2 januari 2019: afgelpopen weekend vertelde Wim mij dat Harmen 24 december 2018 overleden is. Ik wist dat niet maar staat ook op een van zijn websites: 

https://www.stichtingdeheraut.nl/index.php/de-heraut/43-harm-wagenmakers

Waaraan Harmen is overleden weet ik niet. Dus of hij recidief kreeg van zijn kanker of aan een andere oorzaak is overleden durf ik niet te zeggen. In ieder geval een verdrietig bericht. Maar Harmen heeft lang geprofiteerd van de behandelingen met dendritisch celtherapie enz. Zie zijn video in gerelateerde artikelen. 

27 februari 2014: ik durf niet te zeggen hoe het nu met Harmen gaat want ik heb al enkele jaren niets meer van hem gehoord. Lees wel onze waarschuwing voor dr. Gorter: https://kanker-actueel.nl/NL/mijn-ervaringen-met-drrobert-gorter-en-het-medisch-centrum-keulen-een-waarschuwing.html

Hier de uitgeschreven teksten zoals die in de opdate van  de video van Harmen worden uitgesproken:

Harmen zegt:

Eind augustus 2006 kreeg ik op m'n vakantieadres te horen dat ik waarschijnlijk een heel zware tumor had. Daar is toen ter plekke een CT-scan gemaakt. Ik ben met een serie foto's naar Nederland gekomen. Ik heb de bruine envelop waarin ze zaten niet opengemaakt. Ik kwam via de huisarts in Utrecht met de foto's. Er is een nieuwe CT-scan gemaakt. Daaruit bleek dat ik nog maar heel kort te leven had. Mijn lever was 70 procent verkankerd. De galwegen waren omkranst met kankercellen. Ik had nog maar even. Er kon niets meer gedaan worden. Ik kon geen chemo meer krijgen. Bestraling had geen zin meer. Ik was opgegeven.

Commentaartekst:

De prognose was dat Harmen nog een halfjaar te leven had. Hij had in het tijdschrift 'Ode' een interview gelezen met dr. Robert Gorter over hyperthermie en dendritische celtherapie. Hij hoorde dat andere patiënten er goede ervaringen mee hadden. Hij besloot zich te laten behandelen in het Medisch Centrum Keulen.

Harmen zegt:

Het was dus einde verhaal. Ik kwam bij hem. Hij zei: Ik kan je niet beter maken. Maar misschien slaan de behandelingen aan. Dan heb je waarschijnlijk kans dat je nog een tijdje leven mag, dat je ook kwalitatief goed leven mag.

Commentaarstem:

Begin september 2006 werd bij Harmen gestart met dendritische celtherapie en hyperthermie. Al heel snel merkte Harmen resultaat. Na de eerste behandeling al was de gele kleur van m'n lichaam af. M'n ogen waren groen voordat ik hier kwam. In Utrecht zijn bij mij twee stents geplaatst om m'n gal te laten doorstromen. Dat lukte niet. Ik bleef geel. Ik heb hier één behandeling gehad en twee dagen later was het weg.

Commentaarstem:

Op advies van dokter Gorter veranderde Harmen z'n leefstijl drastisch. Harmen leidde een bourgondisch leven en zorgde slecht voor z'n lichaam. Harmen ziet zijn vroegere leefstijl ook als een oorzaak van zijn kanker.

Harmen zegt:

Ik hou heel erg van het leven. Ik ben een creatief mens. Toen ik hoorde dat m'n leven afgelopen was, dacht ik alleen: Ik ga naar Duitsland en ik zie wel. Ik heb gedacht: Ik heb een mooi leven gehad. En ik ga stap voor stap iedere dag proberen te werken aan dat 'genezingsproces' als dat mag gebeuren door gewoon te leven, in een verbeterde versie. Vroeger at ik alles wat ik tegenkwam omdat ik zo veel dingen lekker vind. Nu ben ik dat met alle plezier gaan beperken tot alleen maar biologische producten, geen suiker en zo positief mogelijk leven. Dat is een stuk genezing. Ik heb nooit gedacht: O, wat ben ik zielig. Wat is dit erg. Ik was me er heel erg van bewust dat ik eigenlijk m'n lichaam voorbijgelopen was. Ik dacht helemaal niet aan de gezondheid van m'n voertuig. Dat was eigenlijk een nieuwe uitdaging. Ik dacht: Ik moet me veel meer richten op dat voertuig en ook praten met m'n organen. Die houden mij vrolijk en zorgen ervoor dat ik kan genieten van het leven. Ik ging aan mezelf voorbij, aan m'n lichaam. Ik stopte me vol met alles wat ik tegenkwam. Ik dacht niet eens: Maar je lever moet dat allemaal wel verwerken. Dat dacht ik niet. Ik leefde maar en dacht alleen aan dingen buiten mij en aan de creatieve dingen waarmee ik me kon uiten.

Commentaarstem:

Het eerste halfjaar werden maandelijks dendritische cellen ingespoten toen twee keer om de drie maanden en daarna om het halfjaar steeds in combinatie met hyperthermie.

Harmen zegt:

Ik heb drie keer in een soort tent gelegen waarin ik helemaal afgesloten was en alleen m'n hoofd eruit stak. Dan wordt er koorts opgewekt door allerlei slangetjes en zo. Je hart wordt goed bewaakt. Die behandeling duurt dandrie tot vier uur. Ik krijg ook plaatselijke hyperthermie. Dat wil zeggen dat er een kussen op m'n leverstreek ligt. Dat duurt een uurtje. Dan krijg je vitamine C, selenium en een neutrale vloeistof tussendoor. Ik krijg alleen natuurlijke stoffen binnen. Ik krijg niets wat m'n lichaam of m'n organen belast. Datdoen we nu op een paar plekjes in de huid.

Commentaarstem:

Dendritische celtherapie heeft geen bijwerkingen behalve grieperigheid, een teken dat de behandeling aanslaat.

Harmen zegt:

Je krijgt er even koorts van. Het begint een uurtje na de inspuiting. Gedurende een uur of acht loopt die koorts wat op. Dat is bij mij dan ongeveer 39,5 graden. Maar dat voelt toch wel goed. Je voelt dat er iets positiefs gebeurt. Je voelt je niet ziek. Je voelt een soort reuma-achtige pijn, dus echt koorts. Maar je lichaam weet dat het nodig is. Dan voelt het anders dan wanneer je plotseling koorts krijgt en denkt: daar moet ik iets tegen doen. Je weet ook dat het bewust wordt opgewekt. Ik heb fantastische resultaten. Het gaat zo goed. Ook MRI-scans bevestigden dat de behandeling succes had. In maart is er een eerste scan gemaakt in Duitsland. Daaruit bleek dat er niets meer te zien was in de lever. Helemaal niets. Geen verkeerde dingen. Dat kan natuurlijk niet. Althans, in het algemeen kan dat gewoon niet. Professor Gorter was ontzettend blij. We waren allemaal heel erg blij. Maar iets in mij dacht: Ja, maar dit klopt niet. Die scan is niet goed geweest of zo. Toen is er nog een scan gemaakt. Dat was in juni 2007. Er is weer geconstateerd dat er niets meer te zien was. Toen ik voor de derde keer hoorde dat er geconstateerd werd dat er verder niets te zien was dacht ik: Dan moet het goed zijn. En dat je een tweede kans krijgt en weer leven mag is iets wat je brein helemaal niet aankan. Dat duurt echt een tijd  voordat je beseft dat het echt zo is. Hoe kun je dankbaar zijn? Ik kan God dankbaar zijn. Maar er zijn in wezen geen woorden voor mijn dankbaarheid.

Commentaarstem:

Harmen is nu twee jaar klinisch kankervrij. De dendritische celtherapie lijkt hem te hebben genezen van zijn uitgezaaide galwegkanker.

Harmen zegt:

Het is nu juni 2008. Ik moet echt uitkijken dat ik me een beetje rustig hou want ik doe weer pas om half twee het licht uit. Ik maak muziek, ik schilder, ik leef m'n gewone leven. Maar ik moet natuurlijk wel uitkijken dat ik niet te veel tegelijk doe. Het gaat zoals het vroeger ging, alleen moet ik mezelf nu in acht nemen. Ik moet meer rust nemen tussendoor. Ik geloof zelf niet dat het zich zal herhalen. Ik voel me fantastisch. Het gaat heel erg goed met me. Mensen zeggen ook dat ze helemaal geen dingen aan me zien waarbij je kunt zeggen: Die is ziek en voelt zich niet goed. Ik zie er gezond uit. Ik kan alles doen. Ik heb m'n energie volledig terug, dus wat wil je nog meer. Ik kan alleen maar dankbaar zijn, en dat ben ik natuurlijk ook.

Commentaartekst:

Dat Harmen volledig genezen lijkt te zijn van uitgezaaide galwegkanker wordt steeds aannemelijker.
Nu januari 2010, drie en half jaar na zijn diagnose ongeneeslijk te zijn leeft Harmen een volledig normaal leven met uitstekende kwaliteit
van leven.

Harmen zegt: Ik schilder veel, ik schrijf nog wel, poetische teksten en ik zing. Er zijn inmiddels twee gezongen Cd's van mij verschenen
Totaal zijn er al 10 CD's van mij uit met klankschalen en visualisaties wat ik ook doe voor mensen.. En ja het is hoofdzakelijk in de wereld zijn
, in de natuur zijn op een wat meer vrije manier. Ik heb 38 jaar uur na uur gewerktin mijn praktijk.
En ieder uur kwam er in mijn praktijk weer iemand om hulp. En ik dacht ik ben een medium, dus ik mag dat doen en ik word daarin beschermd. Maar ik
heb nu ervaren dat het belangrijk is dat je, althansin mijn geval mijn opdracht is liefde te brengen naar mensen, de grote liefde die in ons allen
aanwezig is en in alles wat leeft doet groeien, die goddelijke liefde, die kosmische liefde, dat ik die mag brengen op andere manieren
en dat vult mijn dag.

Commentaartekst :

Harmen gebruikt geen andere medicatie dan de halfjaarlijkse injectie met dendritische cellen in het Medisch Centrum Keulen.

Harmen zegt:
Ieder halfjaar krijg ik een soort controlebeurt zal ik maar zeggen. Dat duurt nog een paar keer, een paar keer ieder half jaar en dan gaan we over
op een keer per jaar of twee jaar dat ik een extra stoot vitamines krijg. Maar ik krijg uberhaupt geen chemische medicatie, ik gebruik
alleen maar vitamines en mineralen iedere dag.
Ja ik moet weer uitkijken met eten dat ik niet teveel ga eten van allerlei dingen dat sluipt er zo in. Maar op een zo natuurlijk mogelijke manier
voedsel tot je nemen zeg maar.

Commentaartekst :

Harmen blijft wel op zijn voeding en leefstijl letten en volgt in grote lijnen het Houtsmullerdieet

Harmen zegt:
Ik eet geen vlees. Ik mag eventueel als ik wil iets vlees maar ik heb daar geen behoefte aan, maar dat is dan hoofdzakelijk kalkoen wat ik mag.
Maar dat heb ik uberhaupt niet gehad hoor dat ik dikke biefstukken nodig had om me goed te voelen maar salades en groenten, een eitje vind ik erg
lekker en zalm daar hou ik persoonlijk erg van dus wat vis en verder vegetarisch.

Coemmntaartekst:

Meditatie is ook een vast onderdeel van Harmen zijn dagprogramma.

Harmen zegt:
Ja ik mediteerde al vanaf de jaren tachtig zeg maar. Toen ben ik TM gaan doen, transcedente meditatie en ja dat heb ik heel konsekwent iedere dag
gedaan. Normaal ben ik nogal een vrij persoon en doe ik op de momenten, omdat ik mijn eigen werk en eigen baas ben, ben ik niet zo gebonden
 aan wat een ander zegt wat ik moet doen maar meditatie hoort bij mijn leven. Eigenlijk verinnerlijking, in jezelf keren, dat is heel belangrijk voor mij
althans om daar mijn kracht uit te halen. Je wordt eigenljik iedere dag opnieuw geboren, dat is echt zo.
Als je 20 minuten mediteert en je komt uit de meditatie dan is je vermoeidheid weg en alles om je heen is weer anders.

Commentaartekst:

Harmen heeft na zijn herstel zijn leven weer opgepakt. Hij werkt niet meer als energetisch therapeut
maar is wel als beeldend kunstenaar blijven werken en hij geeft daarnaast lezingen, workshops en voorstellingen.
Op die manier wil Harmen anderen blijven helpen.

Harmen zegt:
Ik heb in Orpheus in Apeldoorn een healingsong healingmantraprogramma gehad met gospel's die ik zelf gezongen heb met mijn toetsenist Peter Mohr
en daar heb ik drie kwartier opgetreden voor 1200 mensen, die zaal was practisch uitverkocht. maar ik wil heel graag...laat ik het zo zeggen: ik ben niet aangesloten bij een kerk maar alles wat ontstaat,
wat groeit is postitief, dat is liefde.
En ik wil dat graag aan mensen duidelijk maken, vertellen en zeggen, je hoeft niet als je je opgesloten voelt daar te blijven zitten. Het zijn
altijd weer keuzes die je heel persoonlijk zelf maakt. Het is jou verantwoording. Ja want mensen zeggen als je mij ja, je praat gemakkelijk
 maar ik moet luisteren naar mijn baas en ik moet luisteren naar mijn man of naar andere mensen. Je bent je eigen autoriteit en als jij zegt
ik doe het niet meer, ik verrek het dan gaat die ander nadenken, oh dan wordt de situatie ineens anders, als die persoon het echt meent van ik doe het
niet meer, ik doe niet meer mee met dat patroontje. Ja wat moet ik dan want dan ben ik ook niet meer op die plek de baas.
Dus je brengt beweging.
En er mag natuurlijk niemand de baas over je zijn dat ben je zelf.
En als je je dat realiseert dat je je eigen leven voor een groot deel in de hand hebt dan krijg je meer eigenwaarde. Hou je ook meer van jezelf.
En als je een goeie relatie met je zelf krijgt dan kun je vanuit die kracht die je uitstraalt ook een veel betere relatie met je omgeving krijgen
dat gebeurt vanzelf.
Als ik angstig had geleefd, als ik zou denken oh het lukt vast niet die behandelingen bij professor Gorter die slaan absoluut niet aan voor mij.
Ik ben overtuigd dat dat in het genezingsproces een rem teweeg gebracht zou hebben. Ik heb volledig vertrouwd. Ik ben wel meteen aan mijn
creatieve proces begonnen. Ik ben meteen beginnen te schilderen en ik dacht OK nou als het morgen afgelopen is dan alles wat ik vandaag heb mogen doen  dat moet dan in ieder geval in het teken staan van plezier, van positieve dingen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, ik spreek voor  mezelf.
Ik ben er ook klaar voor om naar het grote licht te gaan dat is heel emotioneel voor mij. Maar ik hoop wel dat het nog tien jaar mag duren.
Ik heb nog veel te zeggen, nog veel te doen.

Commentaartekst :

Wie contact met Harmen wil kan dat doen via zijn website www.harmwagenmakers.nl

Commentaartekst :

Commentaartekst :
Meer informatie over dendritische celtherapie, hyperthermie en richtlijnen voor een gezonde leefstijl 
kunt u vinden op de websites van kanker-actueel en het Medisch Centrum Keulen

Tekst over eindbeeld:

www.kanker-actueel.nl

www.medical-center-cologne.com

tel: 0049221788030


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hier de uitgeschreven teksten van de video van Harmen Wagenmakers die genezen lijkt van galwegkanker stadium IV. Harmen overleed 24 december 2018 januari 2020"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Videofilm van Harmen die met >> Hier de uitgeschreven teksten >> Galwegenkanker: ervaringsverhaal >>