Raadpleeg ook de literatuurlijsten van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar waar in bijna alle lijsten studies voorkomen met uitstekende resultaten via acupunctuur en TCM - Traditionele Chinese Medicijnen bij vormen van kanker of naast chemo en/of bestraling. 

Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/adressen-van-betrouwbare-tcm-artsen-en-acupuncturisten.html

20 februari 2023: Bron: Phytomedicine Volume 87, July 2021, 153575

Wanneer patiënten met primaire leverkanker tijdens en na een TACE- Trans Arteriële Chemo Embolisatie wekelijks TCM = Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden krijgen toegediend in de vorm van de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule dan zijn er op 1-jaars meting meer patiënten met progressievrije ziekte in leven en is de overleving op 1-jaar duidelijk beter in vergelijking met de groep patiënten die alleen een TACE- Trans Arteriële Chemo Embolisatie  hadden gehad. 

In deze gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie werden de resultaten van 291 patiënten met primaire leverkanker die waren behandeld gedurende 48 weken met TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie geanalyseerd op progressievrije overleving en overall overleving na 1 jaar.

Patiënten kregen gedurende 48 weken ofwel de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule in combinatie met de standaardbehandeling van TACE, ofwel alleen de standaardbehandeling van TACE.  Statistische analyses werden uitgevoerd op basis van overlevingstijd aan het einde van de studie na 1 jaar.

Daarnaast hebben de onderzoekers de biologische mechanismen en pathways (routes) onderzocht die door FZJDXJ worden gemedieerd om de proliferatie en uitzaaiingen van primaire leverkanker te remmen.

Tekst gaat verder onderaan grafiek


Image, graphical abstract

In- en uitsluitingscriteria:

Alle deelnemers werden tussen 2015 en 2017 aanvankelijk gediagnosticeerd met hepatitis B-virus (HBV)-gerelateerd HCC = primaire leverkanker en kregen allemaal TACE-behandelingen. Patiënten werden ingeschreven tot eindpunt van 48 weken.
Volgens de Chinese richtlijnen voor de diagnose en behandeling van primaire leverkanker (HCC) waren de inclusiecriteria:
(1) patiënten met Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) stadium B of C en Child-Pugh A of B;
(2) patiënten met BCLC stadium A die operatief kunnen worden behandeld, maar om andere redenen niet operatief konden of wilden worden behandeld.

De uitsluitingscriteria waren:

(1) overlappende hepatovirale infecties;
(2) andere kwaadaardige tumoren of metastasen van andere tumoren;
(3) ernstige hart- of niercomplicaties of andere primaire ziekten;
(4) zwangere of zogende vrouwen;
(5) degenen die tijdens de observatie geen follow-up hebben gegeven of onvolledige gegevens hebben;
(6) degenen die zich niet aan de voorgeschreven behandeling hielden en om welke reden dan ook deze niet volgden in de observatieperiode.

Uit het abstract de resultaten vertaald met hulp van google translate:

Resultaten:

Na 48 weken behandeling waren de totale overleving (OS) na één jaar en de progressievrije overleving (PFS) statistiscxh significant verschillend tussen de twee groepen.
 • Gelijktijdige toediening van de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) en TACE verlengde de overall overleving (OS) van HCC-patiënten, vooral in het BCLC A- of B-stadium. (Fig. 1A, p = 0.0233)
 • Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) naast een TACE-behandeling verlengde effectief de progressievrije overleving (PFS) van patiënten, vooral in het BCLC B-stadium.  (Fig. 1B, p = 0.0064).
  Voor stadium C-patiënten had een TACE behandeling in combinatie met Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) een beperkte werkzaamheid bij het verlengen van de overlevingstijd van patiënten. (Fig. 2C, p = 0.5253)
  Het sterftecijfer tussen de twee groepen was ook statistisch verschillend, vooral voor BCLC A / B-patiënten (aanvullende tabel 1).

  Fig 1 • Voor stadium C-patiënten had een TACE behandeling in combinatie met Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) een beperkte werkzaamheid bij het verlengen van de overlevingstijd van patiënten. (Fig. 2C, p = 0.5253)
  Het sterftecijfer tussen de twee groepen was ook statistisch verschillend, vooral voor BCLC A / B-patiënten (aanvullende tabel 1).

  Fig 1

 • Het sterftecijfer tussen de twee groepen was ook statistisch verschillend, vooral voor BCLC A / B-patiënten (aanvullende tabel 1).

Fig 1Fig. 1Kaplan–Meier analysis for 1-year OS and PFS after different interventions. Patients in the FZJDXJ group exhibit a significantly longer OS (A) and PFS (B) than patients in the control group. (p = 0.0233, p = 0.0064, respectively)

In het volledige studierapport staan nog veel meer grafieken en vooral ook de uitleg over de rol die de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) speelt in de pathways (routes) is voor artsen en wetenschappers interessant denk ik. Voor leken is dat moeilijker te begrijpen dus vermeld ik dat maar niet.

Wel hier de conclusie van de totale studie:

Conclusie:

Deze studie toont aan dat de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) in combinatie met een TACE-behandeling de eenjarige overall overleving (OS) en progressievrije ziekte (PFS) van patiënten met primaire leverkanker (HCC) aanzienlijk verlengde.
HPLC-MS/MS-analyse onthulde de 1619 actieve componenten van FZJDXJ, en moleculaire docking toonde dat de acht verbindingen aan AKT1 konden binden en de functies ervan konden beïnvloeden. Bovendien zouden CGA en galluszuur kunnen binden aan het Thr308-residu en de activering van de AKT-route remmen. FZJDXJ onderdrukte celproliferatie, migratie en invasie en bevorderde celapoptose via de AKT/CyclinD1/p21/p27-route, zowel in vitro als in vivo.

Als TCM-formulering vertoont de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule (FZJDXJ) statistische significante klinische werkzaamheid in de verlenging van OS en PFS bij HCC-patiënten en kan het een primaire keuze zijn voor HCC-patiënten in BCLC A/B-stadia, met name stadium B.

Klik op de titel van het abstract voor het volledige studierapport:

Fuzheng Jiedu Xiaoji formulation inhibits hepatocellular carcinoma progression in patients by targeting the AKT/CyclinD1/p21/p27 pathway

https://doi.org/10.1016/j.phymed.2021.153575Get rights and content
Under a Creative Commons license
open access

Abstract

Background

Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignant tumor with limited treatment options. Conventional antitumor therapy combined with traditional Chinese medicine (TCM) to limit tumor progression has gradually become the focus of complementary and alternative therapies for HCC treatment. The Fuzheng Jiedu Xiaoji formulation (FZJDXJ) alleviates the clinical symptoms of patients and inhibits tumor progression, but its curative effect still requires extensive clinical research and mechanistic analysis.

Purpose

To explore the effectiveness of FZJDXJ in HCC patients and investigate its biological function and mechanism underlying anticancer therapy.

Methods

This randomized controlled clinical trial enrolled 291 HCC patients receiving transcatheter arterial chemoembolization (TACE) therapy; patients received either FZJDXJ combined with standard treatment, or standard treatment alone, for 48 weeks. Statistical analyses were performed according to survival time at the end of the trial. The main constituents of the FZJDXJ extracts were identified and evaluated using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) and molecular docking. The antitumor effects of FZJDXJ and its specific biological mechanism of action were studied.

Results

After 48 weeks of treatment, one-year overall survival (OS) and progression-free survival (PFS) were significantly different between the two groups. Co-administration of FZJDXJ and TACE prolonged the OS of HCC patients, especially in BCLC A or B stage. FZJDXJ and TACE treatment effectively extended the PFS of patients, especially in the BCLC B stage. HPLC-MS/MS identified 1619 active constituents of FZJDXJ, including formononetinchlorogenic acid (CGA), caffeic acidluteolingallic aciddiosgeninergosterol endoperoxide, and lupeol, which may function through the AKT/CyclinD1/p21/p27 pathways. Through molecular docking, CGA and gallic acid could effectively combine with Thr308, an important phosphorylation site of AKT1. FZJDXJ inhibited tumor growth in nude miceIn vitro, FZJDXJ-mediated serum inhibited the proliferation, migration, and invasion of liver cancer cells, and promoted cell apoptosis.

Conclusion

Clinically, FZJDXJ combined with TACE therapy significantly prolonged OS and PFS and reduced the mortality rate of HCC patients. Mechanistically, FZJDXJ effectively inhibited the proliferation and migration of liver cancer cells through the modulation of the AKT/CyclinD1/p21/p27 pathways, and may be a promising TCM drug for anti-HCC therapy.


Author contributions

XBW project administration & supervision and YF project administration & supervision designed and supervised the study. XY performed the in vitro experiments and wrote the manuscript. YL and YF performed the in vivo experiments. XQY collected the clinical data. BBZ performed the molecular docking analysis. SL and FYG analyzed clinical data. XMJ, QZ, and YXL performed the HPLC-MS/MS assay. All data were generated internally, without the use of a paper mill. All authors agree to be responsible for all aspects of their work, ensuring completeness and accuracy.

Funding

This research was supported by grants from the National Natural Science Foundation of China (No. 82004153), the Beijing Science and Technology Project (Z191100006619033), the Beijing Municipal Administration of Hospitals Clinical Medicine Development of Special Funding Support (No. ZYLX201707), the Capital's Funds for Health Improvement and Research (CFH2018-1-2172), the Beijing Outstanding Talent Training Project (No. 2017000021469G297), and Beijing Ditan Hospital seedling program (DTDR201805).

Declaration of Competing Interest

The authors have no conflicts of interest in the submitted works.

Appendix. Supplementary materials

What’s this?

Download : Download Word document (354KB)
Download : Download Word document (37KB)
Download : Download zip file (402KB)

References

1

The three authors contributed equally to this paper.


Plaats een reactie ...

Reageer op "TCM in de vorm van de Fuzheng Jiedu Xiaoji formule gegeven naast TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie voor patienten met primaire leverkanker verbetert ziekteprogressievrije tijd en overleving na 1 jaar statistisch significant"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TACE met lokaal hyperthermie >> TCM in de vorm van de Fuzheng >> Arsenic trioxide intraveneus >> TACE plus gemoduleerd virus >> TACE met ATO - Arseentrioxide >> Arsenicum trioxide (ATO) geeft >> Leverkanker: Tace - Trans >> Leverkanker: TACE in combinatie >> Leverkanker: TACE - Trans >> Ethanol: TACE - Transarteriële >>