Zie ook deze adressenlijst van TCM artsen.

10 februari 2023: Bron:  2022; 2022: 6992673. Published online 2022 Aug 4

Wanneer patiënten met longkanker naast chemokuren en tropisetron, een medicijn dat gegeven wordt tegen braken en misselijkheid als extra 2 dagen voor en tot 4 dagen na de start van een chemokuur TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden via infuus krijgen toegediend dan verbetert dat de kwaliteit van leven aanzienlijk omdat er nog minder misselijkheid en braken wordt gezien bij de patiënten in de TCM-groep. Bovendien blijken bepaalde leverwaarden aanzienlijk verbetert in de TCM-groep in vergelijking met de controlegroep.

TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden via infuus bestond uit Pinellia, mandarijnschil, Poria, Atractylodes, Kou Ren, gekookte monnikskap, kaneel, gedroogde gember, Evodia en kruidnagel in gelijke verhoudingen.

Hier een vertaling via google translate van de resultaten uit het abstract:

  • Na behandeling waren de serumcreatinine waarden, ureumstikstof waarde en endogene creatinine waarden in de onderzoeksgroep beter dan die in de controlegroep (t = 15.943, 12.005 en 13.325; P=0.001, 0.005 en 0.005).
  • Na behandeling waren ALT en TBIL - Biliburine in de onderzoeksgroep superieur aan die in de controlegroep (t = 11.583, 10.012 en 9.426; P=0.001, 0.002 en 0.001).
  • Na behandeling waren de fysiologische status, sociale/gezinsstatus, emotionele status en gezinsstatus van de onderzoeksgroep significant beter dan die in de controlegroep (t = 16.274, 5.379, 5.142 en 8.153; P=0.005, 0.000, 0.002 en 0,001).
  • Na behandeling waren de ECOG-score en KPS-score (82,46 ± 4,61) van de onderzoeksgroep significant verschillend van die van de controlegroep (t = 11,913 en 9,357; P=0,035 en 0,001).
  • Het effectieve percentage (χ 2 = 11,724; P=0,000) van de onderzoeksgroep was hoger, maar de incidentie van bijwerkingen (χ 2 = 4,294; P=0,001) was lager dan die van de controlegroep.

Conclusie: Externe toepassing van traditionele Chinese geneeskunde kan misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie van niet-kleincellige longkanker aanzienlijk verminderen en kan het lichaam en de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren, wat klinisch onderzoek en promotie waard is.

Het volledige studierapport is gratis in te zien met gedetailleerde grafieken en beschrijvingen hoe de studie is uitgevoerd. Klik op de titel van het abstract.

2022 Aug 4;2022:6992673.
 doi: 10.1155/2022/6992673. eCollection 2022.

External Application of Traditional Chinese Medicine in the Prevention and Treatment of Nausea and Vomiting Caused by Chemotherapy of Non-Small-Cell Lung Cancer: A RCT Study

Affiliations 
Free PMC article

Abstract

Objective: To investigate the external application of traditional Chinese medicine in the prevention and treatment of nausea and vomiting caused by chemotherapy of non-small-cell lung cancer.

Methods: This is a prospective trial. A total of 114 patients with non-small-cell lung cancer who were hospitalized in our hospital from October 2020 to March 2022 were selected and randomly divided into the research group and the control group at the ratio of 1 : 1. The control group received chemotherapy + tropisetron 4 mg intravenous drip 30 minutes before chemotherapy./day × 3 days. The research group received chemotherapy + intravenous infusion of tropisetron 4 mg 30 minutes before chemotherapy, once a day for 3 days + external application of traditional Chinese medicine for 5 days. The therapeutic effects of the two groups of patients were compared.

Results: After treatment, the serum creatinine, urea nitrogen, and endogenous creatinine in the research group were better than those in the control group (t = 15.943, 12.005, and 13.325; P=0.001, 0.005, and 0.005). After treatment, ALT and TBIL in the research group were superior to those in the control group (t = 11.583, 10.012, and 9.426; P=0.001, 0.002, and 0.001). After treatment, the physiological status, social/family status, emotional status, and family status of the research group were significantly better than those in the control group (t = 16.274, 5.379, 5.142, and 8.153; P=0.005, 0.000, 0.002, and 0.001). After treatment, the ECOG score and KPS score (82.46 ± 4.61) of the research group were significantly different from those of the control group (t = 11.913 and 9.357; P=0.035 and 0.001). The effective rate (χ 2 = 11.724; P=0.000) of the research group was higher but the incidence of adverse reaction (χ 2 = 4.294; P=0.001) was lower than that of the control group.

Conclusion: External application of traditional Chinese medicine can significantly reduce nausea and vomiting caused by chemotherapy of non-small-cell lung cancer and can improve the patient's body and quality of life, which is worthy of clinical research and promotion.

Conflict of interest statement

All authors declare that they have no conflicts of interest.

Similar articles

Acknowledgments

This work was supported by the Hainan Medical and Health Research Project (no. 2001360101A2004).

Data Availability

All data generated or analysed during this study are included within this article.

Conflicts of Interest

All authors declare that they have no conflicts of interest.

References

1. Adel N. Overview of chemotherapy-induced nausea and vomiting and evidence-based therapies. American Journal of Managed Care . 2017;23:S259–S265. [PubMed[]
2. Navari R. M., Aapro M. Antiemetic prophylaxis for chemotherapy-induced nausea and vomiting. New England Journal of Medicine . 2016;374(14):1356–1367. doi: 10.1056/NEJMra1515442. [PubMed] [CrossRef[]
3. Islam K. M., Anggondowati T., Deviany P. E., et al. Patient preferences of chemotherapy treatment options and tolerance of chemotherapy side effects in advanced stage lung cancer. BMC Cancer . 2019;19(1):p. 835. doi: 10.1186/s12885-019-6054-x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
4. Razvi Y., Chan S., McFarlane T., et al. ASCO, NCCN, MASCC/ESMO: a comparison of antiemetic guidelines for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in adult patients. Supportive Care in Cancer . 2019;27(1):87–95. doi: 10.1007/s00520-018-4464-y. [PubMed] [CrossRef[]
5. Shankar A., Roy S., Malik A., Julka P. K., Rath G. K. Prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention . 2015;16(15):6207–6213. doi: 10.7314/apjcp.2015.16.15.6207. [PubMed] [CrossRef[]
6. Scotté F., Chastenet M., Leroy P., et al. Nausées et vomissements induits par la chimiothérapie [Nausea and vomiting induced by chemotherapy] Revue du Praticien . 2019;69(1):49–54. [PubMed[]
7. Naito Y., Kai Y., Ishikawa T., et al. Chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients with breast cancer: a prospective cohort study. Breast Cancer . 2020;27(1):122–128. doi: 10.1007/s12282-019-01001-1. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
8. Hu J., Shen Y., Zhang G., et al. Effect of acupoint therapies on chemotherapy-induced nausea and vomiting: a systematic review protocol. Medicine (Baltimore) . 2019;98(37) doi: 10.1097/MD.0000000000017109.e17109 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
9. Phillips R. S., Friend A. J., Gibson F., et al. Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting in childhood. Cochrane Database of Systematic Reviews . 2016;2(2) doi: 10.1002/14651858.CD007786.pub3.CD007786 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef[]
10. Heo Y. A., Deeks E. D. Rolapitant: a review in chemotherapy-induced nausea and vomiting. Drugs . 2017 Oct;77(15):1687–1694. doi: 10.1007/s40265-017-0816-z. [PubMed] [CrossRef[]
11. Chua A. V., Hernandez A. R. B., Real I. O. Transdermal versus oral granisetron in controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting: a meta-analysis. Supportive Care in Cancer . 2020;28(12):5611–5619. doi: 10.1007/s00520-020-05611-w. [PubMed] [CrossRef[]
12. Lv C., Shi C., Li L., Wen X., Xian C. J. Chinese herbal medicines in the prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Current Opinion in Supportive and Palliative Care . 2018;12(2):174–180. doi: 10.1097/SPC.0000000000000348. [PubMed] [CrossRef[]
13. Mosa A. S. M., Hossain A. M., Yoo I. A dynamic prediction engine to prevent chemotherapy-induced nausea and vomiting. Artificial Intelligence in Medicine . 2020;109 doi: 10.1016/j.artmed.2020.101925.101925 [PubMed] [CrossRef[]
14. Natale J. J. Reviewing current and emerging antiemetics for chemotherapy-induced nausea and vomiting prophylaxis. Hospital Practice . 2015;43(4):226–234. doi: 10.1080/21548331.2015.1077095. [PubMed] [CrossRef[]

Articles from Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM are provided here courtesy of Hindawi Limited

Plaats een reactie ...

Reageer op "TCM - Traditionele Chinese Medicijnen - kruiden verminderen misselijkheid en braken naast tropisetron veroorzaakt door chemotherapie bij patienten met niet-kleincellige longkanker en verbeteren kwaliteit van leven"


Gerelateerde artikelen