet-kleincellige longkanker in overleving en tijd tot recidief, wel iets minder bijwerkingen,maar ook deze waren niet significant

7 augustus 2004:

Bron: British Journal of Cancer (2004) 91, 482-488. doi:10.1038/sj.bjc.6602010 Published online 6 July 2004

Een gerandomiserde zogeheten multicenter fase II studie, over meerdere ziekenhuizen, wijst uit dat toevoeging van gemzar - gemcitabine naast irinotecan bij gevorderde niet-kleincellige longkankerpatiënten geen enkel effect heeft op de overlevingstijd of op de tijd tot volgende recidief. Wel bleken er wel wat minder bijwerkingen te worden gezien, maar deze verschillen waren niet significant. Onderstaand abstract...

Lees verder ...