Mutaties in ESR1- en PIK3-pathway-genen gemeten via ctDNA bij vrouwen met borstkanker met ER+ en Her2-neg blijken ook bij ziekteprogressie na palbociclib in bloed voor te komen

25 maart 2024: Bron: Publication: JCO Precision Oncology Volume 8  

ESR1-mutatie blijkt een slechte prognostische factor bij patiënten met borstkanker ER+ en Her neg.. Dat blijkt uit de resultaten van ctDNA testen bij aanvang van de behandeling met palbociclib , na 1 behandelingskuur en wanneer de patiënten progressie van hun ziekte waarnamen. Dat blijkt uit de eindresultaten van de TREnd-studie.

De TREnd-studie is een gerandomiseerde fase II studie bij patiënten met...Lees verder ...

circulerend tumor-DNA (ctDNA) is een informatieve, specifieke en zeer gevoelige biomarker van uitgezaaide borstkanker en geeft uitstekende informatie over effect van behandelingen

7 oktober 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ctdna-analyse-bij-patienten-met-hrher2-gevorderde-borstkanker-behandeld-in-de-monaleesa-studies-met-ribociclib-plus-endocriene-therapie-toont-specifieke-genmutaties-die-positief-en-negatief-reageerden-op-ribociclib.html

8 april 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ctdna-een-bloedtest-op-circulerend-dna-geeft-98-procent-betrouwbaarheid-bij-borstkankerpatienten-en-bewijst-effectiviteit-van-gebruik-in-de-klinische-praktijk-bij-studie-met-350-patienten.html

8 april 2023: Bron: N Engl J Med 2013; 368:1199-1209

Al in 2013 werd deze studie gepubliceerd. Dus tien jaar 
geleden bewees het meten van Circulerend tumor-DNA (ctDNA) al bij borstkankerpatiënten of een behandeling effectief was of niet. En nog steeds wordt dit niet algemeen gedaan bij kankerpatiënten terwijl dit een manier van meten is die weinig belastend...

Lees verder ...

ctDNA - circulerend tumor DNA is uitstekende biomarker voor wel of geen toekomstig recidief na operatie en of chemotherapie bij endeldarmkanker - rectumkanker blijkt uit meta-analyse

Zie ook de literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

25 juli 2023: Bron: Front. Oncol., 30 January 2023 Sec. Surgical Oncology Volume 13 - 2023

Het regelmatig meten van in bloed circulerend tumor DNA (ctDNA) bij patiënten die behandeld worden voor endeldarmkanker - rectumkanker blijkt een uitstekende biomarker voor een wel of niet optredend recidief na een operatie of tijdens en na de behandeling met meestal chemotherapie. Dat blijkt uit een meta-analyse...Lees verder ...

ctDNA = circulerend tumor-DNA meet en voorspelt al of niet minimale overgebleven kankercellen bij patienten met niet-kleincellige longkanker en is belangrijk voor post operatieve behandeling

Zie ook literatuurlijst van niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

24 juli 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/circulerend-tumor-dna-ctdna-voorspelt-ziekteprogressie-bij-patienten-met-niet-kleincellige-longkanker-egfr-mutatie-die-worden-behandeld-met-tyrosinekinaseremmers.html

30 maart 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/circulerend-tumor-dna-ctdna-regelmatig-meten-en-combineren-met-een-weefselanalyse-biopt-geeft-beduidend-meer-informatie-over-veranderde-mutaties-bij-patienten-met-uitgezaaide-gevorderde-kleincellige-longkanker.html

24 juli 2023: Bron: Nature 21 november 2021

Meting van circulerend tumor-DNA (ctDNA) is een sterke voorspeller van al of niet een optreden van een recidief bij patiënten met niet-kleincellige longkanker. Wanneer het ctDNA een positieve uitslag geeft van overgebleven...Lees verder ...

Circulerend tumor-DNA (ctDNA) is een informatieve, specifieke en zeer gevoelige biomarker van uitgezaaide borstkanker en geeft uitstekende informatie over effect van behandelingen copy 1

8 april 2023: klik voor dit artikel op de volgende link: https://kanker-actueel.nl/circulerend-tumor-dna-ctdna-is-een-informatieve-specifieke-en-zeer-gevoelige-biomarker-van-uitgezaaide-borstkanker-en-geeft-uitstekende-informatie-over-effect-van-behandelingen.html

Circulerend tumor-DNA voorspelt respons op immuuntherapie met anti-PD medicijn Atezolizumab bij spierinvasieve urineleiderkanker en blaaskanker

Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

18 december 2020: Bron: Oncology

Circulerend tumor-DNA in het bloed voorspelt de reactie op een behandeling met het anti-PD medicijn Atezolizumab bij...


Lees verder ...