3 mei 2023: Bron: 2008 Jun 17;88(23):1618-20

Wanneer patiënten met primaire leverkanker naast een behandeling met TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie lokaal hyperthermie krijgen dan verdubbelt de kans op overall overleving in vergelijking met de standaard behandeling van TACE plus percutane ethanol injecties (PEI) van 23 procent naar 51 procent op 3-jaars meting.

Voor de 32 patiënten in de TACE + PEI-therapiegroep waren de overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar respectievelijk 73%, 56% en 23%, met een mediane overleving van 1,876 jaar. Voor patiënten in de therapiegroep waren de overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar respectievelijk 87%, 76% en 51%, met een mediane overleving van 2,134 jaar.

Het abstract is summier maar hier de vertaling daarvan. Het volledige studieverslag is in het Chinees:

Onderzoek naar de efficiëntie van hoogfrequente geïnduceerde thermotherapie voor de behandeling van hepatocellulair carcinoom]
[Artikel in het Chinees]
Li-Gong Lu 1, Bao-Shan Hu, Yong Li, Peng-Fei Luo, Xiao-Ming Chen
Affiliaties breiden uit

PMID: 19035101

Abstract

Doelstelling:
Het onderzoeken van de effectiviteit van hoogfrequente geïnduceerde thermotherapie bij de behandeling van hepatocellulair carcinoom.

Methoden:
We includeerden 65 bewezen gevallen van hepatocellulair carcinoom waarbij de diagnose werd bevestigd door pathologie, radio-imaging en AFP-waarde. De patiënten werden willekeurig verdeeld in 2 groepen op oneven of even ziekenhuisopnamenummer. In totaal werden 32 patiënten ingeschreven in de groep met alleen TACE + PEI en 33 patiënten in de TACE + HITT-therapiegroep.

Resultaten:
Voor de 32 patiënten in de TACE + PEI-therapiegroep waren de overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar respectievelijk 73%, 56% en 23%, met een mediane overleving van 1,876 jaar. Voor patiënten in de therapiegroep waren de overlevingspercentages na 1, 2 en 3 jaar respectievelijk 87%, 76% en 51%, met een mediane overleving van 2,134 jaar. Het overlevingspercentage en de duur in de therapiegroep waren significant hoger in de combinatietherapiegroep dan in de controlegroep (P < 0,05). Er was een negatieve correlatie tussen de effectiviteit van combinatietherapie en het sterfterisico (P < 0,05).

Conclusie:
HiTT + TACE kan de overlevingskans aanzienlijk verhogen en de overlevingsduur verlengen bij patiënten met hepatocellulair carcinoom.

Abstract

Objective: To investigate the effectiveness of high frequency induced thermotherapy in the treatment of hepatocellular carcinoma.

Methods: We included a 65 proven cases of hepatocellular carcinoma in which the diagnosis was confirmed by pathology, radio-imaging and AFP value. The patients were randomly divided into 2 group by odd or even hospitalization number. A total of 32 patients were enrolled in the TACE + PEI only group and 33 patients were enrolled in the TACE + HITT therapy group.

Results: For the 32 patients in TACE + PEI only therapy group, the 1, 2, and 3 year of survival rates were 73%, 56%, and 23%, respectively, with a median survival of 1.876 years. For patients in the therapy group, the 1, 2, and 3 year survival rates were 87%, 76%, and 51%, respectively, with a median survival of 2.134 years. Survival rate and duration in the therapy group was significantly greater in the combination therapy group compared to the control group (P < 0.05). There was a negative correlation between the effectiveness of combination therapy and the mortality risk (P < 0.05).

Conclusion: HiTT + TACE can significantly increase survival rate and extend length of survival in patients with hepatocellular carcinoma.

Similar articles

Plaats een reactie ...

Reageer op "TACE met lokaal hyperthermie verdubbelde bij patienten met primaire leverkanker (HCC) (51 vs 23 procent) op 3-jaars meting in vergelijking met TACE plus lokale ethanolinjectie (PEI) copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

TACE met lokaal hyperthermie >> TCM in de vorm van de Fuzheng >> Arsenic trioxide intraveneus >> TACE plus gemoduleerd virus >> TACE met ATO - Arseentrioxide >> Arsenicum trioxide (ATO) geeft >> Leverkanker: Tace - Trans >> Leverkanker: TACE in combinatie >> Leverkanker: TACE - Trans >> Ethanol: TACE - Transarteriële >>