PDT - Photo Dynamische Therapie als palliatieve behandeling van inoperabele galwegenkanker verlengt mediane overleving van 7 maanden naar 21 maanden blijkt uit kleinschalige maar wel gerandomiseerde studiegroep van totaal 32 patiënten

 • Galwegenkanker: PDT = Photo Dynamische Therapie als palliatieve behandeling van inoperabele galwegenkanker verlengt mediane overleving van 7 maanden naar 21 maanden blijkt uit kleinschalige maar wel gerandomiseerde studiegroep van totaal 32 patiënten met inoperabele galwegenkanker.
 • Hier de uitgeschreven teksten van de video van Harmen Wagenmakers die genezen lijkt van galwegkanker stadium IV. Harmen overleed 24 december 2018 januari 2020

  2 januari 2019: afgelpopen weekend vertelde Wim mij dat Harmen 24 december 2018 overleden is. Ik wist dat niet maar staat ook op een van zijn websites: 

  https://www.stichtingdeheraut.nl/index.php/de-heraut/43-harm-wagenmakers

  Waaraan Harmen is overleden weet ik niet. Dus of hij recidief kreeg van zijn kanker of aan een andere oorzaak is overleden durf ik niet te zeggen. In ieder geval een verdrietig bericht. Maar Harmen heeft lang geprofiteerd van de behandelingen met dendritisch celtherapie enz. Zie zijn video in gerelateerde artikelen. 

  ...

  Lees verder ...

  Aspirientje (75 - 100 mg. mg.) dagelijks geeft minder kans op overlijden aan enkele soorten kanker, maar effect is pas na minimaal 5 tot 10 jaar te merken.

  14 november 2018: lees ook dit artikel: 

  https://kanker-actueel.nl/aspirine-ter-voorkoming-van-kanker-of-een-recidief-van-kanker-een-overzicht-van-studies-met-aspirine.html

  8 december 2010: Bron The Lancet en Medscape

  Mensen die dagelijks een aspirientje (75 tot 100 gr. ) nemen hebben minder kans om aan kanker te overlijden. Dit blijkt uit een overzichtstudie van 8 grotere studies van afgelopen jaren. Er zou een verschil zijn van 21% tot 35% overall en tot 60% bij slokdarmkanker. Echter...

  Lees verder ...

  CVZ - College van Zorgverzekeraars herziet per mei 2009 besluit dat RFA - Radio Frequency Ablation, TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie en LITT - Laser-Induced Interstitial Thermotherapy gebruikelijke behandelingsvormen zijn voor leveruitzaaiingen.

  7 augustus 2017: Ik kreeg afgelopen week enkele vragen over de vergoedingen voor TACE en/of LITT bij bv. darmkanker of alvleesklierkanker.

  Ik kan daar alleen maar dit antwoord op geven: of TACE en/of LITT vergoed wordt is afhankelijk van vorm van kanker en stadium van ziekte, zie bij Zorginstituut (vroegere CVZ) op hun website.

  25 augustus 2009: Het CVZ - College van Zorgverzekeraars heeft recent bepaald (mei 2009) dat TACE en RFA c.q. LITT...

  Lees verder ...

  TACE plus gemoduleerd virus - adenovirus H101 - verbetert significant ziektevrije tijd en overall overleving (plus 16 procent) in vergelijking met alleen TACE bij inoperabele primaire leverkanker stadium 4

  Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
  Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


  Lees verder ...

  Denny van Brenk - 33 jaar - overleeft nu 1 jaar in lever uitgezaaide galwegenkanker door chemo pomp in New York, maar hij heeft alles zelf moeten betalen

  8 augustus 2015: Bron: de Volkskrant van 8 augustus 2015

  Denny van Brenk, 33 jaar en vader van twee kleine kinderen, kreeg in de winter van 2014 te horen dat hij een in de lever uitgezaaide inoperabele galwegenkanker had. Er was geen behandeling meer voor hem. Echter Denny kwam erachter dat in New York een nieuwe methode beschikbaar was in studieverband waarbij de lever via een chemo pompje onder de huid elke twee weken werd gespoeld met een hogere dosis chemo...

  Lees verder ...

  PDT - Photo Dynamische Therapie als palliatieve behandeling van inoperabele galwegenkanker verlengt hoog significant mediane overleving bij inoperabele uitgezaaide galwegkanker blijkt uit gerandomiseerde studies. Artikel update 6 februari 2010

  4 juli 2012: vanaf volgende week wordt de nanoknife - IRE - Irreversible electroporation in gebruik genomen in een Nederlands academisch ziekenhuis. Wie denkt daarvoor in aanmerking te komen kan bij ons via redactie@kanker-actueel.nl een rechtstreeks e-mailadres opvragen van de artsen die daarmee gaan werken. Lees wel eerst de algemene informatie over de beperkingen van de nanoknife aub om teleurstellingen te voorkomen.

  In Italië loopt een fase II studie bij galwegkanker met de nanoknife - IRE - Irreversible electroporation

  ...

  Lees verder ...

  Groene thee vermindert kans op vormen van spijsverteringskanker met gemiddeld 20 procent bij oudere Chinese vrouwen copy 1

  5 november 2012: Bron: Am J Clin Nutr November 2012 vol. 96 no. 5 1056-1063

  Groene thee  drinken verlaagt het risico met 27 procent op het krijgen van verschillende vormen van kanker, zoals slokdarmkanker, keelkanker, maagkanker en darmkanker bij oudere Chinese vrouwen.

  Dit blijkt uit een gedeelte uit Chinees bevolkingsonderzoek - Shanghai Women's Health Study - onder 69.310 Chinese vrouwen van 50 jaar of ouder gedurende de periode 1996 - 2000 met een follow-up periode van...

  Lees verder ...

  Groene thee vermindert kans op vormen van spijsverteringskanker met gemiddeld 20 procent bij oudere Chinese vrouwen

  5 november 2012: Bron: Am J Clin Nutr November 2012 vol. 96 no. 5 1056-1063

  Groene thee drinken verlaagt het risico met 27 procent op het krijgen van verschillende vormen van kanker, zoals slokdarmkanker, keelkanker, maagkanker en darmkanker bij oudere Chinese vrouwen.

  Dit blijkt uit een gedeelte uit Chinees bevolkingsonderzoek - Shanghai Women's Health Study - onder 69.310 Chinese vrouwen van 50 jaar of ouder gedurende de periode 1996 - 2000 met een follow-up periode van 11...

  Lees verder ...

  Artsen uit de wereld van het licht. Over wonderbaarljke genezingen door Harm Wagenmakers.

  Wie het boek: Artsen uit de wereld van het licht van Harmen Wagenmakers bestelt via deze link ondersteunt daarmee kanker-actueel

  5 december 2007:

  Harm Wagenmakers kreeg eind augustus 2006 de boodschap dat hj een inoperabele en ongeneeslijke vorm van galwegkanker had met vele uitzaaiingen in de lever. De artsen konden en wilden niets meer voor hem doen. Juist in die tijd was Harm een boekje aan het schrijven over wonderbaarlijke genezingen. Een jaar later kon hij zijn...  Lees verder ...