Chemo: Regorafenib na progressie van sorafenib bij primaire leverkanker geeft verbeterde mediane overall overleving (7.8 vs 10.6 maanden) maar met veel meer bijwerkingen.

18 maart 2018: lees ook eens dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/traditionele-chinese-kruiden-tcm-voorkomen-veel-beter-een-recidief-van-levertumoren-en-geeft-45-procent-betere-overall-overleving-dan-trans-arteriele-chemo-embolisatie-tace-copy-1.html

18 maart 2018: Bron: The Lancet

Uit een fase III studie blijkt dat wanneer sorafenib faalt bij primaire leverkanker en gevolgd wordt door regorafenib (Stivarga) dat de mediane overall overleving met drie maanden verbetert in vergelijking met een placebo.

Regorafenib verbeterde de mediane overall overleving met 2,8 maanden (hazard ratio of 0·63 (95% CI 0·50–0·79; one-sided p<0·0001); mediane OS voor regorafenib was 10,6 maanden (95% CI 9·1–12·1)  versus 7,8 maanden (6·3–8·8)...

Lees verder ...

Ureumzalf voorkomt significant hand-voet syndroom - pijnlijke handen en voeten - in vergelijking met vette zalf zonder ureum

21 februari 2015: Bron: Journal of Clinical Oncology

Ureaumzalf beschermt patienten die sorafenib gebruiken naast chemo bij gevorderde leverkanker tegen hand-voetsyndroom. In de studiegroep met de ureumzalf kreeg 56% binnen 12 weken een vorm van het hand-voet syndroom versus 73,6% in de placebogroep die alleen best care kregen plus een zalf zonder ureum (56.0% v 73.6%, respectively; odds ratio [OR], 0.457; 95% CI, 0.344 to 0.608; P < .001), ook was de ernst van de bijwerking minder ernstig met de ureumzalf...

Lees verder ...

Nexavar(R) (sorafenib tosylate) geeft ook bescheiden doch goed resultaat bij nierkankerpatienten met uitzaaiingen t.o.v. placebo waar andere behandelingen faalden. Aldus kleine studie met 14 uitbehandelde nierkankerpatienten.

31 juli 2009: Bron: Medscape

Nadat grotere fase II en III studies bewezen hebben dat Nexavar(R) (sorafenib tosylate) een significant langere mediane overlevingstijd geeft bij nierkanker hebben onderzoekers Nexavar(R) (sorafenib tosylate) ook onderzocht als middel t.o.v. placebo bij nierkankerpatienten met uitgezaaide nierkanker waarbij andere behandelingen faalden. Van de 14 patienten kwam er 1 in een gedeeltelijke remissie (meer dan 50%) en 3 bewerkstelligden een stabiele ziekte. Volgens de onderzoekers is dit een bescheiden maar goed  resultaat dat verder onderzoek vereist.  Onder het abstract...

Lees verder ...

Nexavar(R) (sorafenib tosylate): FDA geeft officieel toestemming voor gebruik van Nexavar(R) (sorafenib tosylate) bij vervorderde niercelkanker

22 december 2005: Bron: DOW/Bayer Pharmaceuticals Corporation

Van Bayer kregen we onderstaand persbericht dat geen aanvulling nodig heeft lijkt ons.

Nieuwe behandeling voor gevorderd niercelcarcinoom

Antikanker medicijn Nexavar® krijgt Amerikaanse goedkeuring

 • • Goedkeuring komt sneller dan verwacht

 • • Belangrijke mijlpijl voor Bayer als oncologiespeler

 • • Nexavar komende 24 uur op de schappen van Amerikaanse apotheken


 • Leverkusen/Mijdrecht – Bayer HealthCare heeft vandaag bekend gemaakt dat de U.S. Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring heeft gegeven aan Nexavar® (sorafenib)-tabletten voor de behandeling...  Lees verder ...

  Nexavar(R) (sorafenib tosylate) geeft significante langere overleving en remt de groei van nierkanker in vergelijking met placebo, aldus enkele nieuwe fase II en fase III studies

   

   31 juli 2009: Referentielijst met studies toegevoegd onderaan dit artikel.

  25 juli 2008: Bron: 1: J Clin Oncol. 2006 Jun 1;24(16):2505-12. Epub 2006 Apr 24.

  Nevaxar (Sorafenib tosylate) remt progressie uitgezaaide niercelkanker significant t.o.v. placebo met hoewel soms ernstige bijwerkingen deze volgens de onderzoekers zijn te tolereren en goed te behandelen bijwerkingen. Deze week kwam een nieuwe studie beschikbaar...

  Lees verder ...

  Sorafenib blijkt soms nog effectief medicijn na optreden resistentie voor Gleevec en Sutent bij patienten met GIST

  24 januari 2011: Bron: Medscape

  Sorafenib blijkt nog een effectief medicijn te kunnen zijn voor patiënten met GIST - Gastro Intertestinal Stroma Tumor, waarbij zij  resistent zijn geworden voor Gleevec en Sutent. Dit blijkt uit een kleinschalige maar wel gerandomiseerde studie. Hier een citaat uit een artikel uit Medscape over deze studie. Het hele artikel is te lezen als u hier klikt.

  Activity Seen in Resistant Patients

  The study was designed to evaluate the effectiveness of sorafenib in patients...

  Lees verder ...