7 augustus 2017: Ik kreeg afgelopen week enkele vragen over de vergoedingen voor TACE en/of LITT bij bv. darmkanker of alvleesklierkanker.

Ik kan daar alleen maar dit antwoord op geven: of TACE en/of LITT vergoed wordt is afhankelijk van vorm van kanker en stadium van ziekte, zie bij Zorginstituut (vroegere CVZ) op hun website.

25 augustus 2009: Het CVZ - College van Zorgverzekeraars heeft recent bepaald (mei 2009) dat TACE en RFA c.q. LITT geen behandelingen zijn die door de wetenschap erkend worden als erkende behandeling voor levermetastases vanuit andere vormen van kanker dan primaire leverkanker omdat er geen gerandomiseerde fase III studies bekend zouden zijn die de meerwarde van TACE, RFA en LITT aantonen. CVZ schrijft dan ook dat deze behandelingen niet vergoed hoeven te worden. Wij zijn bezig samen met het SNFK om te kijken of hieraan wat gedaan kan worden. Voor wie wil hebben we het volledige rapport van CVZ beschikbaar.

4 mei 2006: Hier is de officiële brief van CVZ te lezen plus wat aanvullende vragen en antwoorden over deze brief. Artikel geplaatst 4 mei 2006.

Geactualiseerd 14 december 2005: Bron: Brief van CVZ = College van Ziektekosten verzekeraars.

CVZ - College van Ziektekostenverzekeraars stelt in een officieel en zeer uitgebreid toelichtend schrijven als antwoord op onze brief van februari 2005 dat RFA = Radio Frequency Ablation, TACE = Trans Arteriële Chemo Embolisatie en LITT= Laser-Induced Interstitial Thermotherapy gebruikelijke behandelingsvormen zijn voor levertumoren (primaire leverkanker of uitzaaiingen vanuit darmkanker, borstkanker en/of galwegenkanker) en derhalve als behandeling vergoed dienen te worden, zowel in het binnenland als in het buitenland. Deze uitspraak is overigens niet bindend, geen enkel uitspraak van CVZ is bindend, maar als u bij een weigering een rechtzaak aanspant maakt u een goede kans deze te winnen als u ook de wel bindende uitspraak van het Europse Hof van Justitie erbij gebruikt. Wel ook moeten patiënten aan bepaalde voorwaarden voldoen maar o.i. zijn die voorwaarden zeker niet onredelijk. Bv. TACE en LITT moeten afzonderlijk als behandeling worden uitgevoerd. Als TACE en LITT in 1 behandelingsplan samen of achtereenvolgens worden aangeboden en uitgevoerd dan kunnen ziektekosten verzekeraars dit weigeren te vergoeden omdat de combinatie niet als gebruikelijke behandeling wordt aangemerkt. Ook staat in de brief van CVZ dat de behandeling moet passen bij de indicatie en de klinische kenmerken van de betreffende patiënt. Dit kan een contra indicatie tot vergoeding zijn maar als u de bindende uitspraak (dit is jurisprudentie) van het Europese Hof van Justitie erbij neemt dan ziet u dat de diagnose en het behandelingsvoorstel/plan van de arts/oncoloog uit het buitenland voorrang krijgt boven het behandelplan of weigering tot behandelen van de arts uit eigen land. Nederlandse artsen kunnen een behandeling dus niet tegenhouden als bv. dr. Vogl of andere regulier erkende arts/oncoloog/radiotherapeut uit het buitenland een behandeling nog wel zinnig vindt. Ook als die behandeling slechts palliatief zou zijn.

De lijst met studie abstracten is 25 A-tjes lang naast de brief die 6 A-tjes lang is en waarin wordt beschreven hoe CVZ onderzoek heeft gedaan en tot de conclusie is gekomen dat RFA, TACE en LITT gebruikelijke behandelingen zijn voor primaire levertumoren, ook voor uitzaaiïngen van andere primaire kankersoorten zoals bv. borstkanker en darmkankers en galwegenkanker en dienen te worden vergoed. Verderop in dit bericht meer details over de brief van CVZ. Wie een kopie van de volledige brief van CVZ plus de 25 pagina's met studie abstracten over RFA, TACE en LITT wilt hebben kan die aanvragen bij redactie kanker-actueel.nl. Wij rekenen daarvoor € 15,-- porto en verzendkosten. OPS leden krijgen korting en betalen € 7,50 voor een kopie van de brief plus de 25 pagina's studieabstracten. Maar eerst even dit opgemerkt.

Wij zijn aan de ene kant trots dat we met ons gezamenlijke initiatief wat uit is gegaan van de mailgroep en waar ook wij als redactie een enorme steun van ondervinden voor goede onafhankelijke informatie, tips enz. en wij als Stichting Gezondheid Actueel dit enorme succes hebben bereikt. Tegelijkertijd stemt het ook triest dat wij als leken en ook nog eens als veelal ernstige zieke kankerpatiënten en hun directe naasten zo voor de rechten van kankerpatiënten moeten vechten. Alsof ernstig zieke mensen niets anders aan hun hoofd hebben dan brieven schrijven en telefoontjes plegen om alleen maar informatie te verkrijgen om de meest effectieve palliatieve behandeling voor bv. een half jaar levensverlenging met behoud van goede kwaliteit van leven, te verkrijgen. Zowel bij het Ministerie van VWS - Minister Hoogervorst en zijn departement - jawel die man die gisteren openlijk tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting voor 2005/2006 een kotsgebaar maakte toen een Tweede Kamer collega (dhr. Bos van de PvdA) kritische opmerkingen maakte over het nieuwe zorgstelsel (zegt genoeg over de mentaliteit van deze minister lijkt ons) - als bij de Inspectie voor de Volksgezondheid is het blijkbaar niet eerder opgekomen dan na onze brief van februari 2005 om hier tijdig vanuit hun organisaties en verantwoordelijkheid aandacht aan te besteden en hier beleid op te ontwikkelen en vooral goede onafhankelijke informatie hierover aan de Nederlandse burger c.q. kankerpatiënt c.q. Vereniging van Oncologen en artsen in het algemeen te verstrekken. In de brief van CVZ staat dat zij al in 2003 TACE als een gebruikelijke behandeling hebben beschreven en geadviseerd. Echter wij kennen vele mensen die afgelopen jaren informatie vroegen bij het KWF over een RFA of TACE of LITT behandeling. Deze patiënten kregen officieel te horen dat deze vormen van behandelen nog te experimenteel waren en nergens in Nederland werden uitgevoerd. Velen zijn reeds overleden of zijn inmiddels terminaal omdat zij te laat of helemaal niet toegekomen zijn aan een RFA, TACE of LITT behandeling. Ook in deze kwestie lijkt het KWF - Koningin Wilhelmina Fonds dus heel bewust relevante informatie achter te hebben gehouden en misleidende informatie te hebben gegeven aan doodzieke kankerpatiënten. Een dezer weken zal een jonge vrouw met kleine kinderen sterven omdat zij en haar man nooit tijdig goede informatie hebben gekregen over de mogelijk levensverlengende behandeling voor haar uitgezaaide darmkanker. En dat stemt mij in ieder geval erg verdrietig naast de trots dat we nu wel iets belangrijks bereikt hebben. Maar wat had ik deze brief graag ingeruild voor het overleven van deze vrouw, (en vele anderen afgelopen jaren) waarvan zij en haar man mede aan de basis stonden van de brief aan de inspectie. Dat is voor mij in ieder geval bijna onverteerbaar. De blijdschap die velen en ook ik voelen met dit antwoord van CVZ, terwijl zij en haar man en haar kinderen nu de meest verdrietige weken van hun leven ingaan en afscheid moeten nemen van elkaar, voelt zo in contrast met elkaar. Ik draag dan ook het succes van de brief van CVZ speciaal en symbolisch voor alle kankerpatiënten op aan deze vrouw en haar gezin. Dat haar sterven en het proces dat zij doorliep afgelopen twee jaar en dat van velen voor haar, anderen toch in de nabije toekomst een stapje verder mag brengen in een menselijkere en effectievere complementaire behandeling van kanker. En ik hoop dat we ooit de zin mogen zien en voelen van een in vele gevallen verloren en hopeloze strijd tegen een slopende ziekte. Dag lieve Geerte.

We hebben respect en danken het CVZ - College van Ziektekosten Verzekeraars ook hiervoor dat deze organisatie zo ontzettend uitgebreid zorg en onderzoek heeft besteed aan hun antwoord op onze vragen. Het antwoord van CVZ is maar liefst 6 A-tjes lang met 25 pagina's studie abstracten die de conclusies en het onderzoek onderbouwen. Wij willen CVZ vanaf deze plaats daarvoor ook oprecht dank zeggen.

De conclusie uit de zeer uitgebreide brief van CVZ als antwoord op onze brieven van voorjaar 2005 luidt als volgt:
Conclusie:

In het bovenstaande is uiteengezet dat zowel TACE al de LITT door het College als gebruikeljke zorg wordt beschouwd bij patiënten met primair hepatocellair carcinoom en levermetastasen van andere primaire tumoren, met name mamma- en colorectale tumoren, met dien verstande dat de behandeling moet passen bij de indicatie en de klinische kenmerken van de betreffende patiënt. Echter TACE en LITT zijn slechts 2 vormen van locale ablatie methodes temidden van een breed scala van andere ablatie methodes. Het is niet mogelijk een rangorde daarin aan te brengen. Als een patiënt voor een locale ablatie methode in aanmerking komt, zal de wijze waarop in de praktijk, afhangen van de methode die voorhanden is in het ziekenhuis. In een extramurale setting kan een patiënt in het buitenland een TACE of LITT ondergaan, mits deze behandeling past bij de indicatie en ziekte kenmerken van de patiënt (doelmatigheid) en de patiënt daarvoor verwezen is. Voor het geval dat TACE of LITT in een intramurale setting in het buitenland worden toegepast, geldt volgens de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat toestemming alleen mag worden geweigerd indien deze behandelingsvormen tijdig in Nederland leverbaar zijn. Ook hier moet de behandeling passen bij de indicatie en de ziekte kenmerken van de patiënt.

Uit deze conclusie en uit de verdere teksten uit de brief blijkt dat het CVZ - College van Ziektekosten Verzekeraars RFA, TACE en LITT als gebruikelijke curatieve en palliatieve behandelingen ziet voor levertumoren, zowel voor primaire leverkanker als voor leveruitzaaiïngen vanuit andere vormen van kanker waaronder o.a. borstkanker en darmkanker en galwegenkanker. Wel stellen zij in een brief een aantal voorwaarden aan de uitvoering van deze behandelingen en aan de eventuele vergoeding daarvoor, maar die zijn van dien aard dat die volgens ons redelijk zijn en ook goed aan te voldoen. Bovendien ligt er naast deze brief van CVZ ook nog de uitspraak van het Europese Strafhof d.d. april 2005 welke naast de conclusies en voorwaarden van CVZ gebruikt kunnen worden in een definitieve verwijzing, uitvoering en vergoeding voor behandelingen als RFA, TACE en LITT.

Verder staat in de brief van CVZ uitvoerig beschreven welke studies zij hebben geraadpleegd, de specifieke conclusies daaruit en waaraan een extra murale en intramurale zorg in het buitenland moet voldoen. De abstracten van de studies zijn maar liefst 25 A-tjes met een aantal recente studies.

Wij vinden wel dat CVZ een compliment verdient voor het echt uitgebreide zoeken en antwoord geven. Het duurde even maar nu hebben we ook wat.

Wie een kopie van de volledige brief van CVZ plus de 25 pagina's met studie abstracten over RFA, TACE en LITT wilt hebben kan die aanvragen bij redactie kanker-actueel.nl. Wij rekenen daarvoor € 15,-- porto en verzendkosten. OPS leden krijgen korting en betalen € 7,50 voor een kopie van de brief plus de 25 pagina's studieabstracten.


Plaats een reactie ...

Reageer op "CVZ - College van Zorgverzekeraars herziet per mei 2009 besluit dat RFA - Radio Frequency Ablation, TACE - Trans Arteriële Chemo Embolisatie en LITT - Laser-Induced Interstitial Thermotherapy gebruikelijke behandelingsvormen zijn voor leveruitzaaiingen."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Verslag van ons bezoek aan >> CVZ - College van Zorgverzekeraars >> CVZ - College van Ziektekostenverzekeraars: >> Aanvraagdocument niet meer >> Brief aan inspectie over behandeling >> Algemeen: Vergoedingen behandelingen >>