Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

23 november 2015: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/tace-met-ato-arseentrioxide-plus-intraveneuze-injecties-met-arseentrioxide-zorgt-bij-primaire-leverkanker-met-uitzaaiingen-in-de-longen-voor-langere-overleving-73-vs-29-maanden-en-65-procent-betere-ziektecontrole.html

23 november 2015: Bron: BMC Cancer 2015 Oct 15;15:707. doi: 10.1186/s12885-015-1715-x.

TACE - Trans arteriële Chemo Embolisatie samen met een gemoduleerd virus bij patiënten met inoperabele primaire leverkanker stadium 4 bereikt statistisch significant betere resultaten voor ziektevrije tijd en overall overleving in vergelijking met alleen TACE  al op meting na 10 maanden.

Na zeg 1 jaar waren er 16% meer patiënten nog in leven in de groep patiënten (N = 87) die TACE plus het virus - een adenovirus met de naam H101 - dan de groep patiënten ( N = 88) die alleen TACE als behandeling hadden gehad. In de H101 groep overleden 24 patiënten (27.6 %) binnen 1 jaar en 41 (46.6 %) in de controle groep. Een groot verschil dus zoals ook overall overleving en progressievrije tijd belangrijke verschillen lieten zien, zie studieresultaten hieronder.

Deze studie werd gepubliceerd in BMC Cancer oktober 2015.

TACE plus virus H101 OS cijfers

Studieopzet:

Deze retropostpectieve studie werd uitgevoerd in de periode van april 2012 tot april 2013. 187 patiënten met inoperabele primaire leverkanker - HCC waren in die periode behandeld met TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie plus H101. Tegelijkertijd werden in die periode 88 patiënten met inoperabele primaire leverkanker - HCC  behandeld met alleen TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie. Voor een goede vergelijking werden uit het totale aanbod van patiënten 87 patiënten geselecteerd die TACE plus het adenovirus H101 hadden gehad en 88 die alleen TACE hadden gehad. Patiëntenkarakteristieken verschilden weinig tot niet van elkaar.

Studieresultaten:

Het therapeutische effect was statistisch significant verschillend tussen beide groepen (P = 0.01).
In de H101 groep, bereikten 25 patiënten een complete response - klinisch kankervrij (CR, 28.7 %); 28 patiënten bereikten een PD = gedeeltelijke respons (PR, 32.2 %); 23 patiënten, stabiele ziekte (SD, 26.4 %); en 11 patiënten, progressieve ziekte (PD, 12.6 %).

In de controle groep bereikten 13 patiënten een CR = complete respons - klinisch kankervrij (14.8 %); 19 patiënten bereikten een PR = gedeeeltelijke respons (21.6 %); 34 patiıënten een SD = stabiele ziekte (38.6 %); en bij 22 patiënten was sprake van progressieve ziekte - PD (25 %).

OS - overall overleving en PFS - progressievrije ziekte was ook statistisch significant verschillend tussen de twee groepen. In de H101 groep, mediane OS was 12,8 maanden PFS was 10.49 maanden, In de controle groep was OS 11.6 maanden (OS: P = 0.046) en PFS 9.72 maanden, (PFS: P = 0.044).

Conclusie van de onderzoekers: 

Bij patiënten met inoperabele primaire leverkanker verbetert TACE plus het adenovirus H101 de overall overleving, de progressievrije tijd en respons op de behandeling in vergelijking met alleen TACE.

Het volledige studierapport: Transarterial injection of recombinant human type-5 adenovirus H101 in combination with transarterial chemoembolization (TACE) improves overall and progressive-free survival in unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) is gratis in te zien.

Hier het abstract van de studie:

In patients with unresectable HCC, H101 combined with TACE improves OS, PFS and treatment response compared with TACE alone.

BMC Cancer. 2015 Oct 15;15:707. doi: 10.1186/s12885-015-1715-x.

Transarterial injection of recombinant human type-5 adenovirus H101 in combination with transarterial chemoembolization (TACE) improves overall and progressive-free survival in unresectable hepatocellular carcinoma (HCC).

Author information

  • 1Department of Hepatobiliary Oncology, Sun Yat-Sen University Cancer Center, 651 Dongfeng Road East, Guangzhou, Guangdong, 510060, China. linxj@sysucc.org.cn.
  • 2Department of Hepatobiliary Oncology, Sun Yat-Sen University Cancer Center, 651 Dongfeng Road East, Guangzhou, Guangdong, 510060, China. liqj@sysucc.org.cn.
  • 3Department of Hepatobiliary Oncology, Sun Yat-Sen University Cancer Center, 651 Dongfeng Road East, Guangzhou, Guangdong, 510060, China. laoxm@sysucc.org.cn.
  • 4Department of Thoracic Surgery, Sun Yat-sen University Cancer Center, State Key Laboratory of Oncology in South China, Guangzhou, Guangdong, China. yanghan@sysucc.org.cn.
  • 5Department of Hepatobiliary Oncology, Sun Yat-Sen University Cancer Center, 651 Dongfeng Road East, Guangzhou, Guangdong, 510060, China. lishp@sysucc.org.cn.

Abstract

BACKGROUND:

The aim of this study was to determine the clinical benefit of transhepatic arterial chemoembolization (TACE) with or without recombinant human adenovirus type 5 (H101) administration for the treatment of patients with hepatocellular carcinoma (HCC).

METHODS:

Tumor response, progression-free survival (PFS), and overall survival(OS) were retrospectively evaluated in consecutive patients with unresectable HCC who received TACE with or without H101 between April 2012 and April 2013.

RESULTS:

Patients with unresectable HCC were treated with transarterial injection of H101 with TACE (H101 group, n = 87) or TACE alone (control group, n = 88). Clinicopathological features were similar between the groups. Treatment response was significantly different between the groups (P = 0.01). In the H101 group, 25 patients demonstrated a complete response (CR, 28.7 %); 28 patients, a partial response (PR, 32.2 %); 23 patients, stable disease (SD, 26.4 %); and 11 patients, progressive disease (PD, 12.6 %). In the control group, 13 patients demonstrated CR (14.8 %); 19, PR (21.6 %); 34, SD (38.6 %); and 22, PD (25 %). OS and PFS was also significantly different between the groups. In the H101 group, median OS and PFS were 12.8 and 10.49 months, whereas in the control group they were 11.6 and 9.72 months, respectively (OS: P = 0.046; PFS: P = 0.044).

CONCLUSION:

In patients with unresectable HCC, H101 combined with TACE improves OS, PFS and treatment response compared with TACE alone.

PMID:
26470869
[PubMed - in process]
PMCID:
PMC4608280

Plaats een reactie ...

Reageer op "TACE plus gemoduleerd virus - adenovirus H101 - verbetert significant ziektevrije tijd en overall overleving (plus 16 procent) in vergelijking met alleen TACE bij inoperabele primaire leverkanker stadium 4"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arsenic trioxide intraveneus >> TACE plus gemoduleerd virus >> TACE met ATO - Arseentrioxide >> Arsenicum trioxide (ATO) geeft >> Leverkanker: Tace - Trans >> Leverkanker: TACE in combinatie >> Leverkanker: TACE - Trans >> Ethanol: TACE - Transarteriële >> Ethanol: TACE - Transarteriële >> Ethanol en RFA - LITT - TACE: >>