Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

9 februari 2020: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/giotrifafatinib-gevolgd-door-osimertinib-laat-mediane-algehele-overleving-zien-van-bijna-vier-jaar-bij-patienten-met-egfr-t790m-positieve-niet-kleincellige-longkanker-nsclc-en-del19-mutatie.html

11 september 2019: Bron: longkankerconferentie Barcelona

Uit de resultaten van een fase I/II studie LIBRETTO-001 werden op de wereldconferentie over longkanker in Barcelona bijzonder positieve resultaten gepubliceerd voor een behandeling met Selectiatinib (LOXO-292) bij zwaar voorbehandelde niet-kleincellige longkanker met een RET fusie-positieve mutatie. 68 procent van de deelnemende patienten (N = 101 ) bereikte een zogeheten objectieve respons (minimaal een gedeeltelijke remissie van 50 procent of meer). 

Bij patienten die nog niet waren behandeld maar wel een diagnose hadden van RET fusie - positieve niet-kleincellige longkanker (NSCLC) (n=34), resulteerde de behandeling met selpercatinib in een 85% (95% confidence interval 69% - 95%) objectieve response. Die alleen maar beter kan worden omdat de meeste patienten , eenmaal een remissie bewerkstelligd dit bleven houden. Een bijzonder goed resultaat dus.

RET-fusie mutatie wordt inmiddels gezien als een van de vier belangrijkste mutaties bij longkanker en past in het rijtje van EGFR, ALK en ROS1 mutaties. Bij longkanker is een DNA- en receptorenonderzoek op in ieder geval die mutaties inmiddels verplicht. De RET-fusie mutatie komt daar nu bij zeggen de onderzoekers. Want de FDA heeft al eerder toestemming gegeven voor onderzoek naar effecten van RET-fusie remmer Selectiatinib (LOXO-292)

Kernpunten uit de studie zoals producent LILY die op hun website melden:


- 68 procent objectief responspercentage (ORR) (n = 105) van RET-fusie-positieve NSCLC-patiënten die eerder chemotherapie hadden gekregen
- 85 procent objectief responspercentage (ORR) bij nog niet behandelde RET-fusie-positieve NSCLC-patiënten (redactie: dus als eerstelijns bij diagnose van longkanker met RET-fusie postitief) 

- Eerste en enige RET-remmer die een robuuste CZS-ORR aantoont (91%).Duurzame remissies gemeten aan de hand van zowel de responsduur als de progressievrije overleving
- Goed getolereerd veiligheidsprofiel; laag percentage van patienten (N = 531) die stopten met de behandeling (1,7%) wegens behandelingsgerelateerde bijwerkingen

Hier de studie gegevens uit de presentatie van het abstract:

In the registration dataset composed of the first 105 enrolled RET fusion - positive patients with NSCLC who had undergone prior platinum-based chemotherapy, selpercatinib treatment resulted in a 68% (95% confidence interval 58% - 76%) objective response rate.

This population was heavily pretreated (median of three prior systemic regimens; 55% treated previously with an anti – programmed death (PD) 1/PD – ligand 1 (L1) antibody, and 48% treated previously with at least one multikinase inhibitor). The objective response rate was similar regardless of prior therapy.

Up to 50% of RET fusion - positive NSCLCs can metastasize to the brain, and in the subset of patients with brain metastases in the registrational dataset, selpercatinib treatment demonstrated a CNS (central nervous system) objective response rate of 91% (95% confidence interval 59% - 100%).

As of the data cutoff in June 2019, the median duration of response was 20.3 95% confidence interval 13.8 - 24.0) months. Median progression-free survival was 18.4 (95% confidence interval 12.9 - 24.9) months.

Since the majority of patients remain in response or are progression-free as of the data cutoff date, these medians will continue to mature over time.

In a safety analysis of all 531 patients enrolled to LIBRETTO-001, selpercatinib was well tolerated, with only nine patients (1.7%) discontinuing therapy due to treatment-related toxicity.

The most commonly observed adverse events, regardless of attribution, were dry mouth, diarrhea, hypertension, increased liver enzymes, fatigue, constipation, and headache.

In treatment-naïve patients with RET fusion - positive NSCLC (n=34), selpercatinib treatment resulted in an 85% (95% confidence interval 69% - 95%) objective response rate.

Median duration of response and progression-free survival were not reached in this treatment-naïve population, as the majority of patients remain in response or are progression-free.

The LIBRETTO trial includes a dose escalation (phase 1) and a dose expansion (phase 2) phase. The primary endpoint of the phase 2 portion is objective response rate and secondary endpoints of duration of response, progression-free survival, and safety.

Op de website van LILY staat een en ander nog uitgebreider.

Het abstract zoals gepresenteerd in Barcelona staat in dit abstractenoverzicht.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Selpercatinib (LOXO-292), geeft alsnog uitstekende resultaten (68 procent objectieve respons) met langdurende remissies bij zwaar voorbehandelde RET fusie-positieve niet-kleincellige longkanker met ook hersenuitzaaiingen"


Gerelateerde artikelen