Acupunctuur en massage zorgen voor pijnvermindering en verbeterde vermoeidheid, slapeloosheid en kwaliteit van leven. Onderling zagen de onderzoekers geen verschil.


19 maart 2024: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/complementaire-behandelingen-bv-acupunctuur-psychosociale-ondersteuning-massage-verminderen-pijn-47-procent-en-angst-57-procent-bij-in-ziekenhuis-opgenomen-kankerpatienten.html

19 maart 2024: Bron: JAMA Netw Open2023 Nov 1;6(11):e2342482

Uit de IMPACT studie, een gerandomiseerde studie, blijkt dat zowel acupunctuur als massage voor pijnverlichting kan zorgen bij kankerpatiënten met gevorderde kanker. Ook verbeterden beide behandelingen de vermoeidheid, slapeloosheid en daarmee dus ook de kwaliteit van leven. Primaire doel van de studie was te kijken naar het onderlinge verschil maar daar blijkt nauwelijks verschil tussen te...
Lees verder ...

Complementaire behandelingen - bv. acupunctuur - psychosociale ondersteuning - massage verminderen pijn (47 procent) en angst (57 procent) bij in ziekenhuis opgenomen kankerpatienten

1 september 2022: Als aanvulling op onderstaande informatie raadpleeg deze reviewstudie uit januari 2022, abstract onderaan artikel: 

A Systematic Review of Practiced-Based Research of Complementary and Integrative Health Therapies as Provided for Pain Management in Clinical Settings: Recommendations for the Future and a Call to Action


10 november 2014: Bron: Journal of the National Cancer Institute Monographs.


Lees verder ...

Lymfoedeem is op te lossen met lymfkliertransplantatie, lees verhaal van ex borstkankerpatient Mirjam Bosgraaf in de Volkskrant

9 augustus 2017: Bron: de Volkskrant

Zaterdag 29 juli schrijft journaliste Mirtjam Bosgraaf over haar bezoek aan plastisch chirurg dr.Corinne Becker in Parijs die lymfoedeem, veroorzaakt door verwijdering van lymfklieren, probeert op te lossen of te verminderen door lymfkliertransplantaties. Mirjam Bosgraaf is zelf ex-borstkankerpatiënte (ruim drie jaar geleden geopereerd aan een uitgezaaide invasieve ductaal carcinoom), maar met blijvende last van lymfoedeem na verwijdering van de lymfklieren uit de oksels. Mirjam had gehoord dat in Parijs Corinne Backer, vrouwen...

Lees verder ...

Oedeemtherapie bij lymfeproblemen (oedeem)

15 april 2012: in onderstaande informatie enkele adressen gewijzigd.

d.d. 11 oktober 2003:

Van twee oedeemtherapeuten kregen we deze aanvullende informatie over oedeemtherapie toegestuurd. Hun vragen waren of we deze informatie bij de informatie over kinesiotaping wilden schrijven wat we bij deze doen met uiteraard een verwijzing naar onze disclaimer.

De informatie in uw artikel over multidisciplinaire aanpak bij lymfoedeem is niet geheel correct/volledig. Oedeemtherapie omvat een aantal behandelingen dit zijn: manuele lymfdrainage, compressietherapie en het aanmeten...Lees verder ...

Polarity Therapy - energie opwekkende behandelingen verminderen vermoeidheid door bestraling bij borstkankerpatienten

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Ploegendienst met nachtdiensten vergroot de kans op het ontwikkelen van eierstokkanker

18 maart 2013: Bron: Occup Environ Med. 2013;70: 231-237, 283-284


Werken in ploegendienst met nachtdiensten vergroot de kans op eierstokkanker. Dit blijkt uit een nieuwe analyse van een deelstudiegroep uit het grotere Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) Programma.

Meerdere studies hebben de laatste jaren het verband aangetoond tussen werken in ploegendienst met nachtdiensten, maar deze studies richtten zich met name op borstkanker. Deze studie richtte zich op de risico's voor eierstokkanker en de resultaten zijn in...
Lees verder ...

Massage vermindert significant stress bij borstkankerpatienten en de massage heeft ook daadwerkelijk meetbaar effect op cortisol en stresswaarden. Artikel geplaatst 21 februari 2010

21 februari 2010: Bron: Arch Womens Ment Health. 2010 Feb 19 en Psychooncology. 2009 Dec;18(12):1290-9.

Twee gerandomiseerde kleinschalige studies bewijzen dat klassieke massage gedurende een periode van 5 tot 6 weken de stress bij borstkankerpatienten significant vermindert. Ook is dit te zien aan de cortisolwaarden en stresswaarden in het bloed. Zie hieronder de twee abstracten van de studies. Er hebben eerder meerdere studies bewezen dat met name bij borstkanker psychosociale interventie een grote rol kan spelen in stressvermindering enz.

Arch Womens...

Lees verder ...

Massage heeft een aantoonbaar positief effect op de immuunfunctie bij patiënten met borstkanker tijdens de periode dat ze bestraald worden

Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

30 januari 2012: Bron: Auton Neurosci. 2009 Oct 5;150(1-2):111-5. Epub 2009 Apr 18

Een enkele lichaamsmassage verbetert aantoonbaar de immuunfunctie bij...

Lees verder ...