Immuuntherapie met Pembrolizumab geeft veel betere resultaten op ziektevrije overleving (48 vs 18 procent op 2 jaars meting) dan chemotherapie voor uitgezaaide darmkanker met MSI-H/dMMR - of afwijkende reparatie genen

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij darmkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

6 juni 2024: Lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/probiotica-melkzuurbacterien-vooraf-aan-operatie-bij-darmkanker-voorkomen-voor-een-groot-deel-de-kans-op-infecties-ten-gevolge-van-operatie.html

6 juni 2024: Bron: Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

Internist-oncoloog Myriam Chalab startte drie jaar geleden na een succesvolle studie bij 20 patiënten een fase II studie met uiteindelijk 111 patiënten met darmkanker met hoge waarden van microsatellite-instability high/mismatch repair deficient (MSI-H/dMMR) die nog niet eerder waren behandeld. In...

Lees verder ...

Immuuntherapie met pembrolizumab geeft betere ziektevrije overleving (77 vs 68 procent) na operatie bij patiënten met nierkanker die een hoog risico liepen op recidief in vergelijking met een placebo

Zie ook literatuurlijst niet-toxische stoffen en weinig belastende behandelingen specifiek bij nierkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

Update artikel: 10 februari 2024:

Uit nieuwe studiegegevens van de Keynote-564 studie (een placebo gecontroleerde fase III studie bij patiënten met operabele nierkanker maar wel met groot risico op een recidief), blijkt dat na een follow-up van mediaan 57,2 maanden een significante verbetering in de algehele overleving met pembrolizumab werd bereikt. 

Pembrolizumab is een vorm...

Lees verder ...

Maag en darmkanker: S-1 plus oxaliplatine samen met pembrolizumab geeft hoopvolle resultaten bij patiënten met gevorderde maag / darmkanker met 72 procent objectieve respons

Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie

Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

15 januari 2024: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/maagkanker-onderhoudstherapie-met-immuuntherapie-met-avelumab-na-chemotherapie-geeft-verbeterde-2-jaars-overleving-van-6-maanden-in-vergelijking-met-voortzetting-van-chemotherapie.html

19 mei 2020: Bron: European journal of Cancer

Uit de eerste resultaten van een deelstudie uit...
Lees verder ...

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn Pembrolizumab geeft weinig voordeel vs paclitaxel bij gevorderde maagkankerpatiënten en patienten met kanker in de overgang tussen maag en slokdarm met PD-1 mutatie

Helpt u ons kanker-actueel online te houden door een donatie?

Raadpleeg ook onze literatuurlijsten

9 januari 2024: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-vooraf-aan-operatie-en-chemotherapie-blijkt-succesvol-bij-kankerpatienten-met-maagkanker-en-met-tumoren-op-de-overgang-van-slokdarm-naar-de-maag.html

Lees ook dit artikel:  https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-nivolumab-als-palliatieve-zorg-geeft-meer-1-jaars-overlevingen-bij-zwaar-voorbehandelde-maagkankerpatienten-in-laatste-stadium-van-hun-ziekte.html

Lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/overzicht-van-alle-wereldwijd-geregistreerde-medicijnen-binnen-immuuntherapie-en-lopende-studies-met-immuuntherapie.html

16 juni 2018: Bron: The Lancet

Uit de resultaten van een fase III Keynote-061 studie blijkt dat pembrolizumab, een vorm van immuuntherapie met een anti-PD medicijn (zie ook personalised medicine )geen statistisch significant effect geeft bij voorbehandelde gevorderde maagkanker en bij...Lees verder ...

Immuuntherapie met anti-PD medicijnen met lagere doses bij kankerpatienten geeft therapeutisch gezien zelfde goede effect als standaard dosering maar veel minder bijwerkingen en kosten zijn veel minder.

5 januari 2024: Bron: Journal of Clinical Oncology 41, no. 2 (January 10, 2023) 170-172. En 
Biomedicines. 2023 Apr; 11(4): 1032. Published online 2023 Mar 27 Met dank aan Eddy.

Uit verschillende studies blijkt dat immuuntherapie met anti-PD medicijnen / checkpointremmers met een veel lagere dosis dan de standaard doses voorgeschreven in de richtlijnen nauwelijks effect heeft op de therapeutische resultaten maar wel minder bijwerkingen geven en vooral veel minder kosten. 

De ontwikkeling en het gebruik...
Lees verder ...

mRNA-4157 (V940) in combinatie met pembrolizumab geeft veel langere recidiefvrije overleving en minder uitzaaiingen op afstand bij patiënten met hoogrisico stadium III/IV melanoom na operatie in vergelijking met alleen pembrolizumab

18 december 2023: Bron: persbericht van Merck en Moderna.

Via een persbericht laten Moderna  en Merck weten dat bij een mediane geplande follow-up van ongeveer drie jaar het medicijn mRNA-4157 (V940) in combinatie met Pembrolizumab (KEYTRUDA) het risico verminderde op een recidief of overlijden met 49% en het risico op metastasen op afstand of overlijden verminderde met 62% vergeleken met alleen pembrolizumab (KEYTRUDA) bij stadium III/IV-melanoompatiënten met een hoog risico op een recidief na...

Lees verder ...

Pembrolizumab geeft betere overall overleving op 5 jaar voor patienten met beginnende niet uitgezaaide borstkanker in vergelijking met chemotherapie en placebo

7 november 2023: Bron: Annals of Oncology ESMO 2023

Immuuntherapie met pembrolizumab, een anti-PD medicijn naast chemotherapie vooraf aan operatie en alleen pembrolizumab als aanvullende behandeling, toont betere ziektevrije tijd en betere overall overleving na 5 jaar follow-up bij patiënten met beginnende niet uitgezaaide borstkanker (stage T1c N1-2 of T2-4 N0-2 volgens de stagering van de AJCC) in vergelijking met alleen chemotherapie of placebo. Ongeacht een bereikte gedeeltelijke of complete remissie

Enfortumab Vedotin plus pembrolizumab verdubbelt overall overleving en ziektevrije tijd in vergelijking met chemotherapie bij patienten met gevorderde blaaskanker die nog geen behandeling hadden gehad

24 oktober 2023: Bron: Annals of oncology, ESMO 2023

Uit de tussenresultaten van de open label fase III EV302 / KEYNOTE-A39 studie blijkt enfortumab vedotin (Padcev) plus immuuntherapie met pembrolizumab (een anti-PD medicijn) de overall overleving en ziektevrije tijd te verdubbelen in vergelijking met chemotherapie bij nog niet eerder behandelde patiënten met lokaal gevorderde en/of uitgezaaide blaaskanker / urineleiderkanker.

De studie vergelijkt de effectiviteit van totaal 886 patiënten (EV+P: N...Lees verder ...

Pertuzumab - Perjeta door FDA goedgekeurd als eerstelijns behandeling immuuntherapie bij operabele borstkanker HER-2 positief na uitstekende resultaten uit fase 3 APHINITY studie

Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssupplementen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-hoe-uitgezaaide-borstkanker-met-lage-her2-expressie-1-of-2-te-behandelen-met-of-sacituzumab-govitecan-of-trastuzumab-deruxtecan-is-door-een-team-van-deskundigen-in-een-officieel-rapport-vastgelegd.html

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/pertuzumab-plus-trastuzumab-geeft-zelfde-2-jaars-overall-overleving-met-of-zonder-chemotherapie-bij-patienten-met-uitgezaaide-borstkanker-met-her2-positief.html


2 april 2020: De definitieve resultaten van de Cleopatra studie zijn vastgesteld en gepubliceerd in The Lancet.

Het toevoegen van pertuzumab aan docetaxel en trastuzumab als eerstelijns voor HER2 positieve gevorderde borstkanker blijkt een behoorlijk verschil te maken in overall overleving.

De mediane overall overleving...
Lees verder ...