27 mei 2016: lees ook dit artikel over hetzelfde onderwerp: 

https://kanker-actueel.nl/NL/tace-met-ato-arseentrioxide-plus-intraveneuze-injecties-met-arseentrioxide-zorgt-bij-primaire-leverkanker-met-uitzaaiingen-in-de-longen-voor-langere-overleving-73-vs-29-maanden-en-65-procent-betere-ziektecontrole.html

28 september 2013: Bron: Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2012 Dec;51(12):971-4.

Arsenicum trioxide (ATO) geeft significant betere resultaten naast TACE bij patiënten met primaire leverkanker  met longuitzaaiingen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde Chinese studie bij totaal 60 patiënten.

Arsenicum trioxide (ATO) samen met ATRA een vorm van vitamine A heeft al bewezen bij een vorm van leukemie,  Acute Promyelocitische Leukemie, voor 100% genezing te zorgen. Zonder chemo. Zie deze studie: ATRA and Arsenic Trioxide (ATO) Versus ATRA and Idarubicin (AIDA) for Newly Diagnosed, Non High-Risk Acute Promyelocytic Leukemia (APL): Results of the Phase III, Prospective, Randomized, Intergroup APL0406 Study by the Italian-German Cooperative Groups Gimema-SAL-AMLSG 

De studie bij primaire leverkanker is in het Chinees gepubliceerd en niet in het Engels, dus ik kan geen link maken naar het volledige studieverslag maar hieronder het abstract zo goed als letterlijk vertaald. Het originele abstract staat onderaan.
 
Bedenk wel dat alle patiënten vergevorderde primaire leverkanker hadden met uitzaaiingen in de longen en dus in hun laatste levensfase.

Doel:
De therapeutische effecten te onderzoeken van arsenicum trioxide gecombineerd met TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie bij de behandeling van primaire leverkanker met uitzaaiingen in de longen.

Methoden:
Zestig patiënten werden willekeurig verdeeld in twee groepen: groep A (behandelingsgroep, n = 30) en groep B (controlegroep, n = 30). Groep A werd periodiek behandeld met TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie plus 10 mg arsenicum trioxide via intraveneuze infusie gedurende 5 uur per dag, 3 dagen na de TACE behandeling. Groep B kreeg alleen een periodieke TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie. Elke cyclus bestond uit 14 dagen behandelen en herhalen na 2 weken. Elke patiënt heeft  3 tot 4 opeenvolgende cycli gekregen.

Effectiviteit van de behandeling, kwaliteit van leven en of de behandelingen effect hadden op het aantal en de grootte van de tumoren werden voor beide groepen geregistreerd en vergeleken.

Resultaten:
Het objectieve rendement bleek 26,7% (8/30) bij de patiënten uit groep A en een positief effect werd gezien bij 60,0% (18/30) van de patiënten uit groep A, terwijl deze respectievelijk  0 en 16,7% (5/30) waren bij patiënten uit groep B. De resultaten waren statistisch significant (χ (2) = 7,067, p = 0,008; χ (2) = 11,915, p = 0,001).

De kwaliteit van leven verbeterde bij 4 patiënten en bleef stabiel bij 18 patiënten uit groep A, terwijl geen enkele patiënt verbeterde en 13 bleven stabiel uit groep B (χ (2) = 9,669, p = 0,008).  Er was een significant positieve correlatie tussen de tumorlast en het therapeutisch effect (Kendall r = -0,765, P <0,001; Spearman r = -0,821, P <0.001).

Conclusie:
Arsenicum trioxide (ATO) gecombineerd met TACE is een effectieve behandelmethode bij de behandeling van primaire leverkanker met uitzaaiingen in de longen.

Hier het originele engelstalige abstract uit Pubmed:

Arsenic trioxide combined TACE is an effective treatment method in treating primary liver cancer with pulmonary metastases

2012 Dec;51(12):971-4.

The clinical therapeutic effects of arsenic trioxide combined with transcatheter arterial chemoembolization in treating primary liver cancer with pulmonary metastases.

[Article in Chinese]

Source

Department of Radiology, Henan Cancer Hospital, Zhengzhou, China.

Abstract

OBJECTIVE:

To observe the therapeutic effects of arsenic trioxide combined with transcatheter arterial chemoembolization on treatment of primary liver cancer with pulmonary metastases.

METHODS:

Sixty patients were randomly divided into two groups: group A (treatment group, n = 30) and group B (control group, n = 30). Group A was received periodic transcatheter arterial chemoembolization (TACE) and 10 mg arsenic trioxide by intravenous infusion for 5 hours per day, 3 days after TACE. Each cycle consisted of 14 days' administration, and repeated after 2 weeks. Each patient was received 3-4 successive cycles. Group B was received periodic TACE alone.

OBJECTIVE:

efficiency, benefit rate, quality of life and the correlates with metastatic tumor size and number in the both groups were recorded.

RESULTS:

The objective efficiency was 26.7% (8/30), and the benefit rate was 60.0% (18/30) in group A, while they were 0 and 16.7% (5/30) in group B with significant statistics differences (χ(2) = 7.067, P = 0.008; χ(2) = 11.915, P = 0.001). The quality of life was improved in 4 patients and stable in 18 of group A, while no patient was improved and 13 were stable in group B (χ(2) = 9.669, P = 0.008). There was a significantly positive correlation between the tumor burden and therapeutic effect (Kendall r = -0.765, P < 0.001; Spearman r = -0.821, P < 0.001).

CONCLUSION:

Arsenic trioxide combined TACE is an effective treatment method in treating primary liver cancer with pulmonary metastases.

PMID:
23327960
[PubMed - in process]

Plaats een reactie ...

Reageer op "Arsenicum trioxide (ATO) geeft significant betere resultaten naast TACE bij patiënten met primaire leverkanker met longuitzaaiingen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Arsenic trioxide intraveneus >> TACE plus gemoduleerd virus >> TACE met ATO - Arseentrioxide >> Arsenicum trioxide (ATO) geeft >> Leverkanker: Tace - Trans >> Leverkanker: TACE in combinatie >> Leverkanker: TACE - Trans >> Ethanol: TACE - Transarteriële >> Ethanol: TACE - Transarteriële >> Ethanol en RFA - LITT - TACE: >>