Zie ook literatuurlijst van niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

24 juli 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ctdna-circulerend-tumor-dna-meet-en-voorspelt-al-of-niet-minimale-overgebleven-kankercellen-bij-patienten-met-niet-kleincellige-longkanker-en-is-belangrijk-voor-post-operatieve-behandeling.html

30 maart 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/circulerend-tumor-dna-ctdna-regelmatig-meten-en-combineren-met-een-weefselanalyse-biopt-geeft-beduidend-meer-informatie-over-veranderde-mutaties-bij-patienten-met-uitgezaaide-gevorderde-kleincellige-longkanker.html

18 februari 2021: Bron: International Association for the Study of Lung Cancer’s World Conference on Lung Cancer 2021

Stijging van circulerend tumor-DNA (ctDNA) is een sterke voorspeller van progressieve ziekte bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met epidermale groeifactorreceptor mutatie (EGFR) die worden behandeld met tyrosinekinaseremmers.

Dat blijkt uit een studie die werd gepresenteerd op het International Association for the Study of Lung Cancer’s World Conference on Lung Cancer 2021. Ik kan het abstract niet zo snel vinden maar hier staan een aantal artikelen over in bloed circulerend tumor-DNA zoals gepresenteerd op dit congres: https://www.iaslc.org/search?text=circulating+tumor-DNA+%28ctDNA%29

Bryan C. Ulrich, MD, van het Dana Farber Cancer Institute in Boston en zijn team voerden een retrospectieve analyse uit op gegevens van klinische onderzoeken van 40 patiënten met stadium IV NSCLC. De meeste patiënten (92,5%) hadden EGFR T790M-mutaties aan het begin van het onderzoek, en ze waren allemaal ongevoelig voor EGFR-TKI's van de eerste generatie en kregen de derde generatie middelen osimertinib (n = 22), rociletinib (n = 9). of ASP8273 (n = 9).

De 40 patiënten waren overwegend vrouwen (77,5%), met een mediane leeftijd van 57,5 ​​jaar. De meerderheid (65%) had nooit gerookt, en 80% had een prestatiestatus van de Eastern Cooperative Oncology Group 1. Bij 70% was er een uitzaaing naar het bot opgetreden.
De retrospectieve analyse identificeerde plasmaprogressie, gedefinieerd als elke stijging van EGFR-sensibiliserende mutatie ten opzichte van de eerdere afname of het ontbreken van een afname van ten minste 50% in ctDNA-concentratie op de eerste dag van cyclus twee (cycli van 21 dagen), op of voor radiografische progressie bij 33 van de 40 patiënten.

Plasmaprogressie trad op gemiddeld 1 maand voorafgaand aan radiografische progressie. Van de 10 patiënten met alleen progressie van het centrale zenuwstelsel (CZS), hadden 6 plasmaprogressies vóór radiografische progressie. Van de 30 patiënten met progressie elders dan het CZS, werd plasmaprogressie vastgesteld bij 27 patiënten vóór radiografische progressie. Deze bevinding dat plasmaprogressie niet zo gevoelig was wanneer progressie alleen optrad in het CZS, is in overeenstemming met eerdere bevindingen van de lage niveaus van ctDNA die door primaire en uitgezaaide CZS-tumoren worden uitgescheiden.

In 32 gevallen van plasmaprogressie werd opnieuw bloed verzameld en werd ctDNA ook in het tweede monster getest voordat enige klinische verandering bij de patiënten duidelijk was. Vergelijking van de paren monsters bracht 7 vals-positieve bevindingen aan het licht, zodat het tweede monster niet-detecteerbaar ctDNA had. Deze werden voornamelijk aangetroffen bij patiënten met geïsoleerde CZS-progressie (4 van 7). De andere fout-positieven werden waargenomen bij 2 patiënten met vroege progressie die een detecteerbaar maar afnemend ctDNA hadden op het moment van progressie, en bij 1 patiënt met niet-CZS-progressie.

Dr. Ulrich merkte op dat er een heterogeniteit was in de doorlooptijd van plasmaprogressie versus radiografische progressie. Hoewel de mediane doorlooptijd iets minder dan 1 maand bedroeg, was bij ongeveer een kwart van de patiënten plasmaprogressie duidelijk waarneembaar ten minste 3 maanden voorafgaand aan radiografische progressie. "

Ik kan het abstract niet zo snel vinden maar hier staan een aantal artikelen over in bloed circulerend tumor-DNA zoals gepresenteerd op dit congres: https://www.iaslc.org/search?text=circulating+tumor-DNA+%28ctDNA%29

Plaats een reactie ...

Reageer op "Circulerend tumor-DNA (ctDNA) voorspelt ziekteprogressie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (EGFR - mutatie) die worden behandeld met tyrosinekinaseremmers"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ESMO 2023: aanbevolen abstracten >> ASCO 2022: aanbevolen abstracten >> Longkanker informatie algemeen >> Bestraling - radiotherapie >> Adagrasib met of zonder cetuximab >> Angiogenese remmer, Vadimesam, >> Alimta - Pemetrexed - goedgekeurd >> Biomarker test op EGFR en >> Selpercatinib (LOXO-292), >> Chemo bij longkanker: overzicht >>