Pentostatin - Nipent lijkt effectief middel om afstoting tegen te gaan bij immuuntherapie en stamceltransplanties bij verschillende vormen van kanker waaronder lymfklierkanker en leukemie

27 juli 2012: aanvullend op onderstaande informatie over pentostatin - nipent, een middel dat gebruikt wordt bij bepaalde vormen van immuuntherapie en stamceltransplantaties, hebben we het abstract van deze studie toegevoegd:  Pentostatin Plus Cyclophosphamide Safely and Effectively Prevents Immunotoxin Immunogenicity in Murine Hosts

Voor lopende en afgesloten studies met pentostatin ga naar deze pagina van clinical trials.gov

mei 2002:

Pentostatin - Nipent lijkt effectief bij verschillende bloedkankersoorten, waaronder chronisch lymfatische leukemie, hairy cell leukemie en...

Lees verder ...

Lymfklierkanker: reviewstudie van 37 case studies met meerdere vormen van kanker uit een groep van 810 patiënten met lymfklierkanker en hoe bepaalde reguliere aanpak wel of niet werkte en deze studie geeft mooi inzicht in behandeling van lymfklierkanker

 • Klik hier voor: Een overzichtstudie van 37 case studies met meerdere vormen van kanker uit een onderzochte groep van 810 patiënten met lymfklierkanker en hoe bepaalde reguliere aanpak wel of niet werkte en deze studie geeft mooi inzicht in de verschillende vormen van lymfklierkanker waarbij andere organen ook door kanker waren aangetast, al of niet met een andere vorm van primaire kanker of als uitzaaiïngen
 • Brentuximab Vedotin (SGN-35) blijkt succesvolle aanpak voor gevorderde lymfklierkanker, non-hodgkin lymfomen met CD30 positieve expressie.

  Brentuximab Vedotin (SGN-35) blijkt een zo succesvolle aanpak van non-Hodgkin lymfomen dat er een tekort aan het ontstaan is aan dit medicijn. Zo meldt de Volkskrant  vandaag in een pagina groot artikel. Ik heb de studie er eens bijgehaald die recent nog is gepubliceerd in het NEJM (New England Journal of Medicin) en de resultaten lijken inderdaad veelbelovend. Maar het is nog slechts een fase I/II studie. Op de website van Seattle Genetics  staat meer over...

  Lees verder ...

  Nieuwsbrief van kanker-actueel van 8 februari 2012

  8 februari 2012

  Beste allemaal,

  Afgelopen maand stond wat berichtgeving betreft min of meer in het teken van immuuntherapie bij verschillende vormen van kanker. Zoals deze bij lymfklierkanker:

  Bestraling - Radiotherapie plus immuuntherapie met o.a. Zevalin en Bexxar blijkt uitstekende aanpak voor bepaalde vormen van lymfklierkanker, waaronder non-Hodgkin. Recente overzichtstudie toegevoegd 

  en deze: een vaccinatie met BiovaxID geeft significant langere ziektevrije tijd bij lymfklierkanker (non-Hodgkin - FL) blijkt uit fase III studie 

  Een bepaalde vorm van...

  Lees verder ...

  Radio-immuuntherapie met Zevalin naast chemo verbetert 2-jaars overall overleving met 35 procent na autologe stamcel transplantatie bij lymfklierkanker - non- Hodgkin t.o.v. alleen chemo

  Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

  4 februari 2012: Bron: Cancer 2012, Article first published online: 17 JAN 2012 DOI: 10.1002/cncr.27418

  Patiënten met een recidief of resistent...  Lees verder ...

  Stamceltransplantatie (allogeen) bij recidief van non-Hodgkin geeft 43 procent ziektevrije vijfjaars overleving en 48 procent overall 5 jaars overleving blijkt uit fase II studie met 44 patienten met recidief van non-Hodgkin

  Klik hier voor artikel: Stamceltransplantatie (allogeneic) bij recidief van non-Hodgkin geeft 43% ziektevrije vijfjaars overleving en 48% overall 5 jaars overleving blijkt uit fase II studie met 44 patiënten met recidief van agressieve vorm van non-Hodgkin.

  chemo combinatie doxorubicin, cyclophosphamide, vindesine, bleomycin, en prednisone (ACVBP) geeft significant betere resultaten, langere overlevingstijd, dan de chemocombinatie cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine

  25 maart 2005: Bron: Medscape

  Een chemocombinatie van doxorubicin, cyclophosphamide, vindesine, bleomycin, en prednisone (ACVBP) geeft significant betere resultaten - langere overlevingstijd en langere periode van ziektevrije tijd - dan de chemocombinatie cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, en prednisone (CHOP) plus radiotherapie - bestraling voor behandeling van gelokaliseerde aggressieve lymfklierkanker. Dit blijkt uit een grote tienjarige gerandomiseerde dubbelblinde studie bij 647 lymfklierpatiënten met stadium I en II jonger dan 61 jaar bij diagnose. De onderzoekers pleiten nu voor verder onderzoek naar effect van...

  Lees verder ...

  Immuuntherapie bij lymfklierkanker: BiovaxID(TM), een Vaccinatie - immuuntherapie bij non-Hodgkin geeft goede resultaten uit fase I en II en fase III trials.

  Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

  11 januari 2012: 
  Interessant is aanvullend op onderstaande informatie  te vermelden een overzichts artikel van de aanpak met radiotherapie - bestraling in combinatie...


  Lees verder ...

  Bexxar, een monoklonaal middel gelabeld met een radioactieve component zorgt voor opmerkelijk goede effecten bij agressieve vorm van terugkerende non-Hodgkin.

  Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

  11 januari 2012: 
  Interessant is aanvullend op onderstaande informatie uit 2010  te vermelden een overzichts artikel van de aanpak met radiotherapie -...


  Lees verder ...

  Bestraling - Radiotherapie bij non-Hodgkin lymfoom stadium III en IV laaggradig geeft opmerkelijk langere periode tot recidief en significant meer totale remissies ( 60% CR gemiddeld 42 maanden lang ), ondanks een of meerdere chemokuren die al zijn gedaan

  Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting.

  11 januari 2012: 
  Interessant is aanvullend op onderstaande informatie uit 2010  te vermelden een overzichts artikel van de aanpak met radiotherapie -...


  Lees verder ...