Mocht u de artikelen op kanker-actueel waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie op 

IBAN: NL79 RABO 0372 9311 38 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

BIC/SWIFTCODE RABONNL2U

Als donateur kunt u korting krijgen bij verschillende bedrijven en we zijn een ANBI organisatie

Raadpleeg altijd een goed gekwalificeerd complementair werkend arts.

Raadpleeg ook literatuurlijsten niet-toxische stoffen en behandelingen van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Hier adressen van betrouwbare artsen die naast TCM ook acupunctuur geven 

18 juni 2020: Bron:2014 Feb;34(1):10-4

Kankerpatiënten die bepaalde vormen van chemo krijgen zoals capecitabine - Xeloda en ook sorafenib en gefitinib - Irressa hebben tijdens de chemokuren vaak last van bijwerkingen die ook wel het hand- voet syndroom wordt genoemd. De handpalmen en voetzolen worden rood, zwellen op en gaan vervellen. In ernstige gevallen ontstaan kloven en blaren, wat flink pijnlijk kan zijn. Er zijn mensen waar het nooit meer goed hersteld. 

Bepaalde TCM kruiden / planten combinaties kunnen het ontstaan van deze bijwerkingen voorkomen of  sterk verminderen of sneller laten genezen. 

Een van die plantenmix is het wat de Chinezen noemen afkooksel van Taohongsiwu (Aransa gebruikt veel TCM en maakt van sommige kruiden thee.  Maar hier wordt het afkooksel genoemd). Omdat patiënten in deze studie dit niet innamen maar dagelijks hun handen en voeten een half uurtje in dat afkooksel van Taohongsiwu weekten.

In een gerandomiseerde studie bij totaal 100 patienten (N = 60 in groep A vs 32 in groep B ) werden twee groepen gevormd.
Groep A kreeg een aangepast Taohongsiwu-afkooksel om eenmaal daags 30 minuten handen en voeten te laten weken. Groep B kreeg tweemaal daags oraal 100 mg pyridoxine (B-6 vitamine).

Na een behandeling van 2 weken werd gedurende drie maanden het therapeutische effect beoordeeld door de drie belangrijkste symptomen te observeren, waaronder pijn, ulceratie - huidbeschadigingen en spieratrofie uit een lijst van 14 symptomen, de HFS-14-vragenlijst.

Er werden grote verschillen (statistisch significant) waargenomen tussen de twee groepen in pijnverlichting en verbetering van het dagelijks leven, wandelen en interpersoonlijke communicatie (P <0,01).
Er werden geen significante verschillen in rijvaardigheid of interpersoonlijke relaties gevonden.
Na 2 weken was het effectieve percentage 88,3% in groep A, wat significant hoger was dan de 50% in groep B (P = 0,00).

In groep A hadden:

Volgens de HFS-beoordelingsschaal 9 hadden in groep A 22 patiënten bijwerkingen graad I (36,7%), 28 patiënten met graad II (46,6%) en 10 patiënten met graad III(16,7%). 

In groep B hadden,

Volgens de HFS-beoordelingsschaal 9 hadden in Groep B 10 patiënten bijwerkingen graad I (31,2%), 17 patiënten met graad II (53,2%) en vijf patiënten met graad III(15,6%).

Alle 60 patiënten in de behandelingsgroep (groep A) kregen dat afkooksel van Taohongsiwu om hun handen en voeten dagelijks een half uurtje in te weken 

Het effect van een behandeling werd gemeten aan de hand van de 14 kenmeerken uit de HFS-14 lijst na 1 week, 2 weken en 3 maanden.
De termen voor effectiviteit waren als volgt gedefinieerd.
Genezen: de pijn, zweren en spieratrofie verdwenen en de patiënt herstelde.
Effectief: de pijn,zweren en spieratrofie werden verlicht, maar de patiënt had nog steeds gevoelloosheid van ledematen en het dagelijkse levenwerd beïnvloed.
Ineffectief: de symptomen waren niet verlicht, de patiënt had nog steeds ernstig ongemak en het dagelijks leven werd beïnvloed. Erger nog: de symptomen verergerden,en de chemotherapie of biologische doeltherapie was stopgezet.

Het therapeutisch effect werd beoordeeld door de drie belangrijkste symptomen te observeren: pijn, ulceratie en spieratrofie.

Na een behandeling van 2 weken in groep A herstelden 41 patiënten en waren dus genezen, 12 patiënten zagen effectiviteit, 11 patiënten ervaarden geen effecten en bij niemand werden de klachten erger. De effectiviteit was 88,3%.

In groep B herstelden 11 patiënten en waren dus genezen, 5 patiënten zagen effectiviteit, 10 patiënten zagen geen effecten en bij 6 patiënten werden de klachten erger. De uiteindelijke effectiviteit was 50%.
Het verschil tussen groepen in effectiviteit was statistisch significant (c2=20.05, P = 0.000)

Het volledige studierapport: Effect of Modified Taohongsiwu Decoction on Patients With Chemotherapy-Induced Hand-Foot Syndrome is in PDF formaat in te zien of te downloaden.

Hier het abstract met aanvullend een aantal andere studies gerelateerd aan het onderwerp:

Effect of Modified Taohongsiwu Decoction on Patients With Chemotherapy-Induced Hand-Foot Syndrome

Free article

Abstract

Objective: To observe the effect of the Traditional Chinese Medicine, modified Taohongsiwu decoction, versus pyridoxine on patients with hand-foot syndrome (HFS) from capecitabine, sorafenib, and gefitinib chemotherapy for gastric, lung, breast, colon, or rectal cancer. Also, to compare quality of life of patients in each group.

Methods: Patients were assigned randomly to group A or B. Group A was given modified Taohongsiwu decoction to soak hands and feet for 30 min, once daily. Group B was given 100 mg pyridoxine orally, twice daily. After a 2-week treatment, the therapeutic effect was assessed by observing three major symptoms, including pain, ulceration, and muscular atrophy. This was assessed with the HFS-14 questionnaire.

Results: Significant differences were observed between the two groups in pain relief, and improvement of daily life, walking, and interpersonal communication (P < 0.01). No significant differences in driving ability or interpersonal relationships were found. After 2 weeks, the effective rate was 88.3% in group A, which was significantly higher than the 50% in group B (P = 0.00).

Conclusion: Modified Taohongsiwu decoction is effective in the treatment of patients with HFS. It improves patients' quality of life according to the HFS-14.

Similar articles

 See all similar articles

Cited by 4 articles


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chinese plantenmix Taohongsiwu afkooksel om te weken geneest of vermindert sterk het door chemotherapie veroorzaakte hand-voet-syndroom en is veel beter dan oraal vitamine B6."


Gerelateerde artikelen